• POTRAVINOVÁ A NUTRIČNÁ GRAMOTNOSŤ

POTRAVINOVÁ A NUTRIČNÁ GRAMOTNOSŤ

PRIPRAVUJEME
3 KNIHY = 1 CENA! Farebná trojdielna publikácia, ktorá zrozumiteľným jazykom spracováva problematiku potravín. Tie výraznou mierou ovplyvňujú zdravie človeka v kontexte iných faktorov, a preto je nanajvýš dôležité vedieť správne sa rozhodovať . Ako inak, ak nie na základe overených faktov a poznatkov?

  • Dostupnosť: Čoskoro k dispozícii
  • Cena s DPH
    57,00 €

ks

Popis

PRIPRAVUJEME DOTLAČ


Potraviny sú strategickou komoditou, ktorá má nesmierny význam nielen z pohľadu ekonomického, technického a zdravotného, ale aj z pohľadu vzdelania. Potraviny výraznou mierou ovplyvňujú zdravie človeka v kontexte iných faktorov. Preto je veľmi dôležité vedieť o nich čo najviac, aby sme sa dokázali správne rozhodnúť. V informačnej spoločnosti nie je vždy jednoduché nájsť overené fakty a poznatky. Autori sa preto rozhodli spracovať tieto informácie do prehľadnej farebnej publikácie s názvom „Potravinová a nutričná gramotnosť“.

Keďže takýto typ publikácie dlhodobo na slovenskom knižnom trhu chýbal, autori sa rozhodli problematiku spracovať tak, aby bola zrozumiteľná nielen odbornej, ale aj širokej laickej verejnosti. Publikácia pozostáva z troch dielov, ktoré vytvárajú jeden ucelený komplex.

Prvý diel tvoria tri kapitoly o potravinovej a nutričnej gramotnosti. Sú zamerané na správne stravovanie a vedomosti o potravinách a výžive z pohľadu podpory zdravia a prevencie chronických ochorení, ako aj na všeobecnú problematiku potravinovej a nutričnej gramotnosti. Z potravinových komodít sú v prvom diele dve kapitoly. Kapitola Zelenina a ovocie je členená na podkapitoly zelenina, ovocie, strukoviny a orechy. Kapitola Škrobnaté potraviny“ obsahuje podkapitoly chlieb, cestoviny a zemiaky.

Druhý diel začína kapitolou Mlieko a mliečne výrobky, ktorú tvoria dve podkapitoly, a to mlieko a syry + tvarohy. Druhú kapitolu tvoria Mäso a mäsové výrobky, hydina, vajcia a ryby. V rámci nej sú podkapitoly hovädzie mäso, bravčové mäso, hydinové mäso, vajcia, ryby. Tretiu kapitolu tvoria Tuky, oleje a olejniny“ a v rámci nej sú podkapitoly rastlinné tuky, oleje a mak.

Tretí diel je rozdelený na kapitoly Pochutiny, Nápoje, Chladenie a zmrazovanie potravín a Označovanie potravín. Kapitola Pochutiny zahŕňa podkapitoly cukry, soľ, čaj, čokoláda, káva, huby, lahôdky, koreniny a kečupy. Kapitola Nápoje obsahuje podkapitoly voda, minerálne vody, smoothie, rastlinné nápoje, pivo, víno a destiláty.

Zvyšovanie potravinovej a nutričnej gramotnosti spotrebiteľov je v súčasnej dobe veľmi dôležité aj preto, lebo žijeme v období hegemónie internetu poznačeného obrovským množstvom informácií, ktoré si spotrebitelia často nemajú ako a kde overiť a porovnať s odbornými poznatkami získanými na základe výsledkov vedy a výskumu. Pri výbere potravín a v stravovacej praxi sa potom ľudia dopúšťajú rôznych chýb, podliehajú módnym trendom, dezinformáciám alebo neovereným informáciám. Významný je aj vplyv globalizácie na stravovanie človeka, ktoré sa za ostatných tridsať rokov výrazne zmenilo. Preto sa veľká pozornosť kompetentných inštitúcií venuje aj tvorbe oficiálnych odporúčaní správneho stravovania a zdravotne prospešnej výživy, racionálnym stravovacím vzorcom a návykom.

V prvej časti sú zahrnuté aj stravovacie zručnosti vrátane plánovania a prípravy stravy, sprievodca porciami s príkladmi zo zahraničia. Uvedené sú taktiež pyramídy a taniere správneho stravovania vrátane pitného režimu.

V ďalších častiach je popísaný Index zdravej výživy a jeho zložky, stravovacie a výživové odporúčania a ich grafická prezentácia, príklady stravovacích a výživových odporúčaní, ako aj behaviorálne aspekty a implementácia odporúčaní správneho stravovania a výživy do každodennej praxe. Zaujímavým prepojením na súčasné trendy EÚ je aj uvedenie časti o produkcii potravín a o stravovaní z pohľadu ich vplyvu na životné prostredie, ktoré má smerovať k udržateľnosti potravinových zdrojov. V rámci kapitoly Potravinová a nutričná gramotnosť sa pozornosť venuje aj vplyvu stravy a výživy, ako významného modifikovateľného faktora, na výskyt chronických neprenosných chorôb, definuje sa zdravotná, potravinová a nutričná gramotnosť a pozornosť sa venuje aj problematike ich merania a hodnotenia. V rámci osobitných potravinových skupín a ich konkrétnych zástupcov sa popisuje aj zloženie jednotlivých potravín, ich produkcia, spotreba a základné rozdelenie. Spotrebiteľ by mal taktiež poznať základné technologické postupy výroby potravín s ohľadom na zmeny obsahu jednotlivých nutrientov, ktoré vznikajú pri ich produkcii. K významným faktorom ovplyvňujúcim spotrebu potravín patrí ich kvalita, potenciálne riziká spojené s ich konzumáciou, vrátane ich vplyvu na výskyt chronických neprenosných chorôb, všeobecne známych aj pod starším pojmom „civilizačné“ choroby. Pri potravinách je dôležité aj poznanie jednotlivých spôsobov ich prípravy s ohľadom na zachovanie biologicky aktívnych zložiek, ktoré tieto potraviny obsahujú. Väčšina kapitol obsahuje aj poznatky o vplyve konkrétnych potravín alebo ich zložiek na organizmus a jeho jednotlivé sústavy a orgány. Pre spotrebiteľov sú takisto dôležité informácie, ktoré sa týkajú skladovania potravín, metód ich konzervovania, chladenia a zmrazovania. Tu sa mnohí ľudia často dopúšťajú zásadných chýb, pokiaľ ide spôsob a čas skladovania, vhodnosť skladovania v chladničke či mrazničke, vrátane správneho usporiadania a teploty potravín v chladničke. Viaceré kapitoly sa venujú aj mýtom, ktoré sa o daných potravinách šíria a vytvárajú falošný dojem, resp. zavádzajú spotrebiteľa. Pre verejnosť sú veľmi dôležité aj dostatočné vedomosti a správna interpretácia informácií uvedených na etiketách potravín, ktoré nájdu v kapitole Označovanie potravín. 


ODBORNÁ GARANCIA

Autori:

  • prof. Ing. Jozef Golian, Dr.,
  • doc. PharmDr. Daniela Mináriková, PhD., MSc,
  • doc. MUDr. Peter. Minárik, PhD., MSc. 


OBSAH

PRVÝ DIEL
1. Vedomosti o potravinách a výžive na podporu zdravia a prevenciu chronických chorôb
2. Správne stravovanie a výživa prospešná zdraviu
3. Potravinová a nutričná gramotnosť
4. Potraviny a potravinové skupiny

ZELENINA A OVOCIE
4.1 Zelenina
4.2 Ovocie
4.3 Strukoviny
4.4. Orechy
 
ŠKROBOVÉ POTRAVINY
4.5 Chlieb a pečivo
4.6 Cestoviny
4.7 Zemiaky a výrobky zo zemiakov

DRUHÝ DIEL
MLIEKO A MLIEČNE VÝROBKY
4.8 Mlieko a mliečne výrobky
4.9 Syry a tvarohy

 MÄSO A MÄSOVÉ VÝROBKY, HYDINA, VAJCIA, RYBY
4.10 Hovädzie mäso
4.11 Bravčové mäso
4.12 Hydinové mäso
4.13 Konzumné slepačie vajcia
4.14 Ryby a vodné živočíchy

VČELIE PRODUKTY
4.15 Včelie produkty

TUKY, OLEJE, OLEJNINY
4.16 Rastlinné tuky a oleje
4.17 Mak

TRETÍ DIEL
POCHUTINY
4.18 Cukry a prírodné a syntetické sladidlá
4.19 Soľ
4.20 Čaj
4.21 Čokoláda a výrobky na báze kakaa
4.22 Káva 
4.23 Huby
4.24 Lahôdkarské výrobky a krájané mliečne a mäsové výrobky
4.25 Koreniny, zmesi korenín a pochutiny z korenín

NÁPOJE
4.26 Voda a nápoje
4.27 Minerálne vody
4.28 Ovocno-zeleninové nápoje a smoothie
4.29 Rastlinné nápoje
4.30 Pivo
4.31 Víno
4.32 Destiláty

CHLADENIE A ZMRAZOVANIE POTRAVÍN
4.33 Mraziarenské a chladiarenské skladovanie potravín

OZNAČOVANIE POTRAVÍN
4.34 Všeobecné zásady označovania potravín Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu 3 x publikácia
Počet strán 376 + 286 + 434
Formát 3 x A5
Rok vydania 2021

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Typ produktu 3 x publikácia
Počet strán 376 + 286 + 434
Formát 3 x A5
Rok vydania 2021

Súvisiace produkty

MAGNÉZIUM

MAGNÉZIUM

Napriek každodennému používaniu magnézia v medicíne nie je v slovenskej ani českej odbornej literatú..

22,00 €

PROTIRAKOVINOVÁ DIÉTA

PROTIRAKOVINOVÁ DIÉTA

Počty nádorových ochorení na Slovensku stúpajú, mnohé z nich sú dôsledkom nesprávneho zdravotného št..

22,00 €

DIÉTA PRI CHOROBÁCH PAŽERÁKA, ŽALÚDKA A DVANÁSTNIKA

DIÉTA PRI CHOROBÁCH PAŽERÁKA, ŽALÚDKA A DVANÁSTNIKA

Diéty pri chorobách pažeráka, žalúdka a dvanástnika majú svoje osobitosti, ktoré vyplývajú predovšet..

22,00 €

NUTRIČNÁ GRAMOTNOSŤ PRE ŠKOLSKÉ JEDÁLNE

NUTRIČNÁ GRAMOTNOSŤ PRE ŠKOLSKÉ JEDÁLNE

Brožúra je zameraná na nutričnú gramotnosť v zariadeniach školského stravovania. Určená je pre š..

22,00 €

VZORY DOKUMENTOV PRE ŠKOLSKÉ JEDÁLNE V MATERSKÝCH A ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH

VZORY DOKUMENTOV PRE ŠKOLSKÉ JEDÁLNE V MATERSKÝCH A ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH

  Obsah USB nosiča je primárne určený vedúcim školských jedálni, ale dotýka sa aj kompetenci..

19,00 €

REDUKČNÁ DIÉTA – SKÚSME TO INAK

REDUKČNÁ DIÉTA – SKÚSME TO INAK

Nadhmotnosť/obezita je celosvetovo považovaná za globálnu epidémiu až pandémiu s rozsiahlymi zdravot..

22,00 €

BEZLEPKOVÁ DIÉTA

BEZLEPKOVÁ DIÉTA

Jedinou možnou terapiou celiakie je celoživotná prísna bezlepková diéta. So zámerom pomôcť celiatiko..

22,00 €

AKÁ JE PREVENCIA A LIEČBA VYSOKÉHO CHOLESTEROLU A INÝCH PORÚCH METABOLIZMU TUKOV?

AKÁ JE PREVENCIA A LIEČBA VYSOKÉHO CHOLESTEROLU A INÝCH PORÚCH METABOLIZMU TUKOV?

Ochorenia srdca a ciev vznikajú prevažne na podklade chorobných zmien v stenách tepien. Najčastejším..

6,00 €

ODPORÚČANIA LEKÁRA, AKO SA STRAVOVAŤ, KEĎ MÁM CHORÝ ŽLČNÍK A PANKREAS

ODPORÚČANIA LEKÁRA, AKO SA STRAVOVAŤ, KEĎ MÁM CHORÝ ŽLČNÍK A PANKREAS

Diétne zásady pri chorobách žlčníka a pankreasu si vyžadujú osobitné opatrenia, a preto sa v istých..

10,00 €

ČO MÁME JESŤ, ABY SME CHRÁNILI SRDCE A CIEVY?

ČO MÁME JESŤ, ABY SME CHRÁNILI SRDCE A CIEVY?

Ktoré sú vhodné potraviny? Ktoré majú nepriaznivý vplyv a v aké množstva sú pre naše zdravie akcepto..

6,00 €

ZDRAVÉ A NEZDRAVÉ TUKY

ZDRAVÉ A NEZDRAVÉ TUKY

V akých zdrojoch ich máme hľadať a v akých množstvách? Množstvo potravín obsahuje skryté nezdravé tu..

10,00 €

POHYB A TELESNÁ AKTIVITA AKO PREVENCIA CHORÔB

POHYB A TELESNÁ AKTIVITA AKO PREVENCIA CHORÔB

PDF dokument obsahuje rady k potrebnej intenzite aktivity a rady, ako si správne zvoliť druh pohybov..

6,00 €

LIEČBA CHORÔB ŽLČNÍKA A PANKREASU

LIEČBA CHORÔB ŽLČNÍKA A PANKREASU

Choroby žlčníka a pankreasu sa vyskytujú v akútnej aj v chronickej forme. Akútny priebeh býva častok..

10,00 €

PREČO VZNIKÁ TUKOVÁ CHOROBA PEČENE?

PREČO VZNIKÁ TUKOVÁ CHOROBA PEČENE?

Tuková choroba pečene patrí medzi najčastejšie ochorenia pečene. Najčastejšou príčinou vzniku je nes..

13,00 €

ČO PEČEŇ POŠKODZUJE A ČO JU CHRÁNI?

ČO PEČEŇ POŠKODZUJE A ČO JU CHRÁNI?

Aj keď má pečeň veľmi dobrú regeneračnú schopnosť a dokáže obnoviť poškodené bunky, dlhodobé pôsobe..

10,00 €

ATEROSKLERÓZA

ATEROSKLERÓZA

Ateroskleróza je dlhodobé poškodenie cievnej steny, kde dochádza k zužovaniu ciev, ktoré je spôsoben..

10,00 €

DIÉTA PRI OCHORENIACH PEČENE

DIÉTA PRI OCHORENIACH PEČENE

Nealkoholová tuková choroba pečene a nárast prevalencie rakoviny pečene majú prudko vzostupný tr..

22,00 €

DIÉTA PRI ZVÝŠENOM CHOLESTEROLE A INÝCH PORUCHÁCH METABOLIZMU TUKOV

DIÉTA PRI ZVÝŠENOM CHOLESTEROLE A INÝCH PORUCHÁCH METABOLIZMU TUKOV

PRIPRAVUJEME NOVÉ VYDANIEPoruchy metabolizmu lipidov patria k najčastejšie sa vyskytujúcim metabolic..

22,00 €

DIÉTA PRE DIABETIKOV

DIÉTA PRE DIABETIKOV

Pacienti hľadajú a veľmi radi prijímajú pokyny a rady o diétnom stravovaní a liečebnej výžive. S tou..

22,00 €

DIÉTA PRI OCHORENIACH ŽLČNÍKA A PANKREASU

DIÉTA PRI OCHORENIACH ŽLČNÍKA A PANKREASU

Vydanie tejto publikácie podporili: • ALFA BIO s.r.o. • BERLIN-CHEMIE A.G. • Fresenius Kabi s.r.o..

22,00 €