Emailing_linky
73
Jazyk
52 9
Typ produktu
26 102
27 90
28 28
29 13
23 38
24 2
Jazyková úroveň
45 8
46 8
Typ inštitúcie
17 +72
18 +0
19 +5
20 +6
21 +2
22 +0
69 +1
Určené pre
30 116
31 230
32 56
33 79
34 3
35 25
37 63
Ročník
1 9
2 32
3 30
4 25
5 26
6 25
7 22
8 23
9 22
10 26
Oblasť
40 1
Obsah
76 9
57 13
58 24
59 10
60 12
77 4
74 3
61 10
71
62 13
63 20
70 4
64 41
65 13
72 8
66 34
67 7
68 9

ŠkolstvoMIMORIADNA SITUÁCIA A PRERUŠENIE VYUČOVANIA V ZŠ - PRÁVNE RADY

MIMORIADNA SITUÁCIA A PRERUŠENIE VYUČOVANIA V ZŠ - PRÁVNE RADY


V brožúre nájdu riadiaci zamestnanci, ale aj učitelia na jednom mieste potrebné informácie o situáci..

23,00 €

FORMY PRACOVNO-PRÁVNYCH VZŤAHOV RIADITEĽOV ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

FORMY PRACOVNO-PRÁVNYCH VZŤAHOV RIADITEĽOV ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ


Osobitné postavenie riaditeľa školy/školského zariadenia, najmä v organizáciách s právnou subjektivi..

5,00 €

ELEMENTÁRNE ASERTÍVNE SPÔSOBILOSTI

ELEMENTÁRNE ASERTÍVNE SPÔSOBILOSTI


Viete, ako trénovať asertivitu? Nakoľko sa orientujete v nácviku asertívnych postupov a techník?..

5,00 €

DIFAMÁCIA NA INTERNETE

DIFAMÁCIA NA INTERNETE


Článok analyzuje difamáciu a jej právny stav z hľadiska platného zákona v podmienkach Slovenskej rep..

7,00 €

METODIKA K UČEBNICI FYZIKY PRE 6. ROČNÍK ZÁKLADNEJ ŠKOLY A 1. ROČNÍK GYMNÁZIA S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM (PDF)

METODIKA K UČEBNICI FYZIKY PRE 6. ROČNÍK ZÁKLADNEJ ŠKOLY A 1. ROČNÍK GYMNÁZIA S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM (PDF)


KNIHA V PDF FORMÁTE: Cieľom metodiky je uľahčiť prípravu učiteľa na hodiny fyziky. Ku každej téme z ..

20,00 €

METODICKÁ PRÍRUČKA K UČEBNICI PRÍRODOVEDY PRE 4. ROČNÍK ZŠ (PDF)

METODICKÁ PRÍRUČKA K UČEBNICI PRÍRODOVEDY PRE 4. ROČNÍK ZŠ (PDF)


KNIHA V PDF FORMÁTE: Metodická príručka k učebnici prírodovedy pre 4. ročník základnej školy podrobn..

35,00 €

METODICKÁ PRÍRUČKA K UČEBNICI PRVOUKY PRE 2. ROČNÍK ZÁKLADNEJ ŠKOLY + CD (PDF)

METODICKÁ PRÍRUČKA K UČEBNICI PRVOUKY PRE 2. ROČNÍK ZÁKLADNEJ ŠKOLY + CD (PDF)


KNIHA V PDF FORMÁTE: Metodická príručka je nevyhnutným a komplexne spracovaným didaktickým doplnkom ..

15,00 €

METODICKÁ PRÍRUČKA K UČEBNICI PRVOUKY PRE 1. ROČNÍK ZÁKLADNEJ ŠKOLY + CD (PDF)

METODICKÁ PRÍRUČKA K UČEBNICI PRVOUKY PRE 1. ROČNÍK ZÁKLADNEJ ŠKOLY + CD (PDF)


KNIHA V PDF FORMÁTE: Metodická príručka je komplexne spracovaným didaktickým doplnkom k pracovnej uč..

15,00 €

METODICKÁ PRÍRUČKA K UČEBNICI CHÉMIE PRE 7. ROČNÍK ZÁKLADNEJ ŠKOLY A 2. ROČNÍK GYMNÁZIA S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM (PDF)

METODICKÁ PRÍRUČKA K UČEBNICI CHÉMIE PRE 7. ROČNÍK ZÁKLADNEJ ŠKOLY A 2. ROČNÍK GYMNÁZIA S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM (PDF)


KNIHA V PDF FORMÁTE: Metodická príručka k učebnici chémie pre 7. ročník základnej školy je praktický..

15,00 €

METODICKÁ PRÍRUČKA K UČEBNICI BIOLÓGIE PRE 5. ROČNÍK ZÁKLADNEJ ŠKOLY (PDF)

METODICKÁ PRÍRUČKA K UČEBNICI BIOLÓGIE PRE 5. ROČNÍK ZÁKLADNEJ ŠKOLY (PDF)


KNIHA V PDF FORMÁTE: Metodická príručka k učebnici biológie pre 5. ročník základnej školy je praktic..

15,00 €

METODICKÁ PRÍRUČKA K UČEBNICI BIOLÓGIE PRE 6. ROČNÍK ZŠ A 1. ROČNÍK S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM (PDF)

METODICKÁ PRÍRUČKA K UČEBNICI BIOLÓGIE PRE 6. ROČNÍK ZŠ A 1. ROČNÍK S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM (PDF)


KNIHA V PDF FORMÁTE: Metodická príručka k učebnici biológie pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník gymnázia s ..

20,00 €

UPLATŇOVANIE TECHNÍK TIME MANAŽMENTU

UPLATŇOVANIE TECHNÍK TIME MANAŽMENTU


Ako zabezpečiť, aby sa na nič nezabudlo a žiadna z oblastí sa nezanedbala?..

5,00 €

TVORIVOSŤ V MANAŽOVANÍ ŠKOLY

TVORIVOSŤ V MANAŽOVANÍ ŠKOLY


Riadenie a vedenie ľudí je jednou z najdôležitejších činností, ktoré umožňujú, aby výrobná aj nevýro..

13,00 €

TIME MANAŽMENT V PRÁCI UČITEĽA A RIADITEĽA ŠKOLY

TIME MANAŽMENT V PRÁCI UČITEĽA A RIADITEĽA ŠKOLY


Jednotlivec si musí veľmi starostlivo vyberať, ktoré situácie, informácie, udalosti majú prednosť pr..

13,00 €

PRÁVNE NÁSLEDKY NEVYPLATENIA PLATU A NÁROKOVATEĽNÝCH ZLOŽIEK ZAMESTNÁVATEĽOM

PRÁVNE NÁSLEDKY NEVYPLATENIA PLATU A NÁROKOVATEĽNÝCH ZLOŽIEK ZAMESTNÁVATEĽOM


Škola ako zamestnávateľ je povinná hradiť zamestnancovi všetky nárokovateľné platby v plnej výške a ..

5,00 €

Zobrazenie 1 až 15 z 264 (18 stránok)