Články

Referencie / Učiteľ nie je Google 7

Čo povedali o konferencii samotní účastníci?


Konferenciu hodnotím vysoko pozitívne! Konečne aj učitelia sa vedia vzdelávať na úrovni! Veľmi sa mi páčila forma seminárov, každý si našiel to svoje! V budúcnosti by som privítala aj ďalšie príklady, ako to robia úspešnejšie krajiny... Ďakujeme vám za krásny zážitok 

Silvia Hikker, Základná škola s materskou školou, Školská 49, Chorvátsky Grob


Páčila sa mi organizácia celej konferencie. Keďže som vedúci pracovník, potešili ma všetky semináre ohľadom pripravovaných zmien a zákonov. Pomocou vás som si hlavne tieto zmeny utriedila. Ďakujem.

Mračková Renáta, Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27, Martin


Úžasná konferencia plná zaujímavých prednášok, pohody a oddychu, možnosti načerpať silu a inšpiráciu do ďalšej práce. Každoročne sa na ňu veľmi teším a zatiaľ som nebola nikdy sklamaná. Ďakujem, že ju organizujete.

Mgr. Anna Švorcová, CSOŠE P. G. Frassatiho, Vazovova 12, Bratislava


Konferenciu hodnotím vysoko pozitívne! Konečne aj učitelia sa vedia vzdelávať na úrovni! Veľmi sa mi páčila forma seminárov, každý si našiel to svoje! V budúcnosti by som privítala aj ďalšie príklady, ako to robia úspešnejšie krajiny... Ďakujeme vám za krásny zážitok 

Silvia Hikker, Základná škola s materskou školou, Školská 49, Chorvátsky Grob


Organizácia podujatia bola výborne zvládnutá. Plánovaný čas sa dodržiaval aj vďaka včasným upozorneniam pre dodržiavanie plánovaného programu. Samotné prezentácie nadväzovali na seba a poskytli obraz o vzdelávacom systéme u nás i vo svete. Aj časový rozsah prezentácie 20-minútový je optimálny. Konštatované chyby a nedostatky nemali by znášať učitelia celé roky z hľadiska významu ich spoločenského postavenia. V niečom už svet nedobehneme, lebo pomalá spravodlivosť už nie je spravodlivosť vo finančnom ohodnotení tejto náročnej práce. Šanca stále je už na začiatku vzdelávania odhaliť a podporovať rozvoj vlôh a nadania, schopností a vlastností, daností, možností i zručností každého jednotlivca nielen tímovo, ale aj individuálnymi úlohami.

Jaroslav Brieška


Na konferencie chodím pravidelne a veľmi rada. Tohoročnú hodnotím ako jednu z najlepších. Viaceré témy ma zaujali, avšak nedá sa byť súčasne na viacerých aktivitách. Veľmi zaujímavý bol príspevok pána zo Singapuru. Škoda, že to nepočuli kompetentní, ako sa robí  reforma v školstve a vyučuje. Rada v budúcnosti opäť uvítam informácie o systémoch  v školstve z rôznych krajín... Ďakujem za túto príležitosť.

PaedDr. Alena Jančeková, riaditeľka ZŠ Miloslavov


Na konferencii sme sa zúčastnili už po štvrtýkrát, stále sme vo väčšom počte – tohto roku nás bolo desať. Konferencia mala opäť výbornú úroveň, hlavné referáty boli veľmi inšpiratívne a dodnes sa k nim v zborovni vraciame. Výber ostatných aktivít bol na každom účastníkovi, boli tiež veľmi spokojní. Strava výborná, večerný program na utancovanie... Robíte dobrú prácu! Ďakujeme.

Ing. Beáta Mitická, riaditeľka školy, Súkromná stredná odborná škola, Ul. 29. augusta 4812, Poprad