Emailing_linky
73 1
Jazyk
52
Typ produktu
26 48
27 10
28 2
29 11
23 50
24 2
Jazyková úroveň
45
46
Typ inštitúcie
17 +0
18 +210
19 +42
20 +7
21 +11
22 +14
69 +8
Určené pre
30 90
31 111
32 14
33 19
34 2
35 18
37 14
Ročník
1 28
2 9
3 8
4 4
5 1
6 1
7 1
8 1
9 1
10 1
Oblasť
40 1
Obsah
76
57
58 9
59
60
77
74
61
71
62
63 1
70
64 2
65 2
72 2
66 3
67 13
68

ŠkolstvoKOGNITÍVNE ČINNOSTI V PREDŠKOLSKOM VZDELÁVANÍ (PDF)

KOGNITÍVNE ČINNOSTI V PREDŠKOLSKOM VZDELÁVANÍ (PDF)


KNIHA V PDF FORMÁTE: Oblasť kognitívneho rozvoja je veľmi dôležitou súčasťou predprimárneho vzdeláva..

15,00 €

MIMORIADNA SITUÁCIA A PRERUŠENIE VYUČOVANIA V ZŠ - PRÁVNE RADY

MIMORIADNA SITUÁCIA A PRERUŠENIE VYUČOVANIA V ZŠ - PRÁVNE RADY


V brožúre nájdu riadiaci zamestnanci, ale aj učitelia na jednom mieste potrebné informácie o situáci..

23,00 €

FORMY PRACOVNO-PRÁVNYCH VZŤAHOV RIADITEĽOV ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

FORMY PRACOVNO-PRÁVNYCH VZŤAHOV RIADITEĽOV ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ


Osobitné postavenie riaditeľa školy/školského zariadenia, najmä v organizáciách s právnou subjektivi..

5,00 €

ELEMENTÁRNE ASERTÍVNE SPÔSOBILOSTI

ELEMENTÁRNE ASERTÍVNE SPÔSOBILOSTI


Viete, ako trénovať asertivitu? Nakoľko sa orientujete v nácviku asertívnych postupov a techník?..

5,00 €

DIFAMÁCIA NA INTERNETE

DIFAMÁCIA NA INTERNETE


Článok analyzuje difamáciu a jej právny stav z hľadiska platného zákona v podmienkach Slovenskej rep..

7,00 €

POZORNOSŤ DETÍ V MATERSKEJ ŠKOLE – NÁMETY A AKTIVITY (PDF)

POZORNOSŤ DETÍ V MATERSKEJ ŠKOLE – NÁMETY A AKTIVITY (PDF)


KNIHA V PDF FORMÁTE: Brožúra sa venuje pozornosti a schopnosti sústredenia u detí v predškolskom vek..

15,00 €

TVORIVÉ DIELNE V MATERSKEJ ŠKOLE – NÁMETY A AKTIVITY (PDF)

TVORIVÉ DIELNE V MATERSKEJ ŠKOLE – NÁMETY A AKTIVITY (PDF)


KNIHA V PDF FORMÁTE: Odborná brožúra pre učiteľky v materskej škole o umení a remeslách v prostredí ..

15,00 €

ČINNOSTI VONKU A V PRÍRODE V PREDŠKOLSKOM VZDELÁVANÍ  (PDF)

ČINNOSTI VONKU A V PRÍRODE V PREDŠKOLSKOM VZDELÁVANÍ (PDF)


KNIHA V PDF FORMÁTE: Táto brožúra bola napísaná preto, aby opäť začalo pribúdať predškolákov, ktorí ..

15,00 €

VÝTVARNÉ ČINNOSTI V PREDŠKOLSKOM VZDELÁVANÍ (PDF)

VÝTVARNÉ ČINNOSTI V PREDŠKOLSKOM VZDELÁVANÍ (PDF)


KNIHA V PDF FORMÁTE: Ucelený materiál z didaktiky výtvarnej výchovy zhromažďuje a usporadúva základn..

15,00 €

POHYBOVÉ ČINNOSTI V PREDŠKOLSKOM VZDELÁVANÍ (PDF)

POHYBOVÉ ČINNOSTI V PREDŠKOLSKOM VZDELÁVANÍ (PDF)


KNIHA V PDF FORMÁTE: Odborná brožúra predstavuje ucelenú metodiku rozvoja pohybových činností detí p..

15,00 €

HUDOBNÁ VÝCHOVA – NÁMETY A AKTIVITY (PDF)

HUDOBNÁ VÝCHOVA – NÁMETY A AKTIVITY (PDF)


KNIHA V PDF FORMÁTE: Ponuka hier, zábavných činností a aktivít pomôže deťom osvojiť si základné pozn..

15,00 €

UPLATŇOVANIE TECHNÍK TIME MANAŽMENTU

UPLATŇOVANIE TECHNÍK TIME MANAŽMENTU


Ako zabezpečiť, aby sa na nič nezabudlo a žiadna z oblastí sa nezanedbala?..

5,00 €

TVORIVOSŤ V MANAŽOVANÍ ŠKOLY

TVORIVOSŤ V MANAŽOVANÍ ŠKOLY


Riadenie a vedenie ľudí je jednou z najdôležitejších činností, ktoré umožňujú, aby výrobná aj nevýro..

13,00 €

TIME MANAŽMENT V PRÁCI UČITEĽA A RIADITEĽA ŠKOLY

TIME MANAŽMENT V PRÁCI UČITEĽA A RIADITEĽA ŠKOLY


Jednotlivec si musí veľmi starostlivo vyberať, ktoré situácie, informácie, udalosti majú prednosť pr..

13,00 €

PRÁVNE NÁSLEDKY NEVYPLATENIA PLATU A NÁROKOVATEĽNÝCH ZLOŽIEK ZAMESTNÁVATEĽOM

PRÁVNE NÁSLEDKY NEVYPLATENIA PLATU A NÁROKOVATEĽNÝCH ZLOŽIEK ZAMESTNÁVATEĽOM


Škola ako zamestnávateľ je povinná hradiť zamestnancovi všetky nárokovateľné platby v plnej výške a ..

5,00 €

Zobrazenie 1 až 15 z 126 (9 stránok)