• BOZP PRE ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-380-4

BOZP PRE ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA


Príručka pre riaditeľov a zriaďovateľov základných a stredných škôl, ktorá sa podrobne venuje problematike bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v školách a školských zariadeniach. Je písaná špeciálne pre potreby tých, ktorí nesú, ako každý zamestnávateľ, zodpovednosť za plnenie povinností súvisiacich s BOZP.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    31,00 € 16,00 €

ks

Popis

Jednou zo základných povinností zriaďovateľov škôl, vedenia a učiteľov škôl je vytváranie takých pracovných, výchovných a vzdelávacích podmienok na školách, ktoré zaručia, aby vzdelávanie, výchova a sprevádzajúce školské aktivity nemohli byť narušené vznikom nežiaducich a zdravie ohrozujúcimi situáciami. Zárukou bezpečnej školy je, aby všetci účastníci, ktorí sa podieľajú a zúčastňujú výchovno-vzdelávacieho procesu mali základné vedomosti z BOZP a tieto vedeli aj vo výkone svojej práce alebo činnosti tvorivo uplatňovať.

Obsah jednotlivých kapitol poskytuje návod na postup predchádzania úrazov na škole, a to aktívnou preventívnou činnosťou vedenia a učiteľov školy a to formou presadzovania dodržiavania pravidiel BOZP vo výchove a vzdelávaní na škole. Čitatelia by mali v práci nájsť odpovede na základné otázky riešenia procesu vzdelávania s ohľadom na BOZP. Teda, ako zabezpečiť bezpečnú prácu účastníkov výchovy a vzdelávania v škole.

  • Publikácia pomôže riaditeľom a zriaďovateľom zorientovať sa v povinnostiach školy súvisiacich s BOZP.
  • Zistia, za čo v súvislosti s BOZP sú zodpovední, čo musia zabezpečiť.
  • Zistia, kto im pri zabezpečovaní BOZP na škole môže byť nápomocný (preventívne a ochranné služby) a kto zabezpečenie BOZP na škole môže kontrolovať (zástupca zamestnancov pre bezpečnosť, odbory, inšpekcia práce). 

ODBORNÁ GARANCIA

Editor:   prof. Ing. Tomáš Kozík, DrSc.

Autori:  doc. PaedDr. Viera Tomková, PhD.  
               doc. Ing. Melánia Feszterová, PhD.
               Ing. Róbert Bulla, PhD., MBA
               doc. PaedDr. Jana Depešová, PhD.


OBSAH

Zoznam skratiek
1. Úvod
2. Legislatívne východiská
3. BOZP – základné pojmy
4. Zodpovednosť zriaďovateľa a riaditeľa školy za BOZP
5. Povinnosti zamestnávateľa voči zamestnancom
6. BOZP vo vzťahu k žiakom školy
7. BOZP vo vzťahu k osobám nachádzajúcim sa v priestoroch školy a v školských zariadeniach
8. Výchova a vzdelávanie k BOZP v škole
9. Zodpovednosť zamestnávateľa za bezpečný stav budov a priestorov školy
10. Zodpovednosť zamestnávateľa za bezpečnosť technických zariadení
11. Požiarna prevencia
12. Lekárnička
13. Dokumentácia k BOZP
14. Školský úraz, pracovný úraz a nebezpečná udalosť
15. Záver
16. Literatúra
17. Prílohy Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu brožúra
Počet strán 220
Formát A5

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Prelistujte si ukážku

Ďalšie informácie

Typ produktu brožúra
Počet strán 220
Formát A5

Súvisiace produkty

METODICKÉ ORGÁNY ŠKOLY

METODICKÉ ORGÁNY ŠKOLY

Napriek tomu, že od roku 2022 nie je povinnosťou školy mať metodické orgány, riaditelia škôl ich stá..

22,00 €

MANAŽÉRSKY KURZ PRE RIADITEĽA ŠKOLY

MANAŽÉRSKY KURZ PRE RIADITEĽA ŠKOLY

Každý riaditeľ školy, ktorý stojí na čele školy s právnou subjektivitou, si musí uvedomiť, že škola ..

22,00 €

PRAX ZVEREJŇOVANIA ZMLÚV, FAKTÚR A OBJEDNÁVOK

PRAX ZVEREJŇOVANIA ZMLÚV, FAKTÚR A OBJEDNÁVOK

Povinnosť zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky ukladá subjektom verejnej správy zákon č. 211/200..

28,00 €

HODNOTENIE ŽIAKOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY

HODNOTENIE ŽIAKOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY

Brožúra sa zameriava na 3 oblasti hodnotenia:alternatívne hodnotenie,formatívne hodnotenie,slovné ho..

22,00 €

VYBRANÉ INTERNÉ SMERNICE I. + USB

VYBRANÉ INTERNÉ SMERNICE I. + USB

Brožúra Vybrané interné smernice I. oboznamuje čitateľa, subjekt územnej samosprávy (obce, škol..

28,00 €

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA V ŠKOLSTVE

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA V ŠKOLSTVE

Problematike všeobecne záväzných nariadení obcí a samosprávnych krajov doposiaľ nebola venovaná v od..

17,00 € 37,00 €

TALENT V ŠKOLE

TALENT V ŠKOLE

RIEŠENIE PROBLÉMOV V ŠKOLSKOM PROSTREDÍ Brožúra vďaka svojmu obsahu a spôsobu spracovania témy pr..

11,00 € 28,00 €