Typ inštitúcie
Určené pre
Oblasť
Obsah

PROFESIJNÝ ROZVOJ UČITEĽA A MOŽNOSTI JEHO KARIÉRNEHO POSTUPU | 10.06.2021

Práva, povinnosti a možnosti pedagogických a odborných zamestnancov pri plánovaní a realizácii aktivít vlastného profesijného rozvoja


TRIEDNY UČITEĽ