Typ inštitúcie
Určené pre
Oblasť
Obsah

ČOSKORO ŠKOLÁKOM | 22.03.2021

Overenie školskej pripravenosti detí pred vstupom do základnej školy v oblastiach: Motorika, Samostatnosť, Vnímanie, Tvorivosť, Myslenie, Pravidlá, Jazyk a reč, Vedomosti, Pamäť, Emócie, Zmysly.


KULIFERDO IDE DO ŠKOLY KOMPLET 1 – 3


Súvisiace webináre

OPAKOVANÝ WEBINÁR: Hra a súťaž ako cesta k čítaniu? ÁNO! | 23.11.2020

OPAKOVANÝ WEBINÁR: Hra a súťaž ako cesta k čítaniu? ÁNO! | 23.11.2020

O tom, ako zábavnou formou rozvíjať čítanie s porozumením u žiakov na prvom stupni základných škôl..