Typ inštitúcie
Určené pre
Oblasť
Obsah

VIETE, AKO EVIDOVAŤ DOKUMENTÁCIU PRE ŠKOLSKÉ JEDÁLNE OD 1.9. 2021? | 19.05.2021

Vedenie dokumentácie podľa aktuálnych všeobecne záväzných právnych predpisov,
ktoré pre školské stravovanie vyplývajú z rezortu školstva, zdravotníctva,
pôdohospodárstva, financovania a životného prostredia.

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ