• VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI PROFESIJNÉHO ROZVOJA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

ISBN / ISSN / KÓD: 978–80–8140–465–8

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI PROFESIJNÉHO ROZVOJA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY


Vnútorné školské predpisy 4 na USB kľúči. Až 31 ľahko editovateľných dokumentov vo formáte Word, určených pre riaditeľov základných škôl, ktoré umožňujú jednoduchú tvorbu vnútorných predpisov na plynulý chod základnej školy. Pracujte s garantovanými vzormi dokumentov od renomovaných odborníkov!

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    19,00 €

ks

Popis

Prax ukazuje, že pri výmene na pozícii riaditeľa školy môžu nastať nové procesy riadenia v oblasti dokumentácie. Noví riaditelia, ktorí musia mať o personálnej agende prehľad, častokrát nachádzajú nedostatočnú dokumentáciu, prípadne im potrebné smernice a vzory chýbajú úplne.    

Obsah USB je určený riaditeľom základných škôl, ako i zástupcom riaditeľa, no najmä učiteľom a školským špeciálnym pedagógom základných škôl. Nosič obsahuje 31 textov formátu word, pričom sú tematicky zamerané na oblasť profesijného rozvoja. Typovo ide o vzory či žiadosti, t. j. dokumenty slúžiace na profesijný rozvoj, a teda aj chod školy.

Záujemca bude mať k dispozícii:
• dokumentáciu k adaptačnému vzdelávaniu,
• dokumentáciu k plánovaniu profesijného rozvoja,
• atestačné portfólio,
• žiadosti. 

Výhody USB nosiča:

  • Všetky súbory na USB sú editovateľné.
  • Užívateľ si ich môže stiahnuť k sebe na plochu počítača, či už online alebo offline.
  • Obsahuje garantované informácie od renomovaných odborníkov, s ktorými vydavateľstvo RAABE dlhodobo spolupracuje.

ODBORNÁ GARANCIA

Autori:
Mgr. Štefan Rác
PaedDr. Darina Výbohová, PhD. 

OBSAH

1. Adaptačné vzdelávanie
     1.1 Dokumentácia k adaptačnému vzdelávaniu
     1.2 Program adaptačného vzdelávania pre učiteľa druhého stupňa
          1.2.1 Písomné hodnotenie miery osvojenia profesijných kompetencií samostatného učiteľa druhého stupňa a odporučenie/neodporučenie na ukončenie adaptačného vzdelávania
          1.2.2 Protokol o ukončení adaptačného vzdelávania
     1.3 Zaradenie do adaptačného vzdelávania začínajúceho pedagogického zamestnanca
     1.4 Zaradenie do kariérovej pozície uvádzajúci pedagogický zamestnanec
     1.5 Témy záverečného pohovoru adaptačného vzdelávania
     1.6 Vymenovanie za člena skúšobnej komisie
     1.7 Pozvánka na záverečný pohovor adaptačného vzdelávania
     1.8 Pozvánka na záverečný pohovor ku ukončeniu adaptačného vzdelávania
     1.9 Program adaptačného vzdelávania školského špeciálneho pedagóga
           1.9.1 Zaradenie do adaptačného vzdelávania začínajúceho školského špeciálneho pedagóga
           1.9.2 Zaradenie do kariérovej pozície uvádzajúci pedagogický zamestnanec
           1.9.3 Písomné hodnotenie miery osvojenia profesijných kompetencií začínajúceho školského špeciálneho pedagóga a odporučenie/neodporučenie na ukončenie adaptačného vzdelávania
           1.9.4 Témy záverečného pohovoru adaptačného vzdelávania školského špeciálneho pedagóga
           1.9.5 Menovanie za člena skúšobnej komisie
           1.9.6 Pozvánka na záverečný pohovor adaptačného vzdelávania začínajúceho školského špeciálneho pedagóga
          1.9.7 Protokol o ukončení adaptačného vzdelávania školského špeciálneho pedagóga

2. Plánovanie profesijného rozvoja
     2.1 Situačná analýza štruktúry PZ/OZ školy, školského zariadenia
     2.2 Kariérové pozície pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
     2.3 Dotazník na zistenie vzdelávacích potrieb PZ a OZ školy
     2.4 Plán osobného profesijného rozvoja
     2.5 Plán osobného profesijného rozvoja štruktúrovaný vo väzbe na profesijný štandard

3. Atestačné portfólio
      3.1 Prvky portfólia
      3.2 Portfólio pedagogického zamestnanca

 4. Žiadosti
      4.1 Žiadosť o vykonanie adaptačného vzdelávania
      4.2 Žiadosť o spoluprácu pri organizovaní aktualizačného vzdelávania
      4.3 Žiadosť o uvádzanie začínajúceho pedagogického zamestnanca
      4.4 Žiadosť o povolenie na ukončenie vzdelávania v inom termíne
Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu editovateľné dokumenty Word
Formát USB nosič

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Typ produktu editovateľné dokumenty Word
Formát USB nosič

Súvisiace produkty

HOSPODÁRENIE, PREVÁDZKA A ADMINISTRATÍVA ŠKOLY

HOSPODÁRENIE, PREVÁDZKA A ADMINISTRATÍVA ŠKOLY

Publikácia sa zameriava na oblasti organizácie a riadenia, najmä vnútorné predpisy, prevádzku a regi..

83,00 €

LEGISLATÍVA PRE ŠKOLY

LEGISLATÍVA PRE ŠKOLY

Publikácia je určená najmä riaditeľom základných, stredných, ale aj špeciálnych škôl. Potrebné a dôl..

86,00 €

VZORY DOKUMENTOV PRE MATERSKÉ ŠKOLY 2

VZORY DOKUMENTOV PRE MATERSKÉ ŠKOLY 2

Obsah USB je určený riaditeľom materských škôl, ako aj pedagogickým a odborným zamestnancom. Nosič o..

19,00 €

VZORY DOKUMENTOV PRE MATERSKÉ ŠKOLY 1

VZORY DOKUMENTOV PRE MATERSKÉ ŠKOLY 1

Obsah USB kľúča je určený riaditeľkám materských škôl. Nosič obsahuje 16 textov formátu Word, pričom..

19,00 €

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI PERSONÁLNEHO RIADENIA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY II.

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI PERSONÁLNEHO RIADENIA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY II.

Prax ukazuje, že pri výmene na pozícii riaditeľa školy môžu nastať nové procesy riadenia v oblasti d..

19,00 €

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI EKONOMICKÉHO RIADENIA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI EKONOMICKÉHO RIADENIA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Prax ukazuje, že pri výmene na pozícii riaditeľa školy môžu nastať nové procesy riadenia v oblasti d..

19,00 €

BUDOVANIE DOBRÝCH VZŤAHOV V KOLEKTÍVE

BUDOVANIE DOBRÝCH VZŤAHOV V KOLEKTÍVE

Dobrý pracovný kolektív dokáže spĺňať aj tie najvyššie ciele. A to by malo byť cieľom každého vedúce..

8,00 €

NEVYPLATENIE MZDY A TRESTOPRÁVNE NÁSLEDKY

NEVYPLATENIE MZDY A TRESTOPRÁVNE NÁSLEDKY

Ak zamestnávateľ nevyplatí zamestnancovi mzdu, na ktorú mal oprávnený nárok, je postihovateľný. Viet..

8,00 €

KARIÉRA V ŠKOLSTVE

KARIÉRA V ŠKOLSTVE

Publikácia s podtitulom Kariérový systém a profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov ..

83,00 €

DOKUMENTÁCIA V ŠKOLSKEJ KNIŽNICI

DOKUMENTÁCIA V ŠKOLSKEJ KNIŽNICI

Školská knižnica je v zmysle zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 2..

15,00 €

KONTROLNÁ ČINNOSŤ RIADITEĽA ŠKOLY V OBLASTI BOZP

KONTROLNÁ ČINNOSŤ RIADITEĽA ŠKOLY V OBLASTI BOZP

Riaditeľ školy, a to platí pre všetky typy škôl, či už základnej, strednej školy alebo materskej ško..

8,00 €

OBČIANSKE ZDRUŽENIA PRI ŠKOLE A 2 % Z DANÍ

OBČIANSKE ZDRUŽENIA PRI ŠKOLE A 2 % Z DANÍ

Občianske združenie je právnická osoba, ktorá koná vo vlastnom mene, čiže môže uzatvárať zmluvy, pri..

6,00 €

REVÍZIA A VYRAĎOVANIE KNIŽNIČNÉHO FONDU V ŠKOLSKEJ KNIŽNICI

REVÍZIA A VYRAĎOVANIE KNIŽNIČNÉHO FONDU V ŠKOLSKEJ KNIŽNICI

Školská knižnica je v zmysle zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 2..

6,00 €

SEBAHODNOTENIE KVALITY ŠKOLY – ÁNO ALEBO NIE?

SEBAHODNOTENIE KVALITY ŠKOLY – ÁNO ALEBO NIE?

Sebahodnotenie ako špecifické hodnotenie je v podmienkach našich škôl teoreticky známe. Otázkou je p..

6,00 €

ŠTÁTNE SYMBOLY V ŠKOLÁCH

ŠTÁTNE SYMBOLY V ŠKOLÁCH

ODBORNÁ GARANCIA Autor: Ing. Zlata Penevová OBSAH 1. Štátne symboly v školách2. Štátny znak 3. ..

6,00 €

VOĽBY DO RADY ŠKOLY

VOĽBY DO RADY ŠKOLY

ODBORNÁ GARANCIA Autor: Mgr. Andrea Macháčová OBSAH 1. Úvod2. Legislatívny rámec3. Rada školy –..

8,00 €

ZVEREJŇOVANIE FOTOGRAFIÍ NA WEBOVOM SÍDLE ŠKOLY A GDPR

ZVEREJŇOVANIE FOTOGRAFIÍ NA WEBOVOM SÍDLE ŠKOLY A GDPR

ODBORNÁ GARANCIA Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD. OBSAH 1. Úvod 2. Legislatívne východiská 3..

6,00 €