• BOZP PRE ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-380-4

BOZP PRE ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA


Príručka pre riaditeľov a zriaďovateľov základných a stredných škôl, ktorá sa podrobne venuje problematike bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v školách a školských zariadeniach. Je písaná špeciálne pre potreby tých, ktorí nesú, ako každý zamestnávateľ, zodpovednosť za plnenie povinností súvisiacich s BOZP.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    31,00 € 16,00 €

ks

Popis

Jednou zo základných povinností zriaďovateľov škôl, vedenia a učiteľov škôl je vytváranie takých pracovných, výchovných a vzdelávacích podmienok na školách, ktoré zaručia, aby vzdelávanie, výchova a sprevádzajúce školské aktivity nemohli byť narušené vznikom nežiaducich a zdravie ohrozujúcimi situáciami. Zárukou bezpečnej školy je, aby všetci účastníci, ktorí sa podieľajú a zúčastňujú výchovno-vzdelávacieho procesu mali základné vedomosti z BOZP a tieto vedeli aj vo výkone svojej práce alebo činnosti tvorivo uplatňovať.

Obsah jednotlivých kapitol poskytuje návod na postup predchádzania úrazov na škole, a to aktívnou preventívnou činnosťou vedenia a učiteľov školy a to formou presadzovania dodržiavania pravidiel BOZP vo výchove a vzdelávaní na škole. Čitatelia by mali v práci nájsť odpovede na základné otázky riešenia procesu vzdelávania s ohľadom na BOZP. Teda, ako zabezpečiť bezpečnú prácu účastníkov výchovy a vzdelávania v škole.

  • Publikácia pomôže riaditeľom a zriaďovateľom zorientovať sa v povinnostiach školy súvisiacich s BOZP.
  • Zistia, za čo v súvislosti s BOZP sú zodpovední, čo musia zabezpečiť.
  • Zistia, kto im pri zabezpečovaní BOZP na škole môže byť nápomocný (preventívne a ochranné služby) a kto zabezpečenie BOZP na škole môže kontrolovať (zástupca zamestnancov pre bezpečnosť, odbory, inšpekcia práce). 

ODBORNÁ GARANCIA

Editor:   prof. Ing. Tomáš Kozík, DrSc.

Autori:  doc. PaedDr. Viera Tomková, PhD.  
               doc. Ing. Melánia Feszterová, PhD.
               Ing. Róbert Bulla, PhD., MBA
               doc. PaedDr. Jana Depešová, PhD.


OBSAH

Zoznam skratiek
1. Úvod
2. Legislatívne východiská
3. BOZP – základné pojmy
4. Zodpovednosť zriaďovateľa a riaditeľa školy za BOZP
5. Povinnosti zamestnávateľa voči zamestnancom
6. BOZP vo vzťahu k žiakom školy
7. BOZP vo vzťahu k osobám nachádzajúcim sa v priestoroch školy a v školských zariadeniach
8. Výchova a vzdelávanie k BOZP v škole
9. Zodpovednosť zamestnávateľa za bezpečný stav budov a priestorov školy
10. Zodpovednosť zamestnávateľa za bezpečnosť technických zariadení
11. Požiarna prevencia
12. Lekárnička
13. Dokumentácia k BOZP
14. Školský úraz, pracovný úraz a nebezpečná udalosť
15. Záver
16. Literatúra
17. Prílohy Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu brožúra
Počet strán 220
Formát A5

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Prelistujte si ukážku

Ďalšie informácie

Typ produktu brožúra
Počet strán 220
Formát A5

Súvisiace produkty

PRAX ZVEREJŇOVANIA ZMLÚV, FAKTÚR A OBJEDNÁVOK

PRAX ZVEREJŇOVANIA ZMLÚV, FAKTÚR A OBJEDNÁVOK

ZAČIATOK DISTRIBÚCIE: 6. FEBRUÁR 2023Povinnosť zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky ukladá subje..

28,00 €

HODNOTENIE ŽIAKOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY

HODNOTENIE ŽIAKOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY

Brožúra sa zameriava na 3 oblasti hodnotenia:alternatívne hodnotenie,formatívne hodnotenie,slovné ho..

22,00 €

VYBRANÉ INTERNÉ SMERNICE I. + USB

VYBRANÉ INTERNÉ SMERNICE I. + USB

Brožúra Vybrané interné smernice I. oboznamuje čitateľa, subjekt územnej samosprávy (obce, škol..

28,00 €

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA V ŠKOLSTVE

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA V ŠKOLSTVE

Problematike všeobecne záväzných nariadení obcí a samosprávnych krajov doposiaľ nebola venovaná v od..

17,00 € 37,00 €

TALENT V ŠKOLE

TALENT V ŠKOLE

RIEŠENIE PROBLÉMOV V ŠKOLSKOM PROSTREDÍ Brožúra vďaka svojmu obsahu a spôsobu spracovania témy pr..

11,00 € 28,00 €