Typ inštitúcie
Určené pre
Oblasť
Obsah

PRACUJEME S DEŤMI S ADHD a ADD | 21.06.2021

Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami ako výzva pre učiteľa


VZDELÁVANIE DETÍ S PORUCHAMI UČENIA A POZORNOSTI