Jazyk
Typ inštitúcie
Určené pre
Oblasť
Obsah

Majstrujeme z domu! | 28.09.2020

Ako učiť predmet technika online, aj keď momentálne nemáte k dispozícii internet?


TECHNIKA PRE 7. ROČNÍK ZŠ


Súvisiace webináre

Majstrujeme z domu! - 28.04.2020

Majstrujeme z domu! - 28.04.2020

Ako učiť predmet technika online, aj keď momentálne nemáte k dispozícii internet?

Humor vo vzdelávaní. Ako na to? | 07.05.2020

Humor vo vzdelávaní. Ako na to? | 07.05.2020

Ako hľadať súvislosti medzi zdanlivo vzdialenými predmetmi použitím humoru a dôvtipu alebo o tom,

Zdravá výživa alebo Ako a načo je dobré učiť chémiu? | 21.05.2020

Zdravá výživa alebo Ako a načo je dobré učiť chémiu? | 21.05.2020

O tom, ako môže v praxi vyzerať integrované vyučovanie prírodovedných predmetov C

Hráme sa s biológiou | 28.05.2020

Hráme sa s biológiou | 28.05.2020

Tvorivo a kreatívne na hodinách biológie na 2. stupni základných škôl a gymnáziách

Poďte učiť fyziku cez astronómiu! | 08.06.2020

Poďte učiť fyziku cez astronómiu! | 08.06.2020

Nový pohľad na doplnenie hodín fyziky pomocou astronómie a jednoduchých astronomických javov.

Ako pripraviť žiakov na úspešné zvládnutie testov? | 04.06.2020

Ako pripraviť žiakov na úspešné zvládnutie testov? | 04.06.2020

O tom, ako zvýšiť úspešnosť žiakov v školských testoch aj v Testovaní 9, o najčastejších chybách a

Viete, ako učiť astronómiu v základnej škole? | 08.06.2020

Viete, ako učiť astronómiu v základnej škole? | 08.06.2020

O tom, ako a prečo je dobré venovať sa astronómii už na základnej škole. FYZIKA PRE

Humor vo vzdelávaní. Ako na to? | 29.06.2020

Humor vo vzdelávaní. Ako na to? | 29.06.2020

Ako hľadať súvislosti medzi zdanlivo vzdialenými predmetmi použitím humoru a dôvtipu alebo o tom,

Hráme sa s biológiou | 29.09.2020

Hráme sa s biológiou | 29.09.2020

Tvorivo a kreatívne na hodinách biológie na 2. stupni základných škôl a gymnáziách

Ako pripraviť žiakov na úspešné zvládnutie testov? | 06.10.2020

Ako pripraviť žiakov na úspešné zvládnutie testov? | 06.10.2020

O tom, ako zvýšiť úspešnosť žiakov v školských testoch aj v Testovaní 9, o najčastejších chybách a

Deviatacky dejepis nemusí byť nuda! | 14.10.2020

Deviatacky dejepis nemusí byť nuda! | 14.10.2020

Aj o tom, ako možno naložiť s rozšírenou dotáciou vyučovacích hodín dejepisu v deviatom ročníku ZŠ