• RIADENIE A ROZVOJ MATERSKEJ ŠKOLY

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-460-3

RIADENIE A ROZVOJ MATERSKEJ ŠKOLY

NOVINKA
Pokračovanie jedného z najúspešnejších diel. Sprievodca riaditeľky MŠ v legislatívnej a výchovno-vzdelávacej praxi. JEDINÁ KOMPLEXNÁ a VŽDY AKTUÁLNA príručka pri akejkoľvek manažérskej úlohe v praxi materskej školy. Publikácia prehľadne zoznamuje s novými povinnosťami a kompetenciami riaditeliek MŠ vyplývajúcimi z novozavedeného povinného predprimárneho vzdelávania. Poskytuje i vzory všetkých potrebných rozhodnutí.

 • Dostupnosť: Skladom
 • Cena s DPH
  60,00 €

ks

Popis

VYCHÁDZA 26. februára 2021
Objednajte teraz, titul expedujeme ihneď po naskladnení.


Publikácia Riadenie a rozvoj materskej školy je poradcom riaditeľa MŠ pri riadení materskej školy vo všetkých oblastiach jej života – pomáha pri pedagogickom riadení MŠ, riadení výchovy a vzdelávania, riadení zamestnancov, ekonomickom riadení, zabezpečovaní prevádzky MŠ a poskytuje i inšpirácie na rozvoj materskej školy. Zorientuje riaditeľa MŠ v jeho povinnostiach a právach. Teoretický výklad témy je vždy podporený príkladmi z praxe a ukážkami dokumentácie. Riaditeľom MŠ prinesie istotu, že riadia materskú školu v súlade s aktuálnou legislatívou, požiadavkami štátu, kontrolných orgánov či rodičov a potrebami detí.
 
Výhody publikácie:
 • KOMPLEXNOSŤ – obsahuje informácie k všetkým oblastiam práce riaditeľa MŠ – k výchove a vzdelávaniu, riadeniu zamestnancov, prevádzke, financovaniu.
 • DVA V JEDNOM – teoretický výklad témy je vždy podporený príkladmi z praxe, upozorneniami na možné chyby a ukážkami dokumentácie.
 • AKTUÁLNOSŤ – oboznamuje s novými úlohami, vďaka čomu riaditelia získajú istotu, že riadia materskú školu v súlade s aktuálnou legislatívou, požiadavkami štátu, kontrolných orgánov či rodičov a potrebami detí.
 • ODBORNOSŤ – autormi článkov sú uznávaní odborníci z pedagogickej oblasti (Štátna školská inšpekcia, Metodické centrum, riaditelia škôl a pod.), ale aj v oblasti financovania, personalistiky, bezpečnosti práce.
 • PRAKTICKOSŤ – ukážky dokumentov či formulárov sú k dispozícii i na priloženom CD.
 • PORADENSTVO – predplatitelia získavajú spolu s publikáciou prístup k bezplatnému právnemu poradenstvu. 

ODBORNÁ GARANCIA

Odborný garant:
PaedDr. Karin Hambálková, PhD.

Autori:
JUDr. Danica Bedlovičová
PaedDr. Eva Pupíková
Mgr. Ivana Belovičová
PaedDr. Eva Sobinkovičová
PaedDr. Karin Hambálková, PhD.
PhDr. Jozef Sýkora, MBA
doc. PaedDr. Milena Lipnická, PhD.
PaedDr. Darina Výbohová, PhD. 

OBSAH

A. Infoservis
A1 Aktuality
A 1.1 Prehľad účinnej a pripravovanej legislatívy v oblasti školstva k 29. 01. 2021
A2 Otázky a odpovede

B. Pedagogické riadenie materskej školy
B1 Právne vedomie riaditeľa MŠ
B 1.1 Diárium riaditeľky materskej školy (február až jún)
B 1.2 Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole
B 1.3 Výkon štátnej správy v prvom stupni riaditeľom materskej školy
B 1.4 Rozhodnutia riaditeľa materskej školy
B2 Kontrola v materskej škole
B 2.1 Hospitačná činnosť v materskej škole
B 2.2 Najčastejšie problémy pri kontrolách materských škôl inšpektorátom práce
B3 Dokumentácia materskej školy
B4 Poradné orgány riaditeľa
B5 Evaluačné procesy

C. Priebeh a výsledky výchovy a vzdelávania
C1 Vývinové a individuálne charakteristiky dieťaťa
C 1.1 Pedagogické prístupy v riešení problémového správania detí v materskej škole – 1. časť: Pozitívne riešenia problémového správania dieťaťa
C2 Výchovno-vzdelávacia činnosť
C 2.1 Vzdelávanie predškolákov pomocou komunikačných sietí a online vzdelávania
C3 Hodnotenie učenia sa detí
C4 Vyučovanie učiteľom
C 5 Organizácia výchovy a vzdelávania

D. Ekonomické riadenie a prevádzka materskej školy
D1 Ekonomické riadenie
D 1.1 Výkon základnej finančnej kontroly v materskej škole
D2 Podmienky výchovy a vzdelávania
D3 Hygienické podmienky

E. Personálne riadenie
E 1 Profesijný rast a sebarozvoj
E 1.1 Profesijný rozvoj učiteľa predprimárneho vzdelávania
E 1.2 Aktualizačné vzdelávanie
E 1.3 Aktualizačné vzdelávanie - možné témy a program
E 2 Hodnotenie zamestnancov
E 2.1 Hodnotenie pedagogických zamestnancov – 1. časť
E 3 Starostlivosť o zamestnancov
E 4 Výber a podpora nových zamestnancov

F. Klíma a kultúra školy
F 1 Spolupráca s partnermi
F 1.1 Formy spolupráce materskej školy so zákonnými zástupcami detí a rodinami – 1. časť: Tradičné formy spolupráce
F 2 Sociálna klíma školy
F3 Služby školy   

OBSAH PRÍLOH NA CD

B 1.4 Rozhodnutia riaditeľa materskej školy

 • Prijatie dieťaťa do materskej školy (§ 5 ods. 14 písm. a)) – ukážka
 • Neprijatie dieťaťa do materskej školy (§ 5 ods. 14 písm. a)) – ukážka
 • Prijatie dieťaťa na adaptačný/diagnostický pobyt (§ 5 ods. 14 písm. b)) – ukážka
 • Prijatie dieťaťa na adaptačný/diagnostický pobyt (§ 5 ods. 14 písm. a), § 59 ods. 8) – ukážka
 • Prerušenie dochádzky do materskej školy (§ 5 ods. 14 písm. c)) – ukážka
 • Oslobodenie dieťaťa od povinnosti dochádzať do školy zo zdravotných dôvodov, ak ide o povinné predprimárne vzdelávanie (§ 5 ods. 14 písm. d)) – ukážka
 • Povolenie individuálneho vzdelávania dieťaťa, ak ide o povinné predprimárne vzdelávanie (§ 5 ods. 14 písm. e), § 28b ods. 2 písm. b)) – ukážka
 • Povolenie individuálneho vzdelávania dieťaťa, ak ide o povinné predprimárne vzdelávanie (§ 5 ods. 14 písm. e), § 28b ods. 2 písm. a)) – ukážka
 • Pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania dieťaťa (§ 5 ods. 14 písm. f), § 28a ods. 3) – ukážka
 • Predčasné skončenie predprimárneho vzdelávania dieťaťa, ak nejde o povinné predprimárne vzdelávanie (§ 5 ods. 14 písm. g) – ukážka


B 2.1 Hospitačná činnosť v materskej škole

 • Autodiagnostický dotazník pre učiteľa
 • Záznam z hospitácie
 • Záznamový hárok hospitačnej činnosti

E 1.2 Aktualizačné vzdelávanie

 • Smernica o aktualizačnom vzdelávaní – ukážka
 • Potvrdenie o absolvovaní programu aktualizačného vzdelávania – ukážka 


Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Periodicita aktualizácie min. 4x ročne
Typ produktu publikácia s aktualizáciami
Počet strán 402
Formát A5 + CD

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Periodicita aktualizácie min. 4x ročne
Typ produktu publikácia s aktualizáciami
Počet strán 402
Formát A5 + CD

Súvisiace produkty

POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V PRAXI

POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V PRAXI

TITUL AKTUÁLNE V TLAČI. PREDPOKLADANÝ TERMÍN NASKLADNENIA 1.3.2021.OBJEDNAJTE TERAZ, EXPEDUJEME IHNE..

20,00 €

STAROSTLIVOSŤ O DETI DO 3 ROKOV

STAROSTLIVOSŤ O DETI DO 3 ROKOV

Na Slovensku až doteraz neexistovala publikácia, ktorá by materským školám, jasliam a iným zariadeni..

65,00 €

RIEŠENIE KONFLIKTOV V PROSTREDÍ MATERSKEJ ŠKOLY

RIEŠENIE KONFLIKTOV V PROSTREDÍ MATERSKEJ ŠKOLY

Nedorozumenia, spory a konflikty sú prirodzenou súčasťou života každého človeka. Môžeme ich vnímať a..

9,00 €

NOVÉ PARAGRAFY V MATERSKEJ ŠKOLE

NOVÉ PARAGRAFY V MATERSKEJ ŠKOLE

Publikácia Nové paragrafy v materskej škole je sprievodcom riaditeľa MŠ právnymi predpismi z oblasti..

60,00 €

DIÁRIUM RIADITEĽKY MATERSKEJ ŠKOLY

DIÁRIUM RIADITEĽKY MATERSKEJ ŠKOLY

Plánuje ich realizáciu, zabezpečuje dodržiavanie termínov a pod. Často sa stáva, že riaditeľka je ob..

7,00 €

SOCIÁLNO-PATOLOGICKÉ JAVY V PROSTREDÍ MATERSKEJ ŠKOLY

SOCIÁLNO-PATOLOGICKÉ JAVY V PROSTREDÍ MATERSKEJ ŠKOLY

Malé starosti s deťmi môžu byť občas aj veľké a tým veľkým vo vyššom veku sa do určitej miery dá pr..

9,00 €

NÁROČNÉ DIEŤA

NÁROČNÉ DIEŤA

V metodickej časti sú rozpracované postupy včasnej intervencie, postupy a špecifiká práce s integrov..

60,00 €