Typ produktu
27
28
23
Typ inštitúcie
17
18
19
20
21
22
69
Určené pre
30
31
32
33
35
37
Ročník
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Oblasť
40
Obsah
58
60
74
61
63
64
66

Brožúry

UŽ SI NEZAMIEŇAM PÍSMENKÁ – didaktická pomôcka

UŽ SI NEZAMIEŇAM PÍSMENKÁ – didaktická pomôcka


Didaktická pomôcka v súlade so Štátnym vzdelávacím programom ISCED 1 napĺňa obsahové a výkonové štan..

5,00 € 10,00 €

ČÍSLA - didaktická pomôcka

ČÍSLA - didaktická pomôcka


Didaktická pomôcka v súlade so Štátnym vzdelávacím programom ISCED 1 napĺňa obsahové a výkonové štan..

5,00 € 10,00 €

ČÍSLA A ČÍSLICE – didaktická pomôcka

ČÍSLA A ČÍSLICE – didaktická pomôcka


Didaktická pomôcka vypracovaná v súlade so Štátnym vzdelávacím programom ISCED 0 – predprimárne vzde..

5,00 € 10,00 €

FAREBNÁ DIAGNOSTIKA V MATERSKEJ ŠKOLE – NÁMETY A AKTIVITY

FAREBNÁ DIAGNOSTIKA V MATERSKEJ ŠKOLE – NÁMETY A AKTIVITY


Brožúra Farebná diagnostika v materskej škole – námety a aktivity pomôže pedagógom pri diagnostikova..

15,00 €

DOPRAVNÁ VÝCHOVA – NÁMETY A AKTIVITY

DOPRAVNÁ VÝCHOVA – NÁMETY A AKTIVITY


Dopravnú výchovu v materskej škole nemožno chápať ako izolovanú časť výchovy, ale musí byť súčasťou ..

15,00 €

SVIATKY A TRADÍCIE V MATERSKEJ ŠKOLE II. – NÁMETY A AKTIVITY

SVIATKY A TRADÍCIE V MATERSKEJ ŠKOLE II. – NÁMETY A AKTIVITY


Brožúra pre riaditeľky a učiteľky v materských školách o sviatkoch a tradíciách naprieč kalendárnym ..

15,00 €

DEJEPIS – METODICKÁ PRÍRUČKA PRE UČITEĽOV DEJEPISU V 9. ROČNÍKU ZŠ

DEJEPIS – METODICKÁ PRÍRUČKA PRE UČITEĽOV DEJEPISU V 9. ROČNÍKU ZŠ


JEDINÁ SVOJHO DRUHU NA TRHU! Metodická príručka pre učiteľov dejepisu v 9. ročníku základnej školy. ..

15,00 €

TALENT V ŠKOLE

TALENT V ŠKOLE


Metodický materiál pre riaditeľov a učiteľov ZŠ na edukáciu nadaných žiakov. Jedinečná brožúra, ktor..

25,00 €

SVIATKY A TRADÍCIE V MATERSKEJ ŠKOLE I. – NÁMETY A AKTIVITY

SVIATKY A TRADÍCIE V MATERSKEJ ŠKOLE I. – NÁMETY A AKTIVITY


Brožúra pre riaditeľky a učiteľky v materských školách o sviatkoch a tradíciách naprieč kalendárnym ..

15,00 €

METODIKA K UČEBNICI FYZIKY PRE 6. ROČNÍK ZÁKLADNEJ ŠKOLY A 1. ROČNÍK GYMNÁZIA S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

METODIKA K UČEBNICI FYZIKY PRE 6. ROČNÍK ZÁKLADNEJ ŠKOLY A 1. ROČNÍK GYMNÁZIA S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM


Cieľom metodiky je uľahčiť prípravu učiteľa na hodiny fyziky. Ku každej téme z učebnice sú uvedené i..

15,00 € 30,00 €

ELEKTRONICKÁ TRIEDNA KNIHA

ELEKTRONICKÁ TRIEDNA KNIHA


Praktická príručka, ktorá pomôže všetkým učiteľom škôl s vedením bezpapierovej elektronickej triedne..

10,00 € 15,00 €

BÁDATEĽSKÁ HRA UŽ OD MATERSKEJ ŠKOLY – NÁMETY A AKTIVITY

BÁDATEĽSKÁ HRA UŽ OD MATERSKEJ ŠKOLY – NÁMETY A AKTIVITY


Brožúra nielen pre aktívne učiteľky, ale i rodičov detí, ktorí chcú viesť svoje ratolesti už od pred..

15,00 €

POZORNOSŤ DETÍ V MATERSKEJ ŠKOLE – NÁMETY A AKTIVITY

POZORNOSŤ DETÍ V MATERSKEJ ŠKOLE – NÁMETY A AKTIVITY


Brožúra sa venuje pozornosti a schopnosti sústredenia u detí v predškolskom veku. Ponúka námety, ako..

15,00 €

UMENIE BYŤ UČITEĽOM

UMENIE BYŤ UČITEĽOM


Autori publikácie - Zuzana Berová a Peter Bero boli učitelia a milovali svoju prácu. Obaja v istom o..

14,00 €

ŠKOLSKÉ AKCIE – EXKURZIE, VÝLETY, VYCHÁDZKY...

ŠKOLSKÉ AKCIE – EXKURZIE, VÝLETY, VYCHÁDZKY...


Praktická príručka o organizácii školských akcií s dokumentáciou s tým súvisiacou na CD. Je určená p..

15,00 €

Zobrazenie 31 až 45 z 66 (5 stránok)