• POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE - ŠTARTOVACÍ BALÍK

POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE - ŠTARTOVACÍ BALÍK


Všetko, čo potrebujete vedieť o povinnom predprimárnom vzdelávaní vo výhodnom štartovacom balíčku – brožúra + USB so vzormi dokumentov pre materské školy.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    41,00 € 36,00 €

ks

Popis

Prvýkrát sa na Slovensku zavádza povinné predprimárne vzdelávanie detí vo veku od 5 rokov a jeho implementácia si vyžaduje zvýšenú pozornosť, pomoc a metodickú podporu. Štartovací balíček je ideálnym riešením!

 

VÝHODNÝ BALÍK = BROŽÚRA Povinné predprimárne vzdelávanie v praxi + USB Vzory dokumentov pre materské školy


Brožúra POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V PRAXI

Komentáre k zákonom, vysvetlenia a príklady pre školy, zriaďovateľov aj rodičov.

Čitateľ sa dozvie, čo v praxi znamená povinné predprimárne vzdelávanie, pre aký vek detí je určené, čo znamená pre zákonných zástupcov, učiteľky, riaditeľky i zriaďovateľov. Predložená metodická príručka je koncipovaná tak, aby uľahčila orientáciu v zákonných predpisoch. Každú kapitolu aj podkapitolu aj preto k citovanému všeobecne právnemu predpisu dopĺňajú komentáre a vysvetlenia. Všetko so zámerom lepšieho porozumenia povinnostiam a podrobnostiam, z ktorých riaditeľka vychádza a ktoré jej pomôžu pri konkrétnych problémoch súvisiacich s realizáciou povinného predprimárneho vzdelávania. Kniha ponúka prehľadnú orientáciu v legislatíve, jej zrozumiteľný výklad a vysvetlenie postupov ich aplikácie v praxi. Zorientuje vás v problematike financovania povinného predprimárneho vzdelávania, prijímania detí, ukončovania povinného predprimárneho vzdelávania, v možnostiach individuálneho vzdelávania, v aplikácii správneho poriadku v praxi, v ospravedlňovaní neprítomnosti dieťaťa, v pokračovaní plnenia alebo naopak vo výnimkách z plnenia povinného predprimárneho vzdelávania. Dozviete sa, ako konať v prípade nedbania povinnosti plnenia povinného predprimárneho vzdelávania aj o zmenách v kompetenciách riaditeľov materských a základných škôl.


ODBORNÁ GARANCIA

Autorka: Mgr. Michaela Vargová, PhD.OBSAH

ÚVOD

1 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O POVINNOM PREDPRIMÁRNOM VZDELÁVANÍ
1.1 Pre koho je predprimárne vzdelávanie povinné
1.2 Kde prebieha povinné predprimárne vzdelávanie
1.2.2 Triedy „pre predškolákov“
1.2. 3 Ako dlho trvá povinné predprimárne vzdelávanie
1.4 Financovanie povinného predprimárneho vzdelávania
1.4.1 Financovanie z podielových daní prostredníctvom financovania originálnych kompetencií obcí
1.4.2 Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné
1.4.3 Príspevok na dopravu
1. 5 Nové povinnosti riaditeľky materskej školy
1.5.1 Správny poriadok a jeho aplikácia v materskej škole
1.6 Nové kompetencie a povinnosti obcí vo vzťahu k povinnému predprimárnemu vzdelávaniu
1.7 Zmena kompetencií riaditeľov základných škôl súvisiacich so zavedením povinného predprimárneho vzdelávania
1.8 Priama prítomnosť zákonných zástupcov na procese vzdelávania

2 PRIJÍMANIE DETÍ NA POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE
2.1 Spádové materské školy
2.2 Proces prijímania detí na povinné predprimárne vzdelávanie
2.3 Výnimočné prijatie na povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole

3 SLEDOVANIE PLNENIA POVINNÉHO PREDPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA
3.1 Nedbanie zákonného zástupcu o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania dieťaťa
3.2 Dochádzka dieťaťa do materskej školy a ospravedlnenie neprítomnosti
3.3 Výnimky z plnenia povinného predprimárneho vzdelávania

4 UKONČOVANIE POVINNÉHO PREDPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA
4.1 Pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania

5 INDIVIDUÁLNE VZDELÁVANIE V POVINNOM PREDPRIMÁRNOM VZDELÁVANÍ
5.1. Zabezpečovanie individuálneho vzdelávania pre deti, ktorým zdravotný stav neumožňuje dochádzanie do materskej školy
5.2. Individuálne povinné predprimárne vzdelávanie z iných dôvodov

ZÁVER
LITERATÚRA       


USB VZORY DOKUMENTOV PRE MATERSKÉ ŠKOLY 1.

Vzory dokumentov pre materské školy na USB kľúči so zameraním na povinné predprimárne vzdelávanie.

Obsah USB kľúča je určený riaditeľkám materských škôl. Nosič obsahuje 16 textov formátu Word, pričom sú tematicky zamerané najmä na oblasť rozhodnutí v MŠ. Typovo ide o vzory. Zámerom je podporiť bezproblémový chod materských škôl po zavedení povinného predprimárneho vzdelávania, ktoré sa na Slovensku stáva realitou.

Záujemca bude mať k dispozícii napr.:
• žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do MŠ,
• prijatie dieťaťa do MŠ,
• prijatie dieťaťa na adaptačný/diagnostický pobyt,
• neprijatie dieťaťa do MŠ,
• povolenie individuálneho vzdelávania dieťaťa.

Výhody USB nosiča:
Všetky súbory na USB sú editovateľné.
Užívateľ si ich môže stiahnuť k sebe na plochu počítača, či už online alebo offline.
Obsahuje garantované informácie od renomovaných odborníkov, s ktorými vydavateľstvo RAABE dlhodobo spolupracuje. 


ODBORNÁ GARANCIA

Autorky: PaedDr. Karin Hambálková PhD.
                  Mgr. Milena Partelová 


OBSAH

1. Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do MŠ
2. Prijatie dieťaťa do materskej školy (§ 5 ods. 14 písm. a))
3. Prijatie dieťaťa na adaptačný/diagnostický pobyt (§ 5 ods. 14 písm. a), § 59 ods. 8)
4. Prijatie dieťaťa na adaptačný/diagnostický pobyt (§ 5 ods. 14 písm. b))
5. Neprijatie dieťaťa do materskej školy (§ 5 ods. 14 písm. a))
6. Pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania dieťaťa (§ 5 ods. 14 písm. f), § 28a ods. 3)
7. Informovaný súhlas zákonného zástupcu dieťaťa o pokračovaní povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole
8. Prerušenie dochádzky do materskej školy (§ 5 ods. 14 písm. c))
9. Oslobodenie dieťaťa od povinnosti dochádzať do školy zo zdravotných dôvodov, ak ide o povinné predprimárne vzdelávanie (§ 5 ods. 14 písm. d))
10. Povolenie individuálneho vzdelávania dieťaťa, ak ide o povinné predprimárne vzdelávanie (§ 5 ods. 14 písm. e), § 28b ods. 2 písm. a))
11. Povolenie individuálneho vzdelávania dieťaťa, ak ide o povinné predprimárne vzdelávanie (§ 5 ods. 14 písm. e), § 28b ods. 2 písm. b))
12. Predčasné skončenie predprimárneho vzdelávania dieťaťa, ak nejde o povinné predprimárne vzdelávanie (§ 5 ods. 14 písm. g)
13. Evidencia dochádzky detí materskej školy
14. Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy
15. Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie
16. Návrh na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole, základnej škole, strednej škole a v špeciálnej škole 
Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ inštitúcie materská škola
Typ produktu A5 brožúra + editovateľné dokumenty Word
Určené pre riaditeľov MŠ, zriaďovateľov, riaditeľov ZŠ, učiteľov
Počet strán 80 strán (brožúra)
Formát A5 brožúra + USB nosič

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Typ inštitúcie materská škola
Typ produktu A5 brožúra + editovateľné dokumenty Word
Určené pre riaditeľov MŠ, zriaďovateľov, riaditeľov ZŠ, učiteľov
Počet strán 80 strán (brožúra)
Formát A5 brožúra + USB nosič

Súvisiace produkty

ZDRAVÉ TELO

ZDRAVÉ TELO

Pohyb je základom nášho každodenného života a najmä u detí predškolského a mladšieho školského veku ..

22,00 €

PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA V MATERSKEJ ŠKOLE

PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA V MATERSKEJ ŠKOLE

Pedagogická diagnostika vytvára pedagógom príležitosť na spoznávanie dieťaťa a poskytuje im spätnú v..

22,00 €

KULIFERDO – O ROK DLHŠIE V MATERSKEJ ŠKOLE

KULIFERDO – O ROK DLHŠIE V MATERSKEJ ŠKOLE

Aj napriek pokroku doby, v ktorej žijeme, existuje stále isté percento detí, ktoré nie sú spôsobilé ..

7,00 €

KULIFERDO PREDŠKOLÁKOM 1

KULIFERDO PREDŠKOLÁKOM 1

Pracovný zošit je prvý zo série dvoch pracovných zošitov Kuliferdo predškolákom. Nájdete v ňom súbor..

7,00 €

KULIFERDO PREDŠKOLÁKOM 2

KULIFERDO PREDŠKOLÁKOM 2

Pracovný zošit je druhý zo série dvoch pracovných zošitov Kuliferdo predškolákom. Nájdete v ňom súbo..

7,00 €

VZORY DOKUMENTOV PRE MATERSKÉ ŠKOLY 2

VZORY DOKUMENTOV PRE MATERSKÉ ŠKOLY 2

Obsah USB je určený riaditeľom materských škôl, ako aj pedagogickým a odborným zamestnancom. Nosič o..

19,00 €

PEDAGOGICKÝ ASISTENT V MATERSKEJ ŠKOLE

PEDAGOGICKÝ ASISTENT V MATERSKEJ ŠKOLE

Čoraz častejšie stretávame v triedach materských škôl deti, ktoré sú tzv. náročnejšie vo vzťahu k vý..

22,00 €

FILIP A ZATVORENÁ ŠKOLA

FILIP A ZATVORENÁ ŠKOLA

  Skutočne jedinečný titul na slovenskom knižnom trhu! Knižka, ktorá žiakom na prvom stupni ZŠ..

6,00 €

FILIPKO A ZATVORENÁ ŠKÔLKA

FILIPKO A ZATVORENÁ ŠKÔLKA

  Skutočne jedinečný titul na slovenskom knižnom trhu! Knižka, ktorá deťom predškolského vek..

6,00 €

VZORY DOKUMENTOV PRE MATERSKÉ ŠKOLY 1

VZORY DOKUMENTOV PRE MATERSKÉ ŠKOLY 1

Obsah USB kľúča je určený riaditeľkám materských škôl. Nosič obsahuje 16 textov formátu Word, pričom..

19,00 €

KULIFERDO IDE DO ŠKOLY KOMPLET 1 – 3

KULIFERDO IDE DO ŠKOLY KOMPLET 1 – 3

Vzhľadom na to, že na Slovensku za zavádza povinná predškolská výchova,  pracovné zošity Kulife..

21,00 €

KULIFERDO IDE DO ŠKOLY 1

KULIFERDO IDE DO ŠKOLY 1

Vzhľadom na to, že na Slovensku za zavádza povinná predškolská výchova,  pracovný zošit Kulifer..

7,00 €

KULIFERDO IDE DO ŠKOLY 2

KULIFERDO IDE DO ŠKOLY 2

Vzhľadom na to, že na Slovensku za zavádza povinná predškolská výchova,  pracovný zošit Kulifer..

7,00 €

KULIFERDO IDE DO ŠKOLY 3

KULIFERDO IDE DO ŠKOLY 3

Vzhľadom na to, že na Slovensku za zavádza povinná predškolská výchova,  pracovný zošit Kulifer..

7,00 €

POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V PRAXI

POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V PRAXI

Prvýkrát sa na Slovensku zavádza povinné predprimárne vzdelávanie detí vo veku od 5 rokov a jeho imp..

22,00 €