• BOZP PRE ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-380-4

BOZP PRE ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

NOVINKA
Príručka pre riaditeľov a zriaďovateľov základných a stredných škôl, ktorá sa podrobne venuje problematike bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v školách a školských zariadeniach. Je písaná špeciálne pre potreby tých, ktorí nesú, ako každý zamestnávateľ, zodpovednosť za plnenie povinností súvisiacich s BOZP.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    28,00 € 14,00 €

ks

Popis

Jednou zo základných povinností zriaďovateľov škôl, vedenia a učiteľov škôl je vytváranie takých pracovných, výchovných a vzdelávacích podmienok na školách, ktoré zaručia, aby vzdelávanie, výchova a sprevádzajúce školské aktivity nemohli byť narušené vznikom nežiaducich a zdravie ohrozujúcimi situáciami. Zárukou bezpečnej školy je, aby všetci účastníci, ktorí sa podieľajú a zúčastňujú výchovno-vzdelávacieho procesu mali základné vedomosti z BOZP a tieto vedeli aj vo výkone svojej práce alebo činnosti tvorivo uplatňovať.

Obsah jednotlivých kapitol poskytuje návod na postup predchádzania úrazov na škole, a to aktívnou preventívnou činnosťou vedenia a učiteľov školy a to formou presadzovania dodržiavania pravidiel BOZP vo výchove a vzdelávaní na škole. Čitatelia by mali v práci nájsť odpovede na základné otázky riešenia procesu vzdelávania s ohľadom na BOZP. Teda, ako zabezpečiť bezpečnú prácu účastníkov výchovy a vzdelávania v škole.

  • Publikácia pomôže riaditeľom a zriaďovateľom zorientovať sa v povinnostiach školy súvisiacich s BOZP.
  • Zistia, za čo v súvislosti s BOZP sú zodpovední, čo musia zabezpečiť.
  • Zistia, kto im pri zabezpečovaní BOZP na škole môže byť nápomocný (preventívne a ochranné služby) a kto zabezpečenie BOZP na škole môže kontrolovať (zástupca zamestnancov pre bezpečnosť, odbory, inšpekcia práce). 

ODBORNÁ GARANCIA

Editor:   prof. Ing. Tomáš Kozík, DrSc.

Autori:  doc. PaedDr. Viera Tomková, PhD.  
               doc. Ing. Melánia Feszterová, PhD.
               Ing. Róbert Bulla, PhD., MBA
               doc. PaedDr. Jana Depešová, PhD.


OBSAH

Zoznam skratiek
1. Úvod
2. Legislatívne východiská
3. BOZP – základné pojmy
4. Zodpovednosť zriaďovateľa a riaditeľa školy za BOZP
5. Povinnosti zamestnávateľa voči zamestnancom
6. BOZP vo vzťahu k žiakom školy
7. BOZP vo vzťahu k osobám nachádzajúcim sa v priestoroch školy a v školských zariadeniach
8. Výchova a vzdelávanie k BOZP v škole
9. Zodpovednosť zamestnávateľa za bezpečný stav budov a priestorov školy
10. Zodpovednosť zamestnávateľa za bezpečnosť technických zariadení
11. Požiarna prevencia
12. Lekárnička
13. Dokumentácia k BOZP
14. Školský úraz, pracovný úraz a nebezpečná udalosť
15. Záver
16. Literatúra
17. Prílohy Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu brožúra
Počet strán 220
Formát A5

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Typ produktu brožúra
Počet strán 220
Formát A5

Súvisiace produkty

TALENT V ŠKOLE

TALENT V ŠKOLE

RIEŠENIE PROBLÉMOV V ŠKOLSKOM PROSTREDÍ Brožúra vďaka svojmu obsahu a spôsobu spracovania témy pr..

10,00 € 25,00 €

AKO POSTUPOVAŤ PRI OBSTARÁVANÍ UČEBNÍC

AKO POSTUPOVAŤ PRI OBSTARÁVANÍ UČEBNÍC

Minulý školský rok bol jeden z najťažších v profesijnej kariére viacerých z nás. Preveril naše schop..

23,00 €

METODICKÉ ORGÁNY ŠKOLY

METODICKÉ ORGÁNY ŠKOLY

Metodické orgány by mali byť podľa legislatívy súčasťou pedagogického riadenia školy, v procesoch pe..

6,00 € 15,00 €

ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV, FAKTÚR A OBJEDNÁVOK V PRAXI

ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV, FAKTÚR A OBJEDNÁVOK V PRAXI

Povinnosť zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky ukladá subjektom verejnej správy zákon č. 211/200..

10,00 € 20,00 €

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA V ŠKOLSTVE

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA V ŠKOLSTVE

Problematike všeobecne záväzných nariadení obcí a samosprávnych krajov doposiaľ nebola venovaná v od..

15,00 € 33,00 €

BALÍK LEGISLATÍVA PRE RIADITEĽA ŠKOLY

BALÍK LEGISLATÍVA PRE RIADITEĽA ŠKOLY

Balík LEGISLATÍVA PRE RIADITEĽA ŠKOLY tvoria nasledujúce tri brožúry:GDPR A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV ..

28,00 € 68,00 €

BALÍK PRE ZRIAĎOVATEĽOV

BALÍK PRE ZRIAĎOVATEĽOV

Balík PRE ZRIAĎOVATEĽOV tvoria nasledujúce tri brožúry: GDPR A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ŠKOLY ..

55,00 € 86,00 €

PRECHOD NA NOVÝ ZÁKON O PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOCH

PRECHOD NA NOVÝ ZÁKON O PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOCH

Brožúra slúži ako pomôcka pre školy a školské zariadenia pri prechode na nový právny stav. Obsahuje ..

15,00 € 37,00 €

MANAŽÉRSKY KURZ PRE RIADITEĽA ŠKOLY

MANAŽÉRSKY KURZ PRE RIADITEĽA ŠKOLY

Každý riaditeľ školy, ktorý stojí na čele školy s právnou subjektivitou, si musí uvedomiť, že škola ..

25,00 €

NOVÝ KORONAVÍRUS COVID-19, PREVENCIA A HYGIENA V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH

NOVÝ KORONAVÍRUS COVID-19, PREVENCIA A HYGIENA V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH

V posledných dňoch sa témou dňa stala situácia vo výskyte ochorení vyvolaných novým koronavírusom po..

20,00 €

MIMORIADNA SITUÁCIA A PRERUŠENIE VYUČOVANIA V ZŠ - PRÁVNE RADY

MIMORIADNA SITUÁCIA A PRERUŠENIE VYUČOVANIA V ZŠ - PRÁVNE RADY

V brožúre nájdu čitatelia odpovede aj na tieto otázky:  Ako postupovať pri prekážke v práci na str..

23,00 €