7. ročník medzinárodnej odbornej konferencie pre pedagógov

Články

Aktuálne / Učiteľ nie je Google 5

7. ročník medzinárodnej odbornej konferencie
v spolupráci s Trnavskou univerzitou v Trnave a Veľvyslanectvom Spolkovej republiky Nemecko

pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

         


7. 6. – 8. 6. 2018, Hotel SENEC****, Senec


Účasť takmer 500 učiteľov a riaditeľov materských, základných, stredných a základných umeleckých škôl.

Bohatý odborný program: prednášky, semináre, workshopy, okrúhle stoly, tréning, koučovacia zóna.

Odborný program moderuje známa slovenská moderátorka: Iveta Malachovská.

Zahraniční spíkri z krajín: Nemecko, Holandsko, Bulharsko, Čile, Nórsko, Maďarsko, Česká republika.

Renomovaní slovenskí lektori.

Udalosť sledovaná médiami.


Tematické piliere konferencie:


1. Škola ako miesto na vzdelanie 

Vzdelávacie systémy v Európe sú "postihnuté" školskou inklúziou, heterogenitou v triede, nedostatočným financovaním škôl, problémom s kvalifikovanými učiteľmi a kultúrnou ne-integritou. Sú pre nás vzdelávacie systémy z iných častí sveta nasledovaniahodným príkladom či výzvou na prehodnotenie?


2. Vzdelávanie 5.0.

Kritická analýza prínosu digitálnych technológii. Orientácia na "staré" pedagogické premisy: rozvoj osobnosti, kritické myslenie, prínos pre spoločnosť, zodpovednosť za seba a za druhých. Úcta k demokracii v krehkom životnom prostredí. Aké úlohy majú učitelia a spoločnosť ako celok? Ako je možné spolu-fungovať vo svete sietí?


3. Procesy učenia a učenia sa

Vzdelávanie detí a dospelých všeobecne, rôzne formy, modely, procesy...


WOW: World of Work

Vedecko-technické vzdelávanie ako odpoveď nielen na potreby zamestnávateľov, ale najmä na meniaci sa svet.


I-S.K.Y.P.E.: Interactive Science for Kids and Youngsters in Primary Education

Rozvoj prírodovedného vzdelávania na prvom stupni základných škôl ako cesta zvýšenia neskoršej úspešnosti a zamestnanosti mladých ľudí na poli vedy.


GSS: Good start to school

Zaznamenávanie a vyhodnocovanie kľúčových kompetencií detí v materskej škole ako nástroj na uľahčenie ich prechodu z materskej do základnej školy.Popis aktivít:


Hlavná prednáška / referát: udáva hlavnú tému kongresu/konferencie (trvanie 20 – 25 minút, účasť všetkých)

 


Seminár: prednáška na konkrétnu tému s možnosťou diskusie účastníkov (trvanie 90 – 100 minút, 30 – 50 účastníkov)

 


Workshop: aktívne spracovanie konkrétnej témy pod vedením moderátora (trvanie 90 – 120 minút, 5 – 30 účastníkov)

 


Okrúhly stôl: diskusia malých skupín na konkrétnu tému / problém (trvanie 90 minút, 5 – 15 účastníkov)

 


Tréning: výcvik v oblasti profesionálnych zručností (trvanie 180 minút, 25 účastníkov)Koučovacia zóna: individuálny koučing profesionálnymi koučmi (trvanie 45 minút, 1 účastník)Rámcový program:

7. 6. 2018

Hlavné prednášky (spoločné pre všetkých),

semináre, workshopy, okrúhle stoly (na výber zo širokej ponuky tém), tréning,

spoločenský večer.


8. 6. 2018

Semináre, workshopy, tréning,

slávnostné ukončenie, tombola.


Večerný program v štýle garden party:


krst publikácií z produkcie nakladateľstva RAABE, EXPOL PEDAGOGIKA

hodnotný kultúrny program,

príjemný spoločenský večer v štýle záhradnej párty v kruhu zúčastnených,

...a VEĽKÉ PREKVAPENIE.

     

     

Poplatok na konferenciu zahŕňa:

Účasť na konferencii

Materiály ku konferencii

Dopoludňajšie občerstvenie

Obed v 1. deň konferencie

Popoludňajšie občerstvenie

Večerný program s prekvapením

Ranné občerstvenie

Obed v 2. deň konferencie

Prístup k prezentáciám online (zborník z konferencie)


V cene za konferenciu nie je zahrnuté ubytovanie. Účastníkom konferencie však poskytujú zvýhodnené ubytovanie vybrané hotely. Rezerváciu ubytovania odporúčame realizovať emailom, na uplatnenie zľavy je potrebné použiť heslo: Konferencia Google 5

                

 

 

Ak ste sa ešte RAABE konferencie nezúčastnili, alebo si chcete zaspomínať, nahliadnite, čo všetko sa udialo v rámci minuloročného programu a pozrite si FOTOGALÉRIU z medzinárodnej odbornej konferencie Učiteľ nie je Google 4.


Pozrite si videozáznam z minuloročnej konferencie 

Sledujte aktuality RAABE, aby ste boli včas informovaní o pripravovaných podujatiach. 

Prihlásiť sa na ich odber môžete TU.


Dovidenia v Senci!