Typ inštitúcie
Určené pre
Oblasť
Obsah

POHYBOVÁ AKTIVITA DETÍ V ČASE PANDÉMIE | 31.05.2021

Dôsledky pohybovej inaktivity detí na ich zdravie a pohybový rozvoj


TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA