• PREDČITATEĽSKÁ GRAMOTNOSŤ PRE UČITEĽOV MATERSKEJ ŠKOLY

PREDČITATEĽSKÁ GRAMOTNOSŤ PRE UČITEĽOV MATERSKEJ ŠKOLY


Program inovačného vzdelávania je zameraný na rozvoj predčitateľskej gramotnosti u detí predškolského veku. Pomôže učiteľovi osvojiť si spôsoby, ako u malých detí vytvoriť pevné základy, dôležité pre následné rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v školskom veku.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    150,00 €

NEPREHLIADNITE MNOŽSTVOVÉ ZĽAVY:

Počet súborov Cena za súbor
3 alebo viac 135,00 €
5 alebo viac 125,00 €
ks

Popis

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na prihlásenie sa do zakúpeného vzdelávacieho programu


Čítanie s porozumením je základom úspešného štúdia . Vieme, že dnešné deti, žiaci majú čoraz viac problémov v oblasti čitateľskej gramotnosti. Preto je nevyhnutné venovať pozornosť tejto oblasti odmalička, už v materskej škole. Chceme, aby boli deti kvalitne pripravené na vstup do základnej školy, aby dokázali lepšie zvládnuť nástrahy samotného čítania, lepšie pochopili text a dokázali ho využiť na získanie čo najvyššieho vzdelania.

Absolvovaním vzdelávania zistíte, aké zručnosti je potrebné u detí rozvíjať, aby dokázali spracovať text, ktorý počuli, aby si zapamätali, čo počuli a dokázali tento text využiť pre svoj rozvoj (s podporou učiteľa). Program kladie dôraz na uvedomenie si dôležitosti čítania, rozprávania príbehov a rozprávok pre celkový rozvoj dieťaťa ako po fyzickej tak aj psychickej stránke. Obsahuje praktické ukážky práce s textom i námety na aktivity využiteľné vo vašej praxi. Vzdelávanie prebieha v českom jazyku.

 

ROZSAH INOVAČNÉHO VZDELÁVANIA

50 hodín


LEKTORKA

PaedDr. Iva Tomášková
Vyštudovala strednú pedagogickú školu so zameraním na učiteľstvo a následne pedagogickú fakultu so zameraním na 1. stupeň zš. Rigoróznu skúšku absolvovala z pedagogiky a psychológie. Počas svojej praxe pracovala ako učiteľka na 1. stupni základnej školy i ako riaditeľka základnej školy. Aktuálne sa venuje lektorskej práci pre pedagogických pracovníkov. Je autorkou mnohých článkov v odborných časopisoch a publikácie k téme predčitateľskej gramotnosti.   


OBSAH VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

Vzdelávací program obsahuje učebné texty a vzdelávacie videá, ktoré ich dopĺňajú. Na overenie zvládnutia programu sú pripravené 3 dištančné úlohy.

Čitateľská gramotnosť
Úloha materskej školy pri rozvoji čitateľskej gramotnosti
Predpoklady pre čítanie
Rozvoj reči a komunikačných schopností
Rozvoj motoriky a grafomotoriky
Metódy predčitateľskej gramotnosti
Ako pracovať s príbehmi v materskej škole
Aktivity práce s príbehom
Projekt Kniha
Čítanie na pokračovanie 


PRE KOHO INOVAČNÉ VZDELÁVANIE ODPORÚČAME

Pre pedagogických a odborných zamestnancov materských škôl.


SÚČASŤOU CENY JE

Vzdelávací program prebieha dištančnou formou. Pre jeho úspešné ukončenie je potrebné odoslať na kontrolu dištančné úlohy a absolvovať záverečnú prezentáciu pred trojčlennou komisiou. Po jeho úspešnom ukončení máte možnosť priznania príplatku za profesijný rozvoj vo výške 3 % tarifného platu.


Za účelom vydania osvedčenia o inovačnom vzdelávaní a vyhotovovania protokolu o záverečnej prezentácii spracovávame o vzdelávanej osobe nasledujúce osobné údaje: titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, adresa trvalého alebo obdobného pobytu. Tieto údaje spracúvame za účelom riadneho splnenia zákonnej povinnosti, ktorá vyplýva zo zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 


Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ inštitúcie materská škola
Typ produktu inovačné vzdelávanie
Určené pre pedagogickí a odborní zamestnanci MŠ
Trvanie 50 hodín

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Typ inštitúcie materská škola
Typ produktu inovačné vzdelávanie
Určené pre pedagogickí a odborní zamestnanci MŠ
Trvanie 50 hodín

Súvisiace produkty

LICENCIA RAABE AKADÉMIA NA INOVAČNÉ VZDELÁVANIE

LICENCIA RAABE AKADÉMIA NA INOVAČNÉ VZDELÁVANIE

 ČO ZNAMENÁ LICENCIA RAABE AKADÉMIA?• Kúpou 1 licencie získavate možnosť predplatiť si súbor ak..

1 250,00 € 1 500,00 €

KOMPAS MODERNÍHO UČITELE – LÍNÝ UČITEL

KOMPAS MODERNÍHO UČITELE – LÍNÝ UČITEL

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

40,00 €

CESTA PEDAGOGICKÉHO HRDINY – LÍNÝ UČITEL

CESTA PEDAGOGICKÉHO HRDINY – LÍNÝ UČITEL

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

40,00 €

ZÁSADNÉ ZMENY V ROZHODOVANÍ RIADITEĽOV MATERSKÝCH ŠKÔL PO 1. 1. 2021

ZÁSADNÉ ZMENY V ROZHODOVANÍ RIADITEĽOV MATERSKÝCH ŠKÔL PO 1. 1. 2021

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

40,00 €

JAK UČIT DOBŘE A EFEKTIVNĚ – LÍNÝ UČITEL

JAK UČIT DOBŘE A EFEKTIVNĚ – LÍNÝ UČITEL

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

40,00 €

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ PRE PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV 2. STUPŇA ZŠ

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ PRE PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV 2. STUPŇA ZŠ

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

150,00 €

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ PRE PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV STREDNEJ ŠKOLY

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ PRE PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV STREDNEJ ŠKOLY

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

150,00 €

KRITICKÉ MYSLENIE V PRAXI A VO VZDELÁVANÍ

KRITICKÉ MYSLENIE V PRAXI A VO VZDELÁVANÍ

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

150,00 €

PRÍRODOVEDNÁ GRAMOTNOSŤ PRE UČITEĽOV 2. STUPŇA ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

PRÍRODOVEDNÁ GRAMOTNOSŤ PRE UČITEĽOV 2. STUPŇA ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

150,00 €

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE ŽIAKOV 1. – 4. ROČNÍKA ZŠ

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE ŽIAKOV 1. – 4. ROČNÍKA ZŠ

  Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/11968:5-A2201Pracovný zošit pre prvý stupeň zá..

6,00 €

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ PRE PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV 1. STUPŇA ZŠ

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ PRE PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV 1. STUPŇA ZŠ

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

150,00 €

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ – MATERIÁL PRE UČITEĽA

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ – MATERIÁL PRE UČITEĽA

  PRIPRAVUJEME Metodický materiál aktívne podporuje výučbu finančnej gramotnosti v zákl..

17,00 €

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE ŽIAKOV 5. – 9. ROČNÍKA ZŠ

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE ŽIAKOV 5. – 9. ROČNÍKA ZŠ

  Pracovný zošit pre druhý stupeň základnej školy s témami a námetmi na prácu a aktivity so ..

6,00 €