• SVET ŠKÔLKARA – JAZYK A KOMUNIKÁCIA / MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-181-7

SVET ŠKÔLKARA – JAZYK A KOMUNIKÁCIA / MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI


Už viete, ako plánovať a realizovať výchovu a vzdelávanie vo vašej materskej škole podľa nového ŠVP? Prvá časť nášho sprievodcu ponúka riaditeľom a pedagógom v materskej škole aktivity pre oblasti Jazyk a komunikácia a Matematika a práca s informáciami - a to v súlade s novým Štátnym vzdelávacím programom pre materské školy.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    83,00 €

ks

Popis

NEPREHLIADNITE ZĽAVY:

Počet zakúpených častí diela Svet škôlkara:                                             Cena s DPH:                                    
Bežná cena za jednu časť z diela Svet škôlkara                                             83,00 €
Pri kúpe 2 častí z diela Svet škôlkara (naraz) zľava 20%                              135,00 € (po zľave)
Pri kúpe 3 častí z diela Svet škôlkara (naraz) zľava 30%                              175,00 € (po zľave)

Praktické vzdelávacie aktivity spracované podľa nového Štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy, prostredníctvom ktorých naplníte výkonové štandardy stanovené v ŠVP. Autorský tím zložený z tvorcov nového ŠVP pre materské školy je zárukou vysokej kvality spracovania jednotlivých vzdelávacích oblastí.

Prvá časť metodického materiálu obsahuje vzdelávacie aktivity vhodné na realizáciu výchovno-vzdelávacej činnosti pre oblasť JAZYK A KOMUNIKÁCIA a MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI.

V prvej časti sprievodcu Svet škôlkara nájdete:
  • podrobné metodické postupy aktivít v súlade s novým ŠVP
  • každá vzdelávacia aktivita je členená na cieľ, výkonový štandard, podrobný opis aktivity, metodické poznámky, hotové pracovné listy a prílohy
V časti JAZYK a KOMUNIKÁCIA autori kládli dôraz na posilnenie tých stránok jazyka, ktoré sú dôležitým predpokladom úspešného budúceho rozvoja gramotnosti detí a neskôr žiakov. Ide najmä o nadobúdanie skúseností so sprostredkovanými informáciami.  Cieľom autorov - v súlade s novým ŠVP - je prispieť k rozvoju hovorenej podoby jazyka a komunikácie, stimulácii vývinu reči na úrovni všetkých jej zložiek – slovnej zásoby, súvislého, gramaticky správneho, spisovného a sociálne primeraného vyjadrovania sa. Obsah tejto časti tiež prispieva k rozvoju všetkých významných predpokladov vývinu gramotnosti (rozvíja počúvanie a porozumenie čítaného textu, chápanie významu a funkcií písanej reči, uvedomovanie si vzťahu medzi hovorenou a písanou podobou jazyka) tak na úrovni jej obsahových ako aj formálnych aspektov.

Hlavným cieľom časti MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI je priniesť učiteľkám v MŠ návody na aktivity ako v súlade s novým ŠVP poskytnúť deťom v MŠ základy matematických a informatických poznatkov a zručností, pomocou ktorých sa ďalej rozvíja matematické myslenie a matematické kompetencie nevyhnutné pre vzdelávanie na vyšších vzdelávacích stupňoch. Prostredníctvom jej obsahu sa začína rozvíjať logické myslenie dieťaťa, chápanie čísel a jednoduchých operácií s nimi, ako aj rozvoj základov algoritmického myslenia. Obsah tejto časti je vystavaný - v súlade so ŠVP - do štyroch podoblastí: 1. Čísla a vzťahy, 2. Geometria a meranie, 3. Logika, 4. Práca s informáciami.

ODBORNÁ GARANCIA - TVORCOVIA NOVÉHO ŠVP PRE MATERSKÉ ŠKOLY

Garanti:           
prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc.
doc. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD.

Hlavní autori:
doc. PhDr. Oľga Zápotočná, CSc.
PhDr. Zuzana Petrová, PhD.
PaedDr. Edita Šimčíková, PhD.
Mgr. Blanka Tomková, PhD.

Autori:             
doc. PhDr. Oľga Zápotočná, CSc.
PhDr. Zuzana Petrová, PhD.
Mgr. Andrea Benková
PaedDr. Edita Šimčíková, PhD.
Mgr. Blanka Tomková, PhD.

OBSAH

A. Jazyk a komunikácia svet1
A 1 Komunikačné konvencie
A 2 Artikulácia a výslovnosť
A 3 Gramatická správnosť a spisovnosť
A 4 Chápanie obsahu, významu a funkcií písanej reči
Porozumenie explicitného významu textu, rozvoj slovnej zásoby (úvod) 
A 4.1 Obrázkové hádanky
A 4.2 Obrázkový výkladový slovník - zvieratá
A 4.3 Pojmová mapa – domáce zvieratá
A 4.4 O lenivom vrabcovi
Porozumenie implicitného významu textu (úvod)
A 4.5 O kohútikovi a psíkovi
A 4.6 Karneval
A 4.7 O repe (aktivita s textami)
A 4.8 Peťko ide do škôlky
A 4.9 Peťko záchranca
A 4.10 Peťko si vyberá povolanie
A 4.11 Prianie k sviatku
A 4.12 Meniny
A 4.13 Varíme si sami
A 4.14 Nočné živočíchy
A 4.15 Čierne, sivé a biele mačiatko
A 4.16 Každý vie niečo iné
A 4.17 Veľryby a iné morské živočíchy
A 4.18 Korytnačky a ich domy
A 4.19 Ťažká hádanka
A 4.20 Na saniach
A 4.21 Zmrzlina
A 4.22 Zuzanka a šarkan
A 4.23 Rozprávka o bielom tuleňovi

A 5 Chápanie formálnych charakteristík písanej reči
Spontánne objavovanie súvislostí medzi obsahom a formou písanej reči (úvod)
A 5.1 Gramotné prostredie – „knižnica"
A 5.2 Predkonvenčné čítanie prostredníctvom prediktabilnej knihy
A 5.3 Predkonvenčné čítanie prostredníctvom prediktabilnej knihy II
A 5.4 Rozprávanie príbehu s oporou o ilustráciu
A 5.5 Nevedko slabikuje
A 5.6 Nevedko hláskuje
A 5.7 Nevedko rýmuje
A 5.8 Mestečko „Hláskovo"
A 5.9 Nákupný zoznam

B. Matematika a práca s informáciami
B 1 Čísla a vzťahy (úvod)
B 1.1. Čoho je viac?
B 1.2. Kto má viac?
B 1.3. Zisti, čo som vynechal
B 1.4. Pokračuj v počítaní
B 1.5. Číselné bingo
B 1.6. Koľko predmetov mám
B 1.7. Dobre počúvaj
B 1.8. Hudobníci a matematici
B 1.9. Malí športovci
B 1.10. Počítam správne
B 1.11. Na farme
B 1.12. V obchode
B 1.13 Jeseň v lese 1
B 1.14 Vianoce - vianočný stromček
B 1.15 Zaváranie I
B 1.16 Zaváranie II
B 1. 17 Po schodoch
B 1.18 Malí hudobníci
B 1.19 Farebné vrchnáčiky

B 2 Geometria a meranie (úvod)
B 2.1. Škriatok v triede v materskej škole
B 2.2. Zoznámme sa s triedou
B 2.3. Hádaj, na čo myslím
B 2.4. Povedz, čo sa zmenilo
B 2.5. Mapa pokladu
B 2.6. Kreslenie pomocou šípok
B 2.7. Hľadám kamaráta
B 2.8. Ulož (kresli) podľa pokynov
B 2.9. Sme jedna rodina
B 2.10. Tajomné vrecúško
B 2.11. My sme malí stavbári
B 2.12. Na stolárov
B 2.13. Meriam, meriaš, meriame
B 2.14. Stratený motýlik
B 2.15 Jeseň v lese 2
B 2.16 Vianoce – výzdoba
B 2.17 Poznávame útvary
B 2.18 Poznáš zvieratá?
B 2.19 Matematická rozprávka – Farebné autíčka
B 2.20 Získaj čiarku!
B 2.21Zahrajme sa na stavbárov
B 2.22 Tangramové rozrpávky

B 3 Logika (úvod)
B 3.1. Semafor
B 3.2. Danka a Janka upratujú
B 3.3. Kam patrí psíček?
B 3.4. Na architektov
B 3.5 Jeseň v lese 3
B 3.6 Vianoce - vianočné ozdoby
B 3.7 Jeseň v záhrade 1
B 3.8 Zopakuj po mne
B 3.9 Je to tak, alebo nie?
B 3.10 Čo sa deje v rozprávkach? Poznáš rozprávky?
B 3.11Pomiešané dopravné prostriedky

B 4 Práca s informáciami (úvod)
B 4.1. Včielka na lúke
B 4.2. Kde získam informácie
B 4.3 Vianoce - pozdrav
B 4.4 Jeseň v záhrade 2


Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Jazyk A. a komunikácia A 1 Komunikačné konvencie
Periodicita aktualizácie min. 4x ročne
Typ produktu publikácia s aktualizáciami
Počet strán 1 076
Formát A4

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Jazyk A. a komunikácia A 1 Komunikačné konvencie
Periodicita aktualizácie min. 4x ročne
Typ produktu publikácia s aktualizáciami
Počet strán 1 076
Formát A4

Súvisiace produkty

HODNOTENIE V MATERSKEJ ŠKOLE

HODNOTENIE V MATERSKEJ ŠKOLE

• Prináša komplexné informácie o procese hodnotenia z troch pohľadov, a to z pohľadu školy, učiteľa ..

83,00 €

SVET ŠKÔLKARA KOMPLETNÉ DIELO - 1.+2.+3.

SVET ŠKÔLKARA KOMPLETNÉ DIELO - 1.+2.+3.

NEPREHLIADNITE ZĽAVY: Počet zakúpených častí diela Svet škôlkara:         ..

175,00 € 249,00 €

PREDŠKOLÁK

PREDŠKOLÁK

Publikácia Predškolák pomôže zmysluplne a cielene vzdelávať a vychovávať deti v predprimárnom vzdelá..

83,00 €

PEDAGOGICKÝ ASISTENT V MATERSKEJ ŠKOLE

PEDAGOGICKÝ ASISTENT V MATERSKEJ ŠKOLE

Čoraz častejšie stretávame v triedach materských škôl deti, ktoré sú tzv. náročnejšie vo vzťahu k vý..

22,00 €

HLASY NAŠICH ZVIERAT

HLASY NAŠICH ZVIERAT

Pomôcka Hlasy našich zvierat vznikla na podnet učiteliek materských škôl poskytnúť deťom niečo nové,..

28,00 €

PROJEKT INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE 1

PROJEKT INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE 1

Brožúra má za cieľ byť praktickým teoretickým poradcom pre riaditeľov, pedagógov a odborných podporn..

22,00 €

PROJEKT INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE 2

PROJEKT INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE 2

Cieľom brožúry je priniesť metodické usmernenia, ako pristupovať k deťom vyžadujúcim si zvýšenú pozo..

22,00 €

INKLÚZIA – PESTRÉ AKTIVITY PRE DETI

INKLÚZIA – PESTRÉ AKTIVITY PRE DETI

INKLÚZIA – pestré aktivity pre deti obsahuje podrobne rozpracované aktivity a hry (vrátane výkonovýc..

22,00 €

POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V PRAXI

POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V PRAXI

Prvýkrát sa na Slovensku zavádza povinné predprimárne vzdelávanie detí vo veku od 5 rokov a jeho imp..

22,00 €

KÝM SA STANEM ŠKÔLKAROM

KÝM SA STANEM ŠKÔLKAROM

Brožúra vypĺňa prázdne miesto v pedagogike raného detstva. Prináša oporné body ukazujúce, ktorými sm..

11,00 €

KÔŇ MÔŽE BYŤ AJ MODRÝ

KÔŇ MÔŽE BYŤ AJ MODRÝ

Slovne opíše obraz, sochu, dizajn (predmet) a architektúru. Reaguje výtvarnými prostriedkami na výtv..

4,00 €

MODEL CESTY

MODEL CESTY

Pozná nebezpečenstvá súvisiace s cestnou premávkou. Pozná a dodržiava základné pravidla správania úč..

6,00 €

NÁCVIK VYSOKÉHO ŠTARTU, ROZVOJ REAKČNEJ SCHOPNOSTI

NÁCVIK VYSOKÉHO ŠTARTU, ROZVOJ REAKČNEJ SCHOPNOSTI

Ovláda tieto základné lokomočné pohyby: chôdza, beh, skok, lezenie, plazenie. Cieľ aktivity: Nácv..

4,00 €

OKOLO MAČIEK JE VEĽA MUZIKY

OKOLO MAČIEK JE VEĽA MUZIKY

Spieva piesne a riekanky. Vokálne rytmizuje riekanky rôzneho druhu v 2/4 takte. Aktívne počúva hudob..

6,00 €

PEŤKO IDE DO ŠKOLY

PEŤKO IDE DO ŠKOLY

Odpovedá na otázky vyplývajúce z textu (napr. udalosti, dej, fakty, informácie a i.). Odpovedá na ot..

6,00 €

POZNÁVAME ÚTVARY

POZNÁVAME ÚTVARY

V skupine útvarov identifikuje kruh, štvorec, trojuholník, obdĺžnik. Cieľ aktivity: Vyhľadať, uká..

8,00 €

STROMY A ICH LISTY

STROMY A ICH LISTY

Rozpráva o prírodných reáliách známeho okolia. Triedi prírodné reálie podľa rôznych identifikovaných..

6,00 €

VARÍME SI SAMI

VARÍME SI SAMI

Dokáže jednoducho vysvetliť, prečo je písaná reč dôležitá. Uvedie jednoduché príklady dôležitosti pí..

6,00 €

VIAZANIE UZLOV

VIAZANIE UZLOV

Chápe technicky náčrt ako návod pre vytvorenie predmetu. Podľa návrhu (predlohy) zhotoví predmet. Pr..

6,00 €

SVET ŠKÔLKARA – UMENIE A KULTÚRA / ZDRAVIE A POHYB

SVET ŠKÔLKARA – UMENIE A KULTÚRA / ZDRAVIE A POHYB

NEPREHLIADNITE ZĽAVY:Počet zakúpených častí diela Svet škôlkara:       ..

83,00 €

SVET ŠKÔLKARA – ČLOVEK A PRÍRODA / ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ / ČLOVEK A SVET PRÁCE

SVET ŠKÔLKARA – ČLOVEK A PRÍRODA / ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ / ČLOVEK A SVET PRÁCE

NEPREHLIADNITE ZĽAVY:Počet zakúpených častí diela Svet škôlkara:       ..

83,00 €