• GDPR A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ŠKOLY

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-305-7

GDPR A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ŠKOLY


Krátky komentár a praktické príklady k ochrane osobných údajov pre školy a školské zariadenia.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    37,00 € 17,00 €

ks

Popis

Brožúra GDPR v praxi škôl a školských zariadení je zameraná na vysvetlenie základných pojmov a povinností ustanovených v nariadení o ochrane osobných údajov v súvislosti s poskytovaním výchovno-vzdelávacieho procesu v školách a školských zariadeniach so zreteľom na osobitnú právnu úpravu v Slovenskej republike. Vznikla so zámerom uľahčiť riaditeľom škôl, učiteľom, vedúcim školského úradu aj vedúcim odboru školstva implementácie tohto nariadenia v praxi a podať jednoduchého vysvetlenia základných pojmov a povinností spolu s ilustráciou praktických príkladov.

Výhody brožúry:

  • pomôže vytvoriť informovaný súhlas
  • uvádza konkrétne vzorové situácie z praxe škôl
  • prináša tipy, na čo sa budú zameriavať kontroly pri dodržiavaní ochrany osobných údajov 
  • pomáha pri postupe posudzovania vplyvu na ochranu osobných údajov


ODBORNÁ GARANCIA

Autor: Mgr. Matúš Mesarčík, LL.M.


OBSAH

Zoznam skratiek
1. Úvod .
2. Všeobecná časť – Nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR)
2.1 Dôvody a dôsledky prijatia . .
2.2 Štruktúra nariadenia a najvýraznejšie zmeny
2.3 Základné pojmy 
2.4 Základné zásady spracúvania osobných údajov
2.5 Vybrané povinnosti prevádzkovateľa podľa GDPR
2.6 Zodpovedná osoba
2.7 Kódexy správania a certifikácie
2.8 Sankcie
3. Aplikácia pre materské, základné a stredné školy
3.1 Právny základ a účel
3.2 Informačná povinnosť
3.3 Spracúvanie citlivých osobných údajov
3.4 Poverenie zodpovednej osoby
3.5 Checklist .
Príloha č. 1
Príloha č. 2
Zdroje

Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu brožúra
Počet strán 82
Formát A5

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Typ produktu brožúra
Počet strán 82
Formát A5

Súvisiace produkty

METODICKÉ ORGÁNY ŠKOLY

METODICKÉ ORGÁNY ŠKOLY

Metodické orgány by mali byť podľa legislatívy súčasťou pedagogického riadenia školy, v procesoch pe..

28,00 €

MANAŽÉRSKY KURZ PRE RIADITEĽA ŠKOLY

MANAŽÉRSKY KURZ PRE RIADITEĽA ŠKOLY

Každý riaditeľ školy, ktorý stojí na čele školy s právnou subjektivitou, si musí uvedomiť, že škola ..

22,00 €

PRAX ZVEREJŇOVANIA ZMLÚV, FAKTÚR A OBJEDNÁVOK

PRAX ZVEREJŇOVANIA ZMLÚV, FAKTÚR A OBJEDNÁVOK

Povinnosť zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky ukladá subjektom verejnej správy zákon č. 211/200..

28,00 €

HODNOTENIE ŽIAKOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY

HODNOTENIE ŽIAKOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY

Brožúra sa zameriava na 3 oblasti hodnotenia:alternatívne hodnotenie,formatívne hodnotenie,slovné ho..

22,00 €

VYBRANÉ INTERNÉ SMERNICE I. + USB

VYBRANÉ INTERNÉ SMERNICE I. + USB

Brožúra Vybrané interné smernice I. oboznamuje čitateľa, subjekt územnej samosprávy (obce, škol..

28,00 €

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA V ŠKOLSTVE

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA V ŠKOLSTVE

Problematike všeobecne záväzných nariadení obcí a samosprávnych krajov doposiaľ nebola venovaná v od..

17,00 € 37,00 €

TALENT V ŠKOLE

TALENT V ŠKOLE

RIEŠENIE PROBLÉMOV V ŠKOLSKOM PROSTREDÍ Brožúra vďaka svojmu obsahu a spôsobu spracovania témy pr..

11,00 € 28,00 €