• TVORIVOSŤ V MANAŽOVANÍ ŠKOLY

TVORIVOSŤ V MANAŽOVANÍ ŠKOLY


Riadenie a vedenie ľudí je jednou z najdôležitejších činností, ktoré umožňujú, aby výrobná aj nevýrobná sféra v našej spoločnosti fungovala, a súčasne usmerňuje ľudí, aby sa snažili o dosiahnutie spoločného cieľa. Existuje viacero možností a spôsobov, ako kreativitu podporovať a rozvíjať a zároveň odstraňovať prekážky, ktoré bránia jej využívaniu.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    15,00 €

ks

Popis


ODBORNÁ GARANCIA

Autor: PhDr. Andrea Baranovská PhD.


OBSAH

1. Úvod
2. Manažment – definovanie základných pojmov
     2.1 Plánovanie ako manažérska funkcia
     2.2 Organizovanie ako funkcia manažmentu
3. Osobnosť manažéra a jeho spôsob vedenia tímu
     3.1 Temperament
     3.2 Schopnosti manažéra
     3.3 Vedenie a riadenie
4. Tvorivá osobnosť manažéra
     4.1 Kreativita ako vlastnosť osobnosti
     4.2 Kreatívne myslenie
     4.3 Tvorivý manažér
     4.4 Prostredie podporujúce tvorivosť
     4.5 Bariéry tvorivosti Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu PDF článok
Počet strán 58
Formát A5

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Typ produktu PDF článok
Počet strán 58
Formát A5

Súvisiace produkty

INOVATÍVNA ŠKOLA

INOVATÍVNA ŠKOLA

Riaditeľ zodpovedá vo výchovnovzdelávacej oblasti za dodržiavanie štátnych vzdelávacích programov ur..

72,00 €

ŠKOLA A JEJ RIADENIE

ŠKOLA A JEJ RIADENIE

Riaditeľ školy nesie na svojich pleciach zodpovednosť za žiakov, za zamestnancov a za hospodárne fun..

72,00 €

AKO ZVLÁDAŤ PSYCHICKÚ ZÁŤAŽ PEDAGÓGA

AKO ZVLÁDAŤ PSYCHICKÚ ZÁŤAŽ PEDAGÓGA

ODBORNÁ GARANCIAAutor: PaedDr. Barbora Kováčová, PhD.OBSAH1. Pracovná záťaž človeka     &..

6,00 €

PRAKTICKÁ PERSONALISTIKA PRE ŠKOLY

PRAKTICKÁ PERSONALISTIKA PRE ŠKOLY

Publikácia sa zaoberá vzťahom zamestnávateľ (riaditeľ) – zamestnanec. Zamestnávateľ v nej nájde špe..

75,00 €

ZÁKONY V ŠKOLSKEJ PRAXI

ZÁKONY V ŠKOLSKEJ PRAXI

Publikácia je vylepšeným vydaním pôvodného diela Regionálne školstvo a právo, ktorej vznik si vynúti..

75,00 €

EVALUÁCIA V MATERSKEJ ŠKOLE

EVALUÁCIA V MATERSKEJ ŠKOLE

Publikácia s podtitulom Sprievodca evaluačnými procesmi predškolského vzdelávania prináša odpovede n..

72,00 €