Články

Obľúbené. Učiteľské. A zadarmo. WEBINÁRE!

Obľúbené. Učiteľské. A zadarmo. WEBINÁRE!
Aj vo februári pokračujeme v spoločných učiteľských RAABE a EXPOL webinároch. Etika, matematika, zdravá výživa, povinná predškolská výchova, školské stravovanie... Vyberte si to, čo vás zaujíma.

Nie nadarmo sa hovorí, že zdravie je to najcennejšie, čo máme a treba sa o neho starať. Načo by vám boli znalosti o matematike, etike, či povinnej predškolskej výchove, keby ste neboli zdraví a nemohli ich v plnom zdraví využiť?

Práve preto RAABE prináša (nielen) pedagógom možnosť absolvovať webinárový kurz, v ktorom môžu účastníci získať odporúčania lekára, tipy na stravovanie, či zdravú výživu; dozvedia sa tiež, akým chybám sa treba pri chudnutí vyhnúť, koľko cvičiť, rozlišovať dobré potraviny od zlých...
WEBINÁROVÝ KURZ: Skoncujme spolu s nadváhou a obezitou!

Nadváha a obezita ako ovplyvniteľná príčina závažných chronických a onkologických ochorení. Ovplyvniť to viete aj vy!

Lektor:  doc. MUDr. Peter Minárik, PhD. MSc., lekár so špecializáciou z internej medicíny, geriatrie a gastroenterológie, s dlhoročnou praxou v klinickom odbore gastroenterológia a s niekoľkoročným štúdiom problematiky preventívnej a klinickej výživy a dietetiky.

Dátumy konania jednotlivých webinárov kurzu: 

 • 11. február 2021 (štvrtok), 17:00 hodina
 • 25. február 2021 (štvrtok), 17:00 hodina
 • 11. marec 2021 (štvrtok), 17:00 hodina

Trvanie: 3 x 60 minút

Obsah webinárového kurzu:

11. február 2021 (štvrtok), 17:00 hodina

 • Predstavíme diétnu liečbu ako základ liečby nadváhy a obezity.
 • Naučíme sa rozlišovať nevhodné a vhodné potraviny.
 • Povieme si, čo je to celkový denný príjem jedla a ako si ho vypočítať.
 • Viete, aký je správny pomer základných živín v redukčnom stravovaní?
 • Prezradíme, ako nám v boji s nadváhou môžu pomôcť kalorické tabuľky

25. február 2021 (štvrtok), 17:00 hodina

 • Povieme si, nakoľko sú pohyb a telesná aktivita pri liečbe obezity naozaj dôležité.
 • Odporučíme vám druhy pohybových aktivít, frekvenciu aj dĺžku trvania cvičení.
 • Predstavíme subjektívne indikátory intenzity pohybovej aktivity – MET (chudnutie, prevencia a dlhodobé udržanie hmotnosti).
 • Naučíme sa, ako vypočítať maximálnu srdcovú frekvenciu.
 • Chýbať nebudú ani užitočné informácie a praktické odporúčania k pohybovej aktivite.

11. marec 2021 (štvrtok), 17:00 hodina

 • Hovoriť budeme o najčastejších chybách, problémoch so zmenou životného štýlu a tiež o tom, ako im predchádzať.
 • Poskytneme tipy na udržanie hmotnosti.
 • Zodpovieme otázky účastníkov zo všetkých webinárov.

Cena za celý webinárový kurz, t.j. za všetky 3 webináre (60 minút – 1 webinár), t.j. spolu 180 minút je 40 eur. Po úhrade vám pošleme prístupový link na pripojenie sa na webináre.


POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


Nižšie nájdete linky na prihlásenie na ostatné bezplatné webináre.ČITATEĽSKÁ GRAMOTNOSŤ NA ETIKE? ÁNO!

Ako rozvíjať čitateľskú gramotnosť naplnením učiva etickej výchovy počas dištančného vzdelávania

Dátum: 8. február 2021 (pondelok) o 17:00

Lektor: PaedDr. Jana Krížová, PhD., učiteľka v ZŠ Sama Cambela, Slovenská Ľupča

Obsah webinára:

Pre rozvoj čitateľskej gramotnosti je hlavnou vzdelávacou oblasťou „Jazyk a komunikácia“, avšak k dosahovaniu tohto stanoveného cieľa sú nápomocné aj ďalšie vzdelávacie oblasti. Prosociálne správanie, uvedomenie si hodnôt a ich osvojenie patria k cieľom etickej výchovy. Jednou z možností ako nadobúdať a rozvíjať zručnosti týchto predmetov je i práca s textom ako napr.:

 • interpretácia textu,
 • práca s literárnymi postavami,
 • dramatizácia textu,
 • tvorba pojmovej mapy,
 • grafický prepis a pod.

Vhodné texty, cez ktoré sa žiaci stotožňujú so vzormi prosociálneho správania a identifikujú hodnoty potrebné v živote človeka je možné využiť aj prostredníctvom súboru aktivít pre 1. a 2. ročník od autorky Evy Farkašovej vydaných vo vydavateľstve EXPOL PEDAGOGIKA.

Pokúsime sa ponúknuť námety využitia čitateľskej gramotnosti na hodinách etickej prostredníctvom pracovných listov, aby tieto vyučovacie hodiny prispeli k dosahovaniu cieľov celoživotného vzdelávania.

Pre koho webinár odporúčame:

pre učiteľov 1. stupňa ZŠ a rodičov žiakov 1. stupňa

Počet miest je obmedzený. Zaregistrujte sa ešte dnes TU.

 


WEBINÁR: AKO PRIPRAVIŤ DEVIATAKOV NA TESTOVANIE?

Ako práve čítanie textov v matematike vplýva na úspešné zvládnutie Testovania 9?

Dátum: 10. február 2021 (streda) o 17:00

Lektor: Mgr. Silvia Bodláková, učiteľka, Spojená škola Tilgnerova 14, Bratislava

Obsah webinára:

 • Zamyslíme sa nad čítaním s porozumením vo všeobecnosti, prečo je jeho nácvik na hodinách matematiky dôležitý.
 • Potom sa zameriame na čítane textov v matematike.
 • Ukážeme si, ako môžeme otestovať deviatakov z ich učiva na úlohách podobných Testovaniu 9 z matematiky či medzinárodných testovaní.

Pre koho webinár odporúčame:

pre učiteľov matematiky na 2. stupni základných škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií,  študentov tercie a kvarty či prvého ročníka bilingválnych škôl

Počet miest je obmedzený. Zaregistrujte sa ešte dnes TU.ČESKÝ WEBINÁR: NOVÝ ŽÁK – CIZINEC V MÉ TŘÍDE

Tipy na začlenění žáka–cizince v mé tříde

Dátum: 15. február 2021 (pondelok) o 17:00

Lektor: Mgr. Jana Rohová, učitelka 1. stupně na ZŠ F. L. Čelakovského ve Strakonicích

Obsah webinára:

 • Máte ve své třídě žáka-cizince, který neumí česky? Chcete poznat možnosti, jak můžete pracovat s žákem-cizincem ve výuce a i v hodnocení? Hledáte tipy a rady, jak snadněji začlenit žáka-cizince do kolektivu třídy? Rádi byste uvítali radu, kam se obrátit na odbornou pomoc a jak třeba zpracovat plány podpory? Máte zájem o ukázky praktických pracovních listů a pomůcek pro práci s žákem-cizincem?
 • Pokud jste odpověděli alespoň jednou ano, tak pro Vás všechny je určen bezplatný webinář, který se zaměřuje na žáka-cizince ve Vaší třídě.
 • Webinářem Vám provede zkušená lektorka Mgr. Jana Rohová, která Vám představí možnosti práce s žákem-cizincem v oblasti výuky i hodnocení, poradí, jak zpracovat plán podpory, ukáže postup při tvorbě IVP a provede zákonnou úpravou vzdělávání žáků-cizinců. Poukáže na pomůcky a publikace, které se věnují práci s žákem-cizincem. Více na toto téma naleznete v publikaci Nový žák-cizinec v mé třídě.

Pre koho webinár odporúčame:

Webinář je určen pedagogům, učitelkám a učitelům 1. stupně ZŠ a i mateřských škol, asistentům pedagoga a rodičům dětí.

Počet miest je obmedzený. Zaregistrujte sa ešte dnes TU.POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V PRAXI

O tom, čo všetko prinesie zavedenie povinného vzdelávania detí od 5 rokov do praxe materských škôl

Dátum: 16. február 2021 (utorok) o 17:00

Lektor: Mgr. Michaela Vargová, PhD., predsedníčka OZ Rada pre rozvoj materských škôl a zároveň  riaditeľka materskej školy

Obsah webinára:

Prvýkrát sa na Slovensku zavádza povinné predprimárne vzdelávanie.  Jeho implementácia si vyžaduje zvýšenú pozornosť, pomoc a metodickú podporu najmä pre riaditeľky materských škôl a  základných škôl.

 Webinár sa zameriava na to:

 • čo v praxi znamená povinné predprimárne vzdelávanie,
 • pre aký vek detí je určené,
 • čo znamená pre zákonných zástupcov, učiteľky, riaditeľky i zriaďovateľov.

Webinár je zameraný na vysvetlenie všetkých povinností aktérov, týkajúcich sa novej úlohy nielen materskej školy. Uľahčí nielen riaditeľkám materských škôl, orientáciu v zákonných predpisoch, týkajúcich sa povinného predprimárneho vzdelávania.

Pre koho webinár odporúčame:

riaditeľky materských škôl, základných škôl, učitelia materských škôl, rodičia, zriaďovatelia

Počet miest je obmedzený. Zaregistrujte sa ešte dnes TU.


 

ORGANIZÁCIA REŽIMU ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA

Najčastejšie problémy praxe, praktické rady a návody na riešenia v manažérskej práci vedúcich zariadení školského stravovania

Dátum: 17. február 2021 (streda) o 17:00

Lektor: Ing. Silvia Tokárová, expertka na školské stravovanie

Obsah webinára:

 • Obsahom webinára je stručný popis činnosti a organizácie práce zamestnancov v školskej jedálni s analýzou pracovísk a monitoringom výkonov jednotlivých profesií s cieľom poskytnúť vzor obhajoby vlastných výkonov zamestnancov kolektívu.
 • Na základe výsledkov analýz pracovísk sa naučíme aktualizovať pôvodné  výkonové normy aj počas krízovej situácie, akou je COVID 19.
 • Usmerníme vás ako merať výkony práce svojich zamestnancov v školskej jedálni, aby pracovali nie viac, ale efektívne!

Spomenieme aj vybrané oblasti práce vedúcej/vedúceho školských jedální:

 • organizáciu administrácie a výroby jedál v školskej jedálni,
 • výkonové normy podľa pracovného zaradenia s pracovnými náplňami,
 • vzorové modely časovania výkonov podľa pracovného zaradenia pre vedúce, kuchárky a prevádzkových zamestnancov školskej jedálne,
 • systém výpočtu počtu zamestnancov v zariadeniach školského stravovania.

Pre koho webinár odporúčame:

zriaďovateľom, riaditeľom/vedúcim zariadení školského stravovania, riaditelia škôl a samospráva ako zriaďovateľ zariadenia školského stravovania.

Počet miest je obmedzený. Zaregistrujte sa ešte dnes TU.