Typ inštitúcie
Určené pre
Oblasť
Obsah

Ako pripraviť žiakov na úspešné zvládnutie testov? | 04.06.2020

O tom, ako zvýšiť úspešnosť žiakov v školských testoch aj v Testovaní 9, o najčastejších chybách a tiež o tom, ako ich odstrániť.


ZOPAKUJ SI SLOVENČINU – 5. ROČNÍK


Súvisiace webináre

Majstrujeme z domu! - 28.04.2020

Majstrujeme z domu! - 28.04.2020

Ako učiť predmet technika online, aj keď momentálne nemáte k dispozícii internet? ..

Humor vo vzdelávaní. Ako na to? | 07.05.2020

Humor vo vzdelávaní. Ako na to? | 07.05.2020

Ako hľadať súvislosti medzi zdanlivo vzdialenými predmetmi použitím humoru a dôvtipu alebo o tom, ..

Fyzika online s internetom aj bez | 13.05.2020

Fyzika online s internetom aj bez | 13.05.2020

Inšpirácie a nápady, ako efektívne spracovávať učivo fyziky 6. – 9. ročníka ZŠ v rámci domácej výu..

Zdravá výživa alebo Ako a načo je dobré učiť chémiu? | 21.05.2020

Zdravá výživa alebo Ako a načo je dobré učiť chémiu? | 21.05.2020

O tom, ako môže v praxi vyzerať integrované vyučovanie prírodovedných predmetov C..

Hráme sa s biológiou | 28.05.2020

Hráme sa s biológiou | 28.05.2020

Tvorivo a kreatívne na hodinách biológie na 2. stupni základných škôl a gymnáziách ..

Viete, ako učiť astronómiu v základnej škole? | 08.06.2020

Viete, ako učiť astronómiu v základnej škole? | 08.06.2020

O tom, ako a prečo je dobré venovať sa astronómii už na základnej škole. FYZIKA PRE..

Sú už na druhom stupni, ale nečítajú správne. Čo s tým? | 11.06.2020

Sú už na druhom stupni, ale nečítajú správne. Čo s tým? | 11.06.2020

O tom, ako rozvíjať čitateľskú gramotnosť starších žiakov na druhom stupni základných škôl ..

Humor vo vzdelávaní. Ako na to? | 29.06.2020

Humor vo vzdelávaní. Ako na to? | 29.06.2020

Ako hľadať súvislosti medzi zdanlivo vzdialenými predmetmi použitím humoru a dôvtipu alebo o tom, ..

Majstrujeme z domu! | 28.09.2020

Majstrujeme z domu! | 28.09.2020

Ako učiť predmet technika online, aj keď momentálne nemáte k dispozícii internet? ..

Hráme sa s biológiou | 29.09.2020

Hráme sa s biológiou | 29.09.2020

Tvorivo a kreatívne na hodinách biológie na 2. stupni základných škôl a gymnáziách ..

FYZIKA – dobrých nápadov nikdy nie je dosť  | 18.11.2020

FYZIKA – dobrých nápadov nikdy nie je dosť | 18.11.2020

Projektové vyučovanie a niekoľko nápadov na hodiny fyziky počas krízy, ale aj mimo nej ..