• PSYCHOHYGIENA V PRÁCI PEDAGÓGA

PSYCHOHYGIENA V PRÁCI PEDAGÓGA


Program aktualizačného vzdelávania ponúka účastníkom základný prehľad a oboznámenie sa s témami týkajúcimi sa starostlivosti o mentálne zdravie pedagóga.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    40,00 €

NEPREHLIADNITE MNOŽSTVOVÉ ZĽAVY:

Počet súborov Cena za súbor
4 alebo viac 35,00 €
10 alebo viac 30,00 €
ks

Popis

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na prihlásenie sa do zakúpeného vzdelávacieho programu


Psychohygiena v živote pedagógov je nevyhnutná na kvalitný výkon pracovnej činnosti, ale aj v osobnej sfére, a je prevenciou vyhorenia.

Program aktualizačného vzdelávania prináša základný prehľad a oboznámenie sa s témami týkajúcimi sa starostlivosti o mentálne zdravie pedagóga. Okrem psychohygienického kontextu pripomína riziká, ktoré so sebou pedagogická profesia prináša a tiež niektoré profylaktické, preventívne, ale aj intervenčné možnosti.

Celý obsah programu je vyskladaný nielen z teoretických informácií, ale tiež z mnohých výskumných zistení a praktických skúseností, ktoré akcentujú práve dôležitosť a nevyhnutnosť psychohygieny v živote pedagógov a odborníkov z radov pomáhajúcich profesií.

Vzdelávanie pomôže absolventovi pri starostlivosti o svoje duševné zdravie. Bude vedieť eliminovať riziká syndrómu vyhorenia a stresom podmienených zdravotných ťažkostí a oboznámi sa so stratégiami zvládania záťažových situácií.

   

TRVANIE AKTUALIZAČNÉHO VZDELÁVANIA

120 minút


TERMÍN KONANIA VZDELÁVANIA

RAABE AKADÉMIA ponúka tzv. asynchrónne vzdelávanie, t.j. môžete ho absolvovať online a to kedykoľvek podľa vašich časových možností. Nie ste viazaní na lektora, ani iných účastníkov školenia. Vy sami si určujete termín aj tempo štúdia.  


LEKTOR

PhDr. Peter Kusý, PhD.
Vyštudoval jednoodborovú psychológiu a doktorandské štúdium ukončil v pedagogike. Praktické skúsenosti získal v rôznych odborných a špeciálnych zariadeniach. Absolvoval tiež mnohé ďalšie vzdelávania a kurzy. Má úspešne absolvovaný dlhodobý psychoterapeutický výcvik v Integrovanej psychoterapii/Knobloch pod záštitou International Centre for Integrated Psychotherapy and Healthy Life Style – INCIP v Kroměříži (ČR) – certifikovaný stupeň terapeut. Je zapísaný v zozname socioterapeutov SR pod záštitou Inštitútu psychoterapie a socioterapie – IPS. Aktívne sa zúčastňuje mnohých významných odborných a vedeckých konferencií a kongresov doma aj v zahraničí. Aktuálne pôsobí na akademickej pôde a zároveň vo vlastnej poradensko-terapeutickej praxi. Tiež lektoruje rôzne vzdelávania pre odborníkov z radov pomáhajúcich profesií v rámci školstva, zdravotníctva, sociálnych služieb, ale aj v súkromnom sektore. 


OBSAH AKTUALIZAČNÉHO VZDELÁVANIA

Vzdelávací program obsahuje 9 lekcií:
1. Psychohygiena ako (nevyhnutná) súčasť (života) pedagóga
2. Stres a jeho management – základné vymedzenia a spôsoby zvládania (coping)
3. Stresory a salutory – ako ich rozpoznať a čo s nimi ďalej?
4. Riziká spojené s pedagogickou profesiou – syndróm vyhorenia a stresom podmienené (nielen) psychické ťažkosti
5. Ako nestratiť nadšenie? – prevencia syndrómu vyhorenia
6. Supervízia a sebareflexia ako nástroj prevencie vyhorenia pedagóga
7. Work-life balance v kontexte psychohygieny
8. Metódy eliminujúce stres a posilňujúce duševné zdravie
9. Tipy pre pedagógov ako posilniť a podporiť vlastné duševné zdravie 


PRE KOHO AKTUALIZAČNÉ VZDELÁVANIE ODPORÚČAME

Pre pedagogických a odborných zamestnancov všetkých typov škôl

  

SÚČASŤOU CENY JE

Vzdelávací program prebieha dištančnou formou a je ukončený vydaním certifikátu.Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ inštitúcie materská škola, základná škola, ZUŠ, stredná škola
Typ produktu aktualizačné vzdelávanie
Určené pre pedagogických a odborných zamestnancov všetkých typov škôl
Trvanie 120 minút

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Typ inštitúcie materská škola, základná škola, ZUŠ, stredná škola
Typ produktu aktualizačné vzdelávanie
Určené pre pedagogických a odborných zamestnancov všetkých typov škôl
Trvanie 120 minút

Súvisiace produkty

KRÍZOVÁ KOMUNIKÁCIA V ŠKOLE

KRÍZOVÁ KOMUNIKÁCIA V ŠKOLE

Každá práca so sebou prináša situácie, ktoré si vyžadujú oznámenie zlej správy – tak aj v školstve, ..

22,00 €

PSYCHOHYGIENA UČITEĽA V KOCKE

PSYCHOHYGIENA UČITEĽA V KOCKE

Každodenná prax učiteľov, vychovávateľov, pedagógov, pedagogických asistentov, ale aj iných odborník..

22,00 €

KRÍZOVÁ KOMUNIKÁCIA S RODIČMI V ZÁKLADNEJ ŠKOLE

KRÍZOVÁ KOMUNIKÁCIA S RODIČMI V ZÁKLADNEJ ŠKOLE

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

150,00 €

BUDOVANIE KVALITNÉHO UČITEĽSKÉHO KOLEKTÍVU

BUDOVANIE KVALITNÉHO UČITEĽSKÉHO KOLEKTÍVU

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

150,00 €

VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE LÍNEHO UČITELE

VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE LÍNEHO UČITELE

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

150,00 €

UČITEL A SYNDROM VYHOŘENÍ

UČITEL A SYNDROM VYHOŘENÍ

Medzi najčastejšie profesie, u ktorých hrozí syndróm vyhorenia, patria učitelia. Práve oni totiž čas..

20,00 €

PŘIROZENÉ ZPŮSOBY ZVLÁDÁNÍ STRESU

PŘIROZENÉ ZPŮSOBY ZVLÁDÁNÍ STRESU

Brožúra ľahkým a humorným tónom sprevádza spôsoby uvoľnenia a poskytuje rad praktických rád, ako zvl..

20,00 €