Jazyk
Typ inštitúcie
Určené pre
Oblasť
Obsah

FORMATÍVNE HODNOTENIE ŽIAKOV | 01.06.2021

Stratégie a vybrané techniky formatívneho hodnotenia vo vyučovaní


HODNOTENIE ŽIAKOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY