• PRÁVNE NÁSLEDKY NEVYPLATENIA PLATU A NÁROKOVATEĽNÝCH ZLOŽIEK ZAMESTNÁVATEĽOM

PRÁVNE NÁSLEDKY NEVYPLATENIA PLATU A NÁROKOVATEĽNÝCH ZLOŽIEK ZAMESTNÁVATEĽOM


Škola ako zamestnávateľ je povinná hradiť zamestnancovi všetky nárokovateľné platby v plnej výške a v zákonom stanovenom termíne alebo lehote. Ak škola tak neurobí, zamestnanec má právo buď sa obrátiť na súd, na Inšpektorát práce, alebo na orgány činné v trestnom konaní. Vždy by však takémuto konaniu mala predchádzať.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    6,00 €

ks

Popis


ODBORNÁ GARANCIA

Autor: JUDr. Danica Bedlovičová


OBSAH

1. Úvod
2. Odmeňovanie zamestnancov v školstve
3. Stravovanie a cestovné náhrady
4. Právne následky nevyplatenia platu a neposkytnutia nárokovateľných zložiek zamestnancom
5. Záver Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu PDF článok
Počet strán 12
Formát A5

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Typ produktu PDF článok
Počet strán 12
Formát A5

Súvisiace produkty

INOVATÍVNA ŠKOLA

INOVATÍVNA ŠKOLA

Riaditeľ zodpovedá vo výchovnovzdelávacej oblasti za dodržiavanie štátnych vzdelávacích programov ur..

72,00 €

ŠKOLA A JEJ RIADENIE

ŠKOLA A JEJ RIADENIE

Riaditeľ školy nesie na svojich pleciach zodpovednosť za žiakov, za zamestnancov a za hospodárne fun..

72,00 €

PRAKTICKÁ PERSONALISTIKA PRE ŠKOLY

PRAKTICKÁ PERSONALISTIKA PRE ŠKOLY

Publikácia sa zaoberá vzťahom zamestnávateľ (riaditeľ) – zamestnanec. Zamestnávateľ v nej nájde špe..

75,00 €

ZÁKONY V ŠKOLSKEJ PRAXI

ZÁKONY V ŠKOLSKEJ PRAXI

Publikácia je vylepšeným vydaním pôvodného diela Regionálne školstvo a právo, ktorej vznik si vynúti..

75,00 €

EVALUÁCIA V MATERSKEJ ŠKOLE

EVALUÁCIA V MATERSKEJ ŠKOLE

Publikácia s podtitulom Sprievodca evaluačnými procesmi predškolského vzdelávania prináša odpovede n..

72,00 €