• ROZVOJ KARIÉROVÉHO PORADCE - 3

ISBN / ISSN / KÓD: 978-807-496-440-4

ROZVOJ KARIÉROVÉHO PORADCE - 3


Ako môže kariérový poradca u seba a následne u svojich žiakov rozvinúť komunikačné a prezentačné schopnosti a ďalšie „mäkké“ kompetencie? Moderný sprievodca pre osobnostný rozvoj.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    17,00 €

ks

Popis

Brožúra pre kariérových aj výchovných poradcov, pedagógov či školských psychológov pomáhajúcich žiakom v plánovaní kariéry predstavuje kariérové poradenstvo ako proces, pri ktorom poradca podporuje žiakov v zručnosti činiť svoje vlastné kompetentné voľby v oblasti výberu školy či povolania. Prináša odporúčania, ako môže poradca u seba a následne u svojich žiakov rozvinúť komunikačné a prezentačné zručnosti a ďalšie "mäkké" kompetencie, ktoré sú alfou a omegou úspešného uplatnenia na trhu práce.

Vychádza v Edícii Výchovné a kariérové poradenství, ktorá je určená predovšetkým výchovným a kariérovým poradcom, ale zároveň aj pedagógom a špeciálnym pedagógom na základných školách. V jednotlivých brožúrach pedagógovia nájdu najmä praktické metodické materiály z oblasti výchovného a kariérového poradenstva alebo rady na profesijný rozvoj výchovných a kariérových poradcov. Neoddeliteľnou súčasťou týchto materiálov sú v praxi overené dotazníky a ďalšie praktické prílohy.


ODBORNÁ GARANCIA

Autorka:  PhDr. Sylvie Navarová
              

OBSAH

Kariérový poradca ako kouč – prístup k žiakom a postoje poradcu
Vedenie žiakov k sebapoznaniu
Rozvoj kompetencií kariérového poradcu
Duševná hygiena kariérového poradcu
Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Jazyk český
Typ produktu brožúra
Počet strán 132
Formát A4

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Jazyk český
Typ produktu brožúra
Počet strán 132
Formát A4

Súvisiace produkty

MEDIÁLNÍ ČINNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM A MLADŠÍM ŠKOLNÍM VĚKU

MEDIÁLNÍ ČINNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM A MLADŠÍM ŠKOLNÍM VĚKU

Brožúra prináša pedagógom materských a základných škôl pohľad do výučby mediálnej výchovy a problema..

17,00 €

POLYTECHNICKÉ ČINNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

POLYTECHNICKÉ ČINNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Možno si hovoríte prečo práve polytechnická výchova je tak dôležitá? Rozhodne vďaka obrovskému rozma..

17,00 €

ČINNOSTI K ROZVÍJENÍ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

ČINNOSTI K ROZVÍJENÍ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Brožúra pristupuje k problematike prírodovedného vzdelávania s vedomím, že učitelia v materských ško..

17,00 €

ČINNOSTI K ROZVOJI ŘEČOVÝCH DOVEDNOSTÍ V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

ČINNOSTI K ROZVOJI ŘEČOVÝCH DOVEDNOSTÍ V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Schopnosť komunikovať je základnou podmienkou úspešného prechodu do prvej triedy základnej školy. V ..

17,00 €

TANEČNÍ ČINNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

TANEČNÍ ČINNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Ako v dnešnej "pohodlnej" dobe viesť deti k pravidelným fyzickým aktivitám? Osvedčeným receptom je s..

17,00 €

METODY A AKTIVITY DRAMATICKÉ VÝCHOVY V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

METODY A AKTIVITY DRAMATICKÉ VÝCHOVY V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Jednotlivé časti brožúry sa zameriavajú na klasické české rozprávky, environmentálnu tematiku alebo ..

17,00 €

ROZVOJ UČITELE A PÉČE O SEBE

ROZVOJ UČITELE A PÉČE O SEBE

Učiteľské povolanie patrí z viacerých dôvodov k jednému z najnáročnejších. Brožúra sa zameriava niel..

22,00 €

SEBEOBRANA UČITELE

SEBEOBRANA UČITELE

Dnešní pedagógovia musia čeliť celému radu výziev, ale aj prekážok. Jednou z nich môže byť aj tlak v..

22,00 €

VÝVOJ POZORNOSTI A EXEKUTIVNÍCH FUNKCÍ

VÝVOJ POZORNOSTI A EXEKUTIVNÍCH FUNKCÍ

Kniha je venovaná vývoju pozornosti a exekutívnych funkcií od raného veku do dospelosti. Exekutívne ..

22,00 €

KURZ SKUPINOVÉHO KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - 4

KURZ SKUPINOVÉHO KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - 4

Kurz skupinového kariérového poradenstva reaguje na potrebu zmeny, ktorá sa deje v rámci kariérového..

17,00 €

DOTAZNÍK STUDIJNĚ PROFESNÍ ORIENTACE - 1

DOTAZNÍK STUDIJNĚ PROFESNÍ ORIENTACE - 1

Brožúra potrebnú metodiku a informácie k dotazníku študijno-profesijnej orientácie a ku kariérovému ..

17,00 €

KNIHRÁTKY S DVOUPOHÁDKOU – KOMPLET 2 PUBLIKACÍ

KNIHRÁTKY S DVOUPOHÁDKOU – KOMPLET 2 PUBLIKACÍ

Brožúra Knihrátky s Dvojpohádkou - dielmi A a B z edičnej rady Předčtenářská gramotnosť je určená pe..

33,00 €

KNIHRÁTKY S NÁMOŘNÍCKOU POHÁDKOU – KOMPLET 2 PUBLIKACÍ

KNIHRÁTKY S NÁMOŘNÍCKOU POHÁDKOU – KOMPLET 2 PUBLIKACÍ

Brožúry Knihrátky s Námornícku rozprávkou - diely A a B z edičnej rady Předčtenářská gramotnosť sú u..

33,00 €

ÁDÉHÁDÉ – JAK NA EMOCE DETÍ S ADHD

ÁDÉHÁDÉ – JAK NA EMOCE DETÍ S ADHD

Brožúra netradičným spôsobom predstavuje problematiku ADHD a sústredí sa najmä na porozumenie svetu ..

20,00 €

ADHD KROK ZA KROKEM

ADHD KROK ZA KROKEM

Publikácia prináša komplexne spracovanú problematiku ADHD. Prestavuje základné vymedzenie tejto poru..

20,00 €

ASISTENT PEDAGOGA V MATEŘSKÉ ŠKOLE

ASISTENT PEDAGOGA V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Brožúra prináša komplexný pohľad na činnosť asistenta pedagóga v materskej škole so všetkými jej špe..

20,00 €

KULIFERDO – ŠPECIFICKÉ PORUCHY UČENIA

KULIFERDO – ŠPECIFICKÉ PORUCHY UČENIA

Pracovné zošity KuliFerdo sú výnimočnou pomôckou, lebo sú: systematické, praktické, motivačné, m..

16,00 €