• VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI BOZP PRE ŠKOLY

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI BOZP PRE ŠKOLY

PRIPRAVUJEME
Vnútorné školské predpisy na USB kľúči. Ľahko editovateľné vzory dokumentov z BOZP pre materské, základné aj stredné školy.

  • Dostupnosť: Pripravujeme
  • Cena s DPH
    19,00 €

ks

Popis

PRIPRAVUJEME NA SEPTEMBER 2023

Často sa môžeme stretnúť s otázkami zamestnávateľov/riaditeľov, resp. začínajúcich pracovníkov v oblasti BOZP, akú dokumentáciu by mali mať spracovanú. Preto vám prinášame prehľad základnej všeobecnej dokumentácie BOZP, ktorú riaditeľ potrebuje v školách evidovať.

Každý zamestnávateľ/riaditeľ bez rozdielu druhu vykonávanej činnosti má v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany uloženú povinnosť viesť predpísanú dokumentáciu vyplývajúcu z § 6 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

USB ponúka:
• Editovateľné vzory (online alebo offline) z oblasti BOZP pre MŠ, ZŠ a SŠ, ktorými musí každá škola disponovať. Ušetrí čas a najmä výrazné finančné náklady.
• Smernice, pokyny, prevádzkové predpisy, koncepcie a iné.
• USB obsahuje aj praktické vzory komplexného zisťovania nebezpečenstiev, ohrození a posudzovania rizík vypracovaných pre pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov školy.
• Dokumentácia na USB zohľadňuje najnovšie legislatívne požiadavky. 


ODBORNÁ GARANCIA

Autor:
Ing. Jozef Mikula, PhD.


Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu editovateľné dokumenty Word
Formát USB nosič

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Typ produktu editovateľné dokumenty Word
Formát USB nosič

Súvisiace produkty

HOSPODÁRENIE, PREVÁDZKA A ADMINISTRATÍVA ŠKOLY

HOSPODÁRENIE, PREVÁDZKA A ADMINISTRATÍVA ŠKOLY

Publikácia sa zameriava na oblasti organizácie a riadenia, najmä vnútorné predpisy, prevádzku a regi..

83,00 €

LEGISLATÍVA PRE ŠKOLY

LEGISLATÍVA PRE ŠKOLY

Publikácia je určená najmä riaditeľom základných, stredných, ale aj špeciálnych škôl. Potrebné a dôl..

86,00 €

VZORY DOKUMENTOV PRE MATERSKÉ ŠKOLY 2

VZORY DOKUMENTOV PRE MATERSKÉ ŠKOLY 2

Obsah USB je určený riaditeľom materských škôl, ako aj pedagogickým a odborným zamestnancom. Nosič o..

19,00 €

VZORY DOKUMENTOV PRE MATERSKÉ ŠKOLY 1

VZORY DOKUMENTOV PRE MATERSKÉ ŠKOLY 1

Obsah USB kľúča je určený riaditeľkám materských škôl. Nosič obsahuje 16 textov formátu Word, pričom..

19,00 €

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI PERSONÁLNEHO RIADENIA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY II.

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI PERSONÁLNEHO RIADENIA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY II.

Prax ukazuje, že pri výmene na pozícii riaditeľa školy môžu nastať nové procesy riadenia v oblasti d..

19,00 €

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI EKONOMICKÉHO RIADENIA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI EKONOMICKÉHO RIADENIA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Prax ukazuje, že pri výmene na pozícii riaditeľa školy môžu nastať nové procesy riadenia v oblasti d..

19,00 €

KARIÉRA V ŠKOLSTVE

KARIÉRA V ŠKOLSTVE

Publikácia s podtitulom Kariérový systém a profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov ..

83,00 €

KONTROLNÁ ČINNOSŤ RIADITEĽA ŠKOLY V OBLASTI BOZP

KONTROLNÁ ČINNOSŤ RIADITEĽA ŠKOLY V OBLASTI BOZP

Riaditeľ školy, a to platí pre všetky typy škôl, či už základnej, strednej školy alebo materskej ško..

8,00 €