Typ inštitúcie
Určené pre
Oblasť
Obsah

TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA V ČASE PANDÉMIE | 15.03.2021

Dôsledky pohybovej inaktivity detí na ich zdravie a pohybový rozvoj


TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA


Súvisiace webináre

OPAKOVANÝ WEBINÁR: Hra a súťaž ako cesta k čítaniu? ÁNO! | 23.11.2020

OPAKOVANÝ WEBINÁR: Hra a súťaž ako cesta k čítaniu? ÁNO! | 23.11.2020

O tom, ako zábavnou formou rozvíjať čítanie s porozumením u žiakov na prvom stupni základných škôl..