Jazyk
Typ inštitúcie
Určené pre
Oblasť
Obsah

AKO EFEKTÍVNE UČIŤ VYBRANÉ SLOVÁ? | 13.04.2020

O tom, ako inovatívne vyučovať vybrané slová
v 3. a 4. ročníku základnej školy a ako vplýva
diverzita v triede na školskú výkonnosť žiaka?   


VYBRANÉ SLOVÁ