Typ inštitúcie
Určené pre
Oblasť
Obsah

OPAKOVANÝ: VIETE, AKO POMÔCŤ ŽIAKOM S PROBLÉMAMI V UČENÍ? | 06.05.2021

O tom, ako pracovať so žiakmi so špecifickými poruchami učenia v počtových operáciách


KULIFERDO – VÝVINOVÉ PORUCHY UČENIA –
ČÍSELKÁ