Jazyk
Typ inštitúcie
Určené pre
Oblasť
Obsah

BÁDATE V BIOLÓGII AJ ONLINE? II. | 10.03.2021

Webinár o tom, že učiť bádateľským spôsobom nie je vôbec zložité, keď učiteľ vie ako na to. Ukážka bádateľských aktivít na hodinách biológie v 6. ročníku ZŠ.


BIOLÓGIA PRE 6. ROČNÍK ZŠ A 1. ROČNÍK GYMNÁZIÍ
S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM


Súvisiace webináre

OPAKOVANÝ WEBINÁR: Hra a súťaž ako cesta k čítaniu? ÁNO! | 23.11.2020

OPAKOVANÝ WEBINÁR: Hra a súťaž ako cesta k čítaniu? ÁNO! | 23.11.2020

O tom, ako zábavnou formou rozvíjať čítanie s porozumením u žiakov na prvom stupni základných škôl