Články

Aktuality - Školstvo


Školstvo
Ktosi múdry povedal, že škola je priestorom, ktorý by mal pomáhať rozdiely prekonávať, nie ich posilňovať, aby všetci žiaci mali rovnakú šancu do budúcna. Aj čo sa týka voľby povol...
Školstvo
Benefičný koncert Úsmevu ako dar nemohol chýbať ani počas týchto Vianoc na televíznych obrazovkách. „Tento koncert je 33. ročník, je najstarší v tejto časti strednej Európy, ktorý ...
Školstvo
Fyzika pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom a Prírodoveda pre 4. ročník ZŠ  – prvé dva pracovné zošity na prírodovedné predmety z RAABE, ktoré vychádzajú...
Školstvo
Netradičný  prístup vo výučbe technicky orientovaných predmetov, kde žiaci už na základnej škole využívajú 3D tlačiareň, ale aj využitie mnohých iných netradičných materiálov....
Školstvo
Ako môžete vy aj žiaci formulovať hodnotné zadania úloh? Ako u detí rozvíjať výpočtové zručnosti? Kedy majú deti z hľadania riešení dobrý pocit? Ako je vhodné usporiadať triedu a š...
Školstvo
Dyslexia, dysortografia, dysgrafia, dyskalkúlia, poruchy pozornosti a hyperaktivita – najčastejšie špecifické poruchy, s ktorými sa dnes, žiaľ, stretávajú učitelia stále častejšie....
Školstvo
Komunikácia medzi rodinou a školou bola jednou z hlavných tém na RAABE konferencii ŠKOLA 2015/2016. V Bratislave, rovnako tak aj v Košiciach, to bol práve workshop venovaný dialógu...
Školstvo
V Bratislave sa dnes koná už 8. ročník odbornej konferencie pre vedúcich pracovníkov škôl – ŠKOLA 2015/2016 s názvom Manažment školy utopený v legislatíve – Hodíme vám záchranné ko...
Školstvo
V živote je len pár nezabudnuteľných a neopakovateľných zážitkov. Výlety, či exkurzie k nim rozhodne patria. Sú niečím, na čo sa tak skoro nezabúda – a to aj vtedy, ak sa nič nevyp...
Školstvo
Odpoveď aj na túto otázku prináša najnovší pracovný zošit odborného nakladateľstva RAABE – Technika pre 6. ročník ZŠ, ktorý vychádza v edícii Človek a svet práce.Pracovný zošit s p...
Školstvo
Začiatkom novembra sa v Senci uskutočnila III. medzinárodná odborná konferencia – Modernizácia poradenského procesu – základný pilier komplexného poradenského systému SR. Hlavnou t...
Školstvo
V mnohých európskych krajinách je značná „priepasť“ medzi tým, čo sa učí v triede, a skutočným svetom, v ktorom žiaci žijú. Časť problému tkvie v tom, že učitelia majú obmedzený pr...
Zobrazenie 637 až 648 z 744 (62 stránok)