Jazyk
Typ inštitúcie
Určené pre
Oblasť
Obsah

VIETE, AKÉ SMERNICE MUSÍTE POVINNE SPRACOVAŤ? | 27.05.2021

Prehľad smerníc v podmienkach subjektov územnej
samosprávy s ohľadom na školy a zariadenia
z pohľadu kontrolóra z praxe


VYBRANÉ INTERNÉ SMERNICE I. + USB