Jazyk
Typ inštitúcie
Určené pre
Oblasť
Obsah

ZARAĎOVANIE PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV DO KARIÉROVÝCH STUPŇOV | 04.05.2022

Postupy a legislatívne východiská pri zaraďovaní pedagogických a odborných zamestnancov do kariérových stupňov s ukážkami konkrétnych príkladov


Lektori:

Ing. Jarmila Belešová

Ing. Jarmila Belešová

odborníčka na personalistiku v školstve

Je absolventka VŠE, fakulty riadenia a postgraduálneho štúdia pracovné právo a sociálne zabezpečenie. Celý život pracuje v oblasti pracovného práva a odmeňovania. 17 rokov pôsobila na Univerzite Komenského ako personalistka a vedúca personálneho útvaru. 20 rokov pôsobila na MŠVVaŠ SR na personálnom odbore. Podieľa sa na príprave právnych predpisov najmä z oblasti odmeňovania zamestnancov rezortu a súvisiacich predpisov a je autorkou veľkého množstva odborných článkov v oblasti personálneho riadenia škôl. V súčasnosti pôsobí ako riaditeľka osobného úradu Štátnej školskej inšpekcie.