Jazyk
Typ inštitúcie
Určené pre
Oblasť
Obsah

Etická výchova ako kľúč k ľudskosti | 17.06.2020

Ako viesť deti na primárnom stupni vzdelávania k prosociálnym spôsobilostiam


ETICKÁ VÝCHOVA PRE 2. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL