• PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA V MATERSKEJ ŠKOLE

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-776-5

PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA V MATERSKEJ ŠKOLE


Ako získať informácie o napredovaní dieťaťa a spätnú väzbu k svojmu pedagogickému pôsobeniu.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    22,00 €

ks

Popis

Pedagogická diagnostika vytvára pedagógom príležitosť na spoznávanie dieťaťa a poskytuje im spätnú väzbu k ich pedagogickému pôsobeniu. Publikácia približuje pedagógom materských škôl teóriu a možné spôsoby realizácie pedagogickej diagnostiky s obohatením o námety z praxe. Naša publikácia by mala byť nápomocná učiteľkám materských škôl pri hľadaní vlastného efektívneho spôsobu realizácie pedagogickej diagnostiky.

Kniha ponúka príležitosť pre rozvoj pedagogických kompetencií v oblasti evaluácie a diagnostikovania detí predškolského veku, posudzovania individuálnych prejavov dieťaťa, či školskej pripravenosti vo všetkých oblastiach rozvoja dieťaťa. Rešpektuje limity pedagógov v materských školách a orientuje sa na ponuku možnej realizácie diagnostického procesu v ich podmienkach materskej školy.  

Výhody:

  • Publikácia poskytuje prehľad o možnostiach realizácie pedagogickej diagnostiky.
  • Podáva teoretický vstup do danej témy.
  • Uvádza praktické nástroje na realizáciu diagnostikovania v praxi materskej školy, potrebné pre individualizáciu v pedagogickej praxi. 


ODBORNÁ GARANCIA

Autorka: PaedDr. Mgr. Jitka Jackulíková


OBSAH

Úvod
1. Pedagogická diagnostika v praxi materskej školy
1.1 Vymedzenie pojmov pedagogická diagnostika, diagnóza, evalvácia
1.2 Druhy a typy pedagogickej diagnostiky
2. Realizácia pedagogickej diagnostiky v materskej škole
2.1 Proces diagnostikovania v materskej škole
2.1.1 Plánovanie diagnostikovania
2.1.2 Ako realizovať pedagogickú diagnostiku
2.1.3 Diagnostický záznam
2.1.4 Portfólio
2.1.5 Diagnostický proces
2.1.6 Zásady v pedagogickej diagnostike
2.1.7 Metodologické pravidlá diagnostikovania
2.2 Kedy? Časová dotácia pedagogickej diagnostiky
2.3 Testy a techniky pedagogickej diagnostiky
2.3.1 Vyplnené záznamové hárky - príklad
2.3.2 Jednoduchý záznamový dvojhárok
3. Spolupráca materskej školy a rodiny pri pedagogickej diagnostike dieťaťa
3.1 Rodina ako zdroj informácií o dieťati
3.2 Typy rodičov v spolupráci s materskou školou
3.3 Anamnéza dieťaťa zo strany rodičov
3.4 Formy spolupráce rodiny a školy
3.4.1 Dotazník pre rodičov - ukážka
4. Metódy pedagogickej diagnostiky pre prax v materskej škole
4.1 Pozorovanie
4.1.1 Typy pozorovania
4.1.2 Spracovanie záznamov z pozorovania
4.1.2.1 Oregonská pozorovacia schéma
4.2 Test
4.2.1 Didaktické testy
4.2.2 Testy používané v praxi materskej školy
4.3 Dotazník
4.3.1 Charakteristika dotazníka ako diagnostickej metódy
4.3.2 Tvorba dotazníka
4.3.3 Typy dotazníkov
4.4 Rozhovor
4.4.1 Rozhovor ako diagnostická metóda
4.4.2 Typy a formy diagnostického rozhovoru
4.4.3 Fázy rozhovoru
4.4.4 Zásady a špecifiká diagnostickej metódy rozhovoru
4.5 Anamnéza
4.5.1 Anamnéza ako diagnostická metóda v praxi učiteľky MŠ
4.5.2 Typy anamnézy
4.5.3 Prínos anamnézy
5. Oblasti pedagogickej diagnostiky
5.1 Obsah pedagogickej diagnostiky
5.2 Diagnostika predpokladov školskej úspešnosti
5.2.1 Školská zrelosť, školská spôsobilosť
5.2.2 Začiatok povinnej školskej dochádzky
5.2.3 Diagnostika školskej zrelosti
5.2.4 Testy používané v praxi na diagnostiku školskej zrelosti a pripravenosti
5.2.4.1 Pozorovací zošit PŠS
5.3 Diagnostika detskej kresby
5.3.1 Kresba ako nástroj poznávania dieťaťa
5.3.2 Vývin kresby
5.3.3 Charakteristické znaky detskej kresby významné pre diagnostiku
5.3.4 Nápadné znaky v detskej kresbe
5.3.5 Detská kresba v diagnostickom procese
5.3.5.1 Kresbový test školskej spôsobilosti
5.4 Hra ako diagnostická situácia
5.4.1 Hra v interakcii dospelý – dieťa
5.4.2 Prejavy dieťaťa v hre
5.4.3 Pozorovanie interakcie dospelý – dieťa
5.4.4 Hra a učenie
5.4.5 Úloha spätnej väzby v hre dieťaťa a dospelého
Záver
Použitá literatúra Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu brožúra
Počet strán 116
Formát A5

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Typ produktu brožúra
Počet strán 116
Formát A5

Súvisiace produkty

PROJEKT INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE 3

PROJEKT INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE 3

Brožúra Projekt INKLÚZIA v materskej škole 3 prináša cenné informácie nielen pre pedagógov materskýc..

22,00 €

INKLUZÍVNA ŠKOLA

INKLUZÍVNA ŠKOLA

Ak má byť inkluzívne vzdelávanie úspešným, je nevyhnutné pracovať na vytváraní profesionálneho prost..

83,00 €

PEDAGOGICKÝ ASISTENT V ZÁKLADNEJ ŠKOLE

PEDAGOGICKÝ ASISTENT V ZÁKLADNEJ ŠKOLE

Pedagogická asistencia je moderný pedagogický nástroj zvyšovania kvality procesov a výsledkov edukác..

22,00 €

PREDŠKOLÁK

PREDŠKOLÁK

Publikácia Predškolák pomôže zmysluplne a cielene vzdelávať a vychovávať deti v predprimárnom vzdelá..

83,00 €

VZORY DOKUMENTOV PRE MATERSKÉ ŠKOLY 2

VZORY DOKUMENTOV PRE MATERSKÉ ŠKOLY 2

Obsah USB je určený riaditeľom materských škôl, ako aj pedagogickým a odborným zamestnancom. Nosič o..

19,00 €

POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE - ŠTARTOVACÍ BALÍK

POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE - ŠTARTOVACÍ BALÍK

Prvýkrát sa na Slovensku zavádza povinné predprimárne vzdelávanie detí vo veku od 5 rokov a jeho imp..

36,00 € 41,00 €

PROJEKT INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE 1

PROJEKT INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE 1

Brožúra má za cieľ byť praktickým teoretickým poradcom pre riaditeľov, pedagógov a odborných podporn..

22,00 €

PROJEKT INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE 2

PROJEKT INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE 2

Cieľom brožúry je priniesť metodické usmernenia, ako pristupovať k deťom vyžadujúcim si zvýšenú pozo..

22,00 €

INKLÚZIA – PESTRÉ AKTIVITY PRE DETI

INKLÚZIA – PESTRÉ AKTIVITY PRE DETI

INKLÚZIA – pestré aktivity pre deti obsahuje podrobne rozpracované aktivity a hry (vrátane výkonovýc..

22,00 €

VZORY DOKUMENTOV PRE MATERSKÉ ŠKOLY 1

VZORY DOKUMENTOV PRE MATERSKÉ ŠKOLY 1

Obsah USB kľúča je určený riaditeľkám materských škôl. Nosič obsahuje 16 textov formátu Word, pričom..

19,00 €

RIADENIE A ROZVOJ MATERSKEJ ŠKOLY

RIADENIE A ROZVOJ MATERSKEJ ŠKOLY

Publikácia Riadenie a rozvoj materskej školy je poradcom riaditeľa MŠ pri riadení materskej školy vo..

76,00 €

POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V PRAXI

POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V PRAXI

Prvýkrát sa na Slovensku zavádza povinné predprimárne vzdelávanie detí vo veku od 5 rokov a jeho imp..

22,00 €

ŠKOLSKÝ PODPORNÝ TÍM

ŠKOLSKÝ PODPORNÝ TÍM

V materskej, základnej i strednej škole môžu okrem učiteľov pôsobiť aj zamestnanci, ktorí poskytuj..

83,00 €

ŠKÔLKAR

ŠKÔLKAR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky schválilo pod č. 2022/12170:9-A22..

10,00 €

ASISTENT PEDAGOGA V MATEŘSKÉ ŠKOLE

ASISTENT PEDAGOGA V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Brožúra prináša komplexný pohľad na činnosť asistenta pedagóga v materskej škole so všetkými jej špe..

20,00 €