7. ročník medzinárodnej odbornej konferencie pre pedagógov

Články

Referencie z predchádzajúcich RAABE konferencií

Opäť ste nesklamali! Bohatý a hodnotný program, kvalitný výber prednášajúcich, vysoká úroveň, výborná organizácia! Každý účastník si našiel to, čo ho zaujímalo. Skôr som mala problém si vybrať, na ktorú vzdelávaciu aktivitu ísť, pretože v rovnakom čase ich bolo viac, ktoré ma zaujímali. Musela som si určiť priority. Vďaka RAABE, o rok!

PhDr. Eva Červeňanová, PhD., riaditeľka, Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, 911 34 Trenčín


Konferencie som sa zúčastnila prvýkrát, ale bola pre mňa poučná a podnetná do mojej ďalšej pedagogickej práce. Vysoko hodnotím úroveň prednášajúcich, aktuálnosť vybraných tém (najviac ma zaujala téma o etikete v biznise a škole) i celkovú atmosféru konferencie, ktorá bola zvládnutá vysoko profesionálne. Palec hore!

Mgr. Zuzana Panigajová, Základná škola, Školská 255/6, 053 14 Spišský Štvrtok


Konferencia Učiteľ nie je Google mala tradične veľmi dobrú úroveň. Každý mal možnosť vybrať si z ponúkaného programu, a to aj počas prestávok. Lákali témy aj prednášajúci. Problém bol skôr rozhodnúť sa medzi dvoma súbežne prebiehajúcimi aktivitami. Spoločenský večer poskytol príležitosť stretnúť sa s kolegami a priateľmi a vymeniť si skúsenosti. A hoci sme na záverečnom zhodnotení nevyhrali ani jednu z losovaných cien, odchádzali sme spokojní a plní dojmov. Tešíme sa na ďalší ročník.

Miroslava Jakubeková, riaditeľka, Metodicko-pedagogické centrum, Pod Sokolicami 14, 911 01 Trenčín


Po prvýkrát som mala pocit, že na Slovensku existujú ešte ľudia, ktorí si vážia povolanie učiteľa. A za to vám patrí veľká vďaka.

Gabriela Paulďurová, riaditeľka, Základná škola s materskou školou č. 121, 972 25 Diviaky nad Nitricou


Na vašej konferencii som bola prvýkrát a mám veľmi dobrý pocit z užitočne stráveného času. Čo sa mi najviac páčilo? Všetky prednášky, na ktoré som bola prihlásená, lebo som získala nové prospešné informácie, hlavne k inklúzii a zaujímavým informáciám zo škôl v zahraničí, k ekonomike školy‚ informácia o programe Vedomat… Erudovaný prístup prednášajúcich k témam. Krásne privítanie s darčekom, prostredie a jedlo. Organizácia tak veľkého podujatia.

Mgr. Mária Kršková, zástupkyňa riaditeľa, Základná škola, Modranská cesta 89, 946 34 Bátorove Kosihy


Konferencie som sa zúčastnila prvýkrát, veľmi sa mi páčila, bola pripravená ma vysokej úrovni. Všetky prednášky boli zaujímavé. Z workshopov ma zaujala téma Prečo hliník pláva a bublina klesá, kde v príjemnej atmosfére sme videli a vyskúšali množstvo praktických pokusov pre žiakov 6.ročníka.

Ing. Ivona Blahovcová, učiteľka, Základná škola, Kežmarská 28, 040 11 Košice


Oceňujem perfektnú organizáciu celého podujatia. Semináre, ktoré som si ja vybrala, boli pre mňa veľmi osožné, týkali sa ekonomickej problematiky. Som spokojná, pretože neboli teoretické, ale práve naopak z aktuálnej praxe. Veľmi pekne ďakujem.

Ing. Mariana Ferusová, Združenie rodičov a priateľov, Pod kalváriou 1, 940 01 Nové Zámky


Konferencia bola veľmi inšpiratívna, napriek tomu, že učím už veľa rokov. Výborné boli workshopy. Podľa mňa a reakcie zúčastnených, prednáška a workshop psychológa zo Švajčiarska dali nové námety. Napriek malej účasti na workshope doc. Velmovskej, boli sme všetci zúčastnení nadšení. Určite takéto workshopy plné zaujímavých nápadov a praktických ukážok by bolo vhodné zaradiť aj v budúcnosti. Veľká pomoc učiteľom. Taktiež bol pekný a príjemný sprievodný program.

Anna Hagarová, učiteľka, Základná škola s materskou školou, Komenského 3, 919 04 Smolenice


Na tejto konferencii som bola prvýkrát, veľmi sa mi páčilo. Príjemní ľudia, super atmosféra, zaujímavý program. Zaujalo ma vzdelávanie v Indonézii, škoda, že som nemala možnosť zúčastniť sa ďalšej prednášky, pretože som bola prihlásená inde.

Viera Kamenická, zástupkyňa riaditeľa, Spojená škola internátna, Nám. Š. Kluberta 2, 054 01 Levoča


Vyjadrujem moje uznanie nad výberom tém a osobností – odborníkov, ktorí sa nám venovali. Moje osobné poďakovanie patrí pani Mire a celému kolektívu spoločnosti RAABE za skvele zorganizované podujatie. Teším sa na ďalšie inšpiratívne stretnutia. Želám veľa elánu a energie do ďalšej práce.

Ing. Eva Sleziaková, učiteľka, Drženice 148, 935 03 Drženice


Koniec školského roka je v škole veľmi hektický, takže nemám veľa času na dôsledné hodnotenie, tak to napíšem známkou, ktorú si určite zaslúžite: VÝBORNÝ. Určite, ak sa nič mimoriadne na škole nepritrafí, sa na konferenciu 2018 opäť prihlásime. Ešte raz ďakujem.

RNDr. Jana Vargová, riaditeľka, Základná škola s materskou školou, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom


Mimoriadne oceňujem túto konferenciu. Úplne najviac pre mňa i mnohých ostatných riaditeľov bol workshop s pani Norou Laukovou. Pre nás ako riadiacich pracovníkov je umenie zvládať konflikty v škole dôležité. Učíme sa to postupne ako prváci abecedu, lebo súčasní rodičia sú naozaj nároční a my chceme toto umenie komunikácie s nimi zvládať čo najprofesionálnejšie. Oceňujem a rada uvítam pokračovanie. Ďakujem.

PaedDr. Alena Jančeková, riaditeľka, Základná škola Miloslavov