• KONTROLNÁ ČINNOSŤ RIADITEĽA ŠKOLY V OBLASTI BOZP

KONTROLNÁ ČINNOSŤ RIADITEĽA ŠKOLY V OBLASTI BOZP


Prehľad povinností, na ktoré by riaditeľ školy v tejto súvislosti nemal zabudnúť.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    8,00 €

ks

Popis

Riaditeľ školy, a to platí pre všetky typy škôl, či už základnej, strednej školy alebo materskej školy, plne zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci jednak zamestnancov školy a aj detí a žiakov, ktorí školu navštevujú. Medzi dôvody, pre ktoré podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov môže zriaďovateľ odvolať riaditeľa školy, patrí aj to, že riaditeľ závažne poruší všeobecne záväzné právne predpisy, ako napríklad zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

ODBORNÁ GARANCIA

Autor: JUDr. Danica Bedlovičová

OBSAH

1. Úvod
2. Legislatívne východiská
3. Povinnosti riaditeľa školy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci voči zamestnancom
4. Povinnosti riaditeľa školy voči iným subjektom
5. Zákaz fajčenia a lekárničky
6. Bezpečnostnotechnická služba
7. Oboznamovanie zamestnanca
8. Vznik udalosti
9. Kontrola zamestnanca a pracoviska
10. Kontrolná činnosť zaisťovania bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov
11. Školské úrazy a iné udalosti
12. Informovaný súhlas zákonného zástupcu žiaka – vzor Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu PDF článok
Počet strán 28
Formát A5

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Typ produktu PDF článok
Počet strán 28
Formát A5

Súvisiace produkty

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI BOZP PRE ŠKOLY

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI BOZP PRE ŠKOLY

PRIPRAVUJEME NA SEPTEMBER 2023Často sa môžeme stretnúť s otázkami zamestnávateľov/riaditeľov, resp. ..

19,00 €

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI PERSONÁLNEHO RIADENIA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY II.

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI PERSONÁLNEHO RIADENIA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY II.

Prax ukazuje, že pri výmene na pozícii riaditeľa školy môžu nastať nové procesy riadenia v oblasti d..

19,00 €

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI PROFESIJNÉHO ROZVOJA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI PROFESIJNÉHO ROZVOJA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Prax ukazuje, že pri výmene na pozícii riaditeľa školy môžu nastať nové procesy riadenia v oblasti d..

19,00 €

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI PREVÁDZKY PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI PREVÁDZKY PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Prax ukazuje, že pri výmene na pozícii riaditeľa školy môžu nastať nové procesy riadenia v oblasti d..

19,00 €

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI PERSONÁLNEHO RIADENIA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI PERSONÁLNEHO RIADENIA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Prax ukazuje, že pri výmene na pozícii riaditeľa školy môžu nastať nové procesy riadenia v oblasti d..

19,00 €

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI EKONOMICKÉHO RIADENIA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI EKONOMICKÉHO RIADENIA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Prax ukazuje, že pri výmene na pozícii riaditeľa školy môžu nastať nové procesy riadenia v oblasti d..

19,00 €

BOZP Z POHĽADU PRÁVNYCH PREDPISOV PRE ŠKOLY

BOZP Z POHĽADU PRÁVNYCH PREDPISOV PRE ŠKOLY

ODBORNÁ GARANCIA Autor: JUDr. Danica Bedlovičová OBSAH 1. Úvod2. Materská škola3. Základná škol..

8,00 €

PRÁVNY KURIÉR PRE ŠKOLY

PRÁVNY KURIÉR PRE ŠKOLY

Mesačník Právny kuriér pre školy vychádza počas školského roka a jeho zámerom je poskytnúť istotu v ..

149,00 €