• DOKUMENTÁCIA V ŠKOLSKEJ KNIŽNICI

DOKUMENTÁCIA V ŠKOLSKEJ KNIŽNICI


Cieľom článku je oboznámiť školské knižnice s právnymi predpismi a metodickými materiálmi, ktoré upravujú práva a povinnosti školských knižníc, ako aj rozsah a vykonávanie odborných knižničných činností.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    15,00 €

ks

Popis

Školská knižnica je v zmysle zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z. (ďalej len „zákon o knižniciach“) definovaná ako organizačný útvar základnej školy, gymnázia, strednej odbornej školy, konzervatória alebo školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Školská knižnica slúži na informačné a dokumentačné zabezpečenie výchovy a vzdelávania, a výchovno-vzdelávacích potrieb školy, ktorej je súčasťou. 

ODBORNÁ GARANCIA

Autor: Mgr. Rozália Cenigová

OBSAH

1. Úvod
2. Povinnosti školskej knižnice
2.1 Knižnično-informačné služby
3. Dokumentácia v školskej knižnici
3.1 Štatút školskej knižnice
3.1.1 Vzor štatútu školskej knižnice
3.2 Knižničný a výpožičný poriadok školskej knižnice
3.2.1 Vzor knižničného a výpožičného poriadku školskej knižnice
3.3 Oznámenie o zriadení knižnice a návrh na jej zápis do zoznamu knižníc
3.3.1 Vzor oznámenia o zriadení knižnice a návrh na zápis do zoznamu knižníc
3.4 Odborná evidencia knižničného fondu
3.5 Evidencia používateľov
3.6 Evidencia návštevníkov
3.7 Evidencia výpožičiek
3.8 Evidencia vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí
3.9 Denný zápis o činnosti školskej knižnice
4. Metodická pomoc určená zriaďovateľom školských knižníc a školským knihovníkom
5. Zoznam bibliografických odkazov
6. Prílohy
6.1 Štatút školskej knižnice – ukážka
6.2 Knižničný a výpožičný poriadok školskej knižnice – ukážka
6.3 Oznámenie o zriadení školskej knižnice základnej školy a návrh na jej zápis do zoznamu knižníc Slovenskej republiky – ukážka   Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu PDF článok
Počet strán 51
Formát A5

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Typ produktu PDF článok
Počet strán 51
Formát A5

Súvisiace produkty

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI PERSONÁLNEHO RIADENIA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY II.

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI PERSONÁLNEHO RIADENIA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY II.

Prax ukazuje, že pri výmene na pozícii riaditeľa školy môžu nastať nové procesy riadenia v oblasti d..

19,00 €

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI PROFESIJNÉHO ROZVOJA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI PROFESIJNÉHO ROZVOJA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Prax ukazuje, že pri výmene na pozícii riaditeľa školy môžu nastať nové procesy riadenia v oblasti d..

19,00 €

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI PREVÁDZKY PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI PREVÁDZKY PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Prax ukazuje, že pri výmene na pozícii riaditeľa školy môžu nastať nové procesy riadenia v oblasti d..

19,00 €

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI PERSONÁLNEHO RIADENIA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI PERSONÁLNEHO RIADENIA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Prax ukazuje, že pri výmene na pozícii riaditeľa školy môžu nastať nové procesy riadenia v oblasti d..

19,00 €

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI EKONOMICKÉHO RIADENIA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI EKONOMICKÉHO RIADENIA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Prax ukazuje, že pri výmene na pozícii riaditeľa školy môžu nastať nové procesy riadenia v oblasti d..

19,00 €

REVÍZIA A VYRAĎOVANIE KNIŽNIČNÉHO FONDU V ŠKOLSKEJ KNIŽNICI

REVÍZIA A VYRAĎOVANIE KNIŽNIČNÉHO FONDU V ŠKOLSKEJ KNIŽNICI

Školská knižnica je v zmysle zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 2..

6,00 €