Typ produktu
27
28
23
Typ inštitúcie
17
18
19
20
21
22
69
Určené pre
30
31
32
33
35
37
Ročník
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Oblasť
40
Obsah
58
60
74
61
63
64
66

Brožúry

ŠKOLA V PRÍRODE V MATERSKEJ ŠKOLE

ŠKOLA V PRÍRODE V MATERSKEJ ŠKOLE


Praktická príručka o organizácii školy v prírode s dokumentáciou s tým súvisiacou na CD. Je určená p..

15,00 €

PŘÍBĚH ZMĚNY

PŘÍBĚH ZMĚNY


Hoci je zmena neoddeliteľnou súčasťou každej organizácie a teda aj školy, nie vždy je správne uchope..

10,00 € 25,00 €

MATEMATIKOV ŽALOSPEV

MATEMATIKOV ŽALOSPEV


O neutešenej situácii vo vyučovaní matematiky aj úrovni matematických znalostí žiakov sa popísalo ve..

6,00 € 14,00 €

AKTIVITY V MATERSKEJ ŠKOLE – EXKURZIE, VÝLETY, VYCHÁDZKY...

AKTIVITY V MATERSKEJ ŠKOLE – EXKURZIE, VÝLETY, VYCHÁDZKY...


Praktická príručka o organizácii školských akcií s dokumentáciou s tým súvisiacou na CD. Je určená p..

15,00 €

TVORIVÉ DIELNE V MATERSKEJ ŠKOLE – NÁMETY A AKTIVITY

TVORIVÉ DIELNE V MATERSKEJ ŠKOLE – NÁMETY A AKTIVITY


Odborná brožúra pre učiteľky v materskej škole o umení a remeslách v prostredí materskej školy. Pred..

6,00 € 15,00 €

ČINNOSTI SO ŽIVOČÍCHMI V MATERSKEJ ŠKOLE – NÁMETY A AKTIVITY

ČINNOSTI SO ŽIVOČÍCHMI V MATERSKEJ ŠKOLE – NÁMETY A AKTIVITY


Nový štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materskej škole odporúča učiteľkám v M..

6,00 € 15,00 €

PREDČITATEĽSKÁ GRAMOTNOSŤ 2 – EDUKAČNÉ PROJEKTY

PREDČITATEĽSKÁ GRAMOTNOSŤ 2 – EDUKAČNÉ PROJEKTY


Brožúra vypracovaná v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre materské školy, ktorý bol schválen..

15,00 €

PREDČITATEĽSKÁ GRAMOTNOSŤ 1 – NÁMETY A AKTIVITY

PREDČITATEĽSKÁ GRAMOTNOSŤ 1 – NÁMETY A AKTIVITY


Brožúra Predčitateľská gramotnosť – námety a aktivity pomôže podporovať komunikačné zručnosti detí, ..

15,00 €

ČINNOSTI VONKU A V PRÍRODE V PREDŠKOLSKOM VZDELÁVANÍ

ČINNOSTI VONKU A V PRÍRODE V PREDŠKOLSKOM VZDELÁVANÍ


Táto brožúra bola napísaná preto, aby opäť začalo pribúdať predškolákov, ktorí sa hrajú vonku a v pr..

6,00 € 15,00 €

VÝTVARNÉ ČINNOSTI V PREDŠKOLSKOM VZDELÁVANÍ

VÝTVARNÉ ČINNOSTI V PREDŠKOLSKOM VZDELÁVANÍ


Ucelený materiál z didaktiky výtvarnej výchovy zhromažďuje a usporadúva základné poznatky, ktoré uči..

6,00 € 15,00 €

PROSOCIÁLNE ČINNOSTI V PREDŠKOLSKOM VZDELÁVANÍ

PROSOCIÁLNE ČINNOSTI V PREDŠKOLSKOM VZDELÁVANÍ


Hlavnou úlohou brožúry je pomôcť deťom v materskej škole získať schopnosť prosociálneho správania – ..

6,00 € 15,00 €

PREDPLAVECKÁ PRÍPRAVA V MATERSKEJ ŠKOLE – NÁMETY A AKTIVITY

PREDPLAVECKÁ PRÍPRAVA V MATERSKEJ ŠKOLE – NÁMETY A AKTIVITY


Brožúra Predplavecká príprava v MŠ - námety a aktivity približuje predplaveckú prípravu detí v mater..

6,00 € 15,00 €

POHYBOVÉ ČINNOSTI V PREDŠKOLSKOM VZDELÁVANÍ

POHYBOVÉ ČINNOSTI V PREDŠKOLSKOM VZDELÁVANÍ


Odborná brožúra predstavuje ucelenú metodiku rozvoja pohybových činností detí predškolského veku. Uč..

6,00 € 15,00 €

HUDOBNÁ VÝCHOVA – NÁMETY A AKTIVITY

HUDOBNÁ VÝCHOVA – NÁMETY A AKTIVITY


Ponuka hier, zábavných činností a aktivít pomôže deťom osvojiť si základné poznatky o hudbe, a tak v..

15,00 €

ENVIRONMENTÁLNE ČINNOSTI V PREDŠKOLSKOM VZDELÁVANÍ

ENVIRONMENTÁLNE ČINNOSTI V PREDŠKOLSKOM VZDELÁVANÍ


Brožúra sa venuje environmentálnej výchove v materskej škole. Získate dôležité teoretické poznatky o..

6,00 € 15,00 €

Zobrazenie 46 až 60 z 66 (5 stránok)