• KRITICKÉ MYSLENIE V PRAXI A VO VZDELÁVANÍ

KRITICKÉ MYSLENIE V PRAXI A VO VZDELÁVANÍ


Program inovačného vzdelávania je zameraný na rozvoj kritického myslenia pedagógov a žiakov. Je tréningom zručností, ktoré tvoria predpoklady pre schopnosť kriticky myslieť. Prebieha dištančnou formou.

 • Dostupnosť: Skladom
 • Cena s DPH
  150,00 €

NEPREHLIADNITE MNOŽSTVOVÉ ZĽAVY:

Počet súborov Cena za súbor
3 alebo viac 135,00 €
5 alebo viac 125,00 €
ks

Popis

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na prihlásenie sa do zakúpeného vzdelávacieho programu


Kritické myslenie, argumentácia a im príbuzné témy sú nevyhnutné pre život človeka v spoločnosti. Predovšetkým to platí v informačne náročnej dobe. Vzdelávací systém tento fakt reflektuje sporadicky, osnovy nie sú prispôsobené tréningu kritického myslenia. Vďaka tomuto vzdelávaciemu programu sa oboznámite so spôsobmi, pomocou ktorých sa dajú rôzne aspekty kritického myslenia trénovať u mladých ľudí. Lekcie a praktické úlohy sú prínosom aj pre váš osobnostný rozvoj.

V priebehu vzdelávania sa oboznámite s nasledujúcimi témami:

 • Základy argumentácie
 • Teória kontextov v každodennom rozhovore
 • Formálna stránka argumentácie
 • Umenie reakcie
 • Logické chyby a nedostatky mysle
 • Dôkazy a overovanie informácií
 • Riešenie komplexných problémov

V nadväznosti na uvedené témy v posledných častiach predstavíme princípy implementácie tréningu kritického myslenia do vzdelávania a modelové aktivity, prostredníctvom ktorých sa táto zručnosť trénuje a posilňuje. 


ROZSAH INOVAČNÉHO VZDELÁVANIA

50 hodín


LEKTOR

Mgr. Jakub Kobela
 Je absolventom katedry sociológie Fakulty sociálních studií Masarykovej univerzity v Brne, so špecifickým zameraním v oblasti kultúrnej sociológie, urbanistiky a kvantitatívneho výskumu sociálnych vied. Kritickému mysleniu sa rôznymi spôsobmi venuje už 12 rokov. V praxi využíva poznatky zo súťažného, dobrovoľníckeho a následne aj pracovného prostredia Slovenskej debatnej asociácie. Pôsobí ako lektor a metodik v Akadémii kritického myslenia. Špecializuje sa na témy kritického myslenia, argumentácie, vyjednávania a náročných konverzácií. V súčasnosti sa venuje predovšetkým vzdelávaniu klientov v oblasti súkromného a verejného sektora.   


OBSAH VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

Vzdelávanie je štruktúrované do desiatich lekcií, každá obsahuje komentované video, učebné texty a prezentáciu. Súčasťou štyroch lekcií je dištančná úloha.

1. lekcia – Kritické myslenie
2. lekcia – Obsah argumentácie + 1. dištančná úloha
3. lekcia – Argumentácia a kontext
4. lekcia – Formálna stránka argumentácie + 2. dištančná úloha
5. lekcia – Logické chyby a rétorické fauly
6. lekcia – Dôkazy + 3. dištančná úloha
7. lekcia – Umenie reakcie
8. lekcia – Identifikácia problému
9. lekcia – Princípy tréningových aktivít + 4. dištančná úloha
10. lekcia – Modelové aktivity 


PRE KOHO INOVAČNÉ VZDELÁVANIE ODPORÚČAME

Pre pedagogických a odborných zamestnancov 2. stupňa základných škôl, stredných škôl a osemročných gymnázií.


SÚČASŤOU CENY JE

Vzdelávací program prebieha dištančnou formou. Pre jeho úspešné ukončenie je potrebné odoslať na kontrolu dištančné úlohy a absolvovať záverečnú prezentáciu pred trojčlennou komisiou. Po jeho úspešnom ukončení máte možnosť priznania príplatku za profesijný rozvoj vo výške 3 % tarifného platu.


Za účelom vydania osvedčenia o inovačnom vzdelávaní a vyhotovovania protokolu o záverečnej prezentácii spracovávame o vzdelávanej osobe nasledujúce osobné údaje: titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, adresa trvalého alebo obdobného pobytu. Tieto údaje spracúvame za účelom riadneho splnenia zákonnej povinnosti, ktorá vyplýva zo zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 


Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ inštitúcie základná škola, stredná škola, osemročné gymnáziá
Typ produktu inovačné vzdelávanie
Určené pre pedagogickí a odborní zamestnanci 2. stupňa ZŠ a stredných škôl
Trvanie 50 hodín

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Typ inštitúcie základná škola, stredná škola, osemročné gymnáziá
Typ produktu inovačné vzdelávanie
Určené pre pedagogickí a odborní zamestnanci 2. stupňa ZŠ a stredných škôl
Trvanie 50 hodín

Súvisiace produkty

ZVYŠOVANIE KOMPETENCIÍ PEDAGÓGOV PRE PRÁCU SO ŽIAKMI SO ŠVVP

ZVYŠOVANIE KOMPETENCIÍ PEDAGÓGOV PRE PRÁCU SO ŽIAKMI SO ŠVVP

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

150,00 €

ČITATEĽSKÁ GRAMOTNOSŤ PRE PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV 2. STUPŇA ZŠ

ČITATEĽSKÁ GRAMOTNOSŤ PRE PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV 2. STUPŇA ZŠ

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

150,00 €

LICENCIA RAABE AKADÉMIA NA INOVAČNÉ VZDELÁVANIE

LICENCIA RAABE AKADÉMIA NA INOVAČNÉ VZDELÁVANIE

 ČO ZNAMENÁ LICENCIA RAABE AKADÉMIA?• Kúpou 1 licencie získavate možnosť predplatiť si súbor ak..

1 250,00 € 1 500,00 €

ČITATEĽSKÁ GRAMOTNOSŤ PRE PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV 1. STUPŇA ZŠ

ČITATEĽSKÁ GRAMOTNOSŤ PRE PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV 1. STUPŇA ZŠ

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

150,00 €

KOMPAS MODERNÍHO UČITELE – LÍNÝ UČITEL

KOMPAS MODERNÍHO UČITELE – LÍNÝ UČITEL

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

40,00 €

CESTA PEDAGOGICKÉHO HRDINY – LÍNÝ UČITEL

CESTA PEDAGOGICKÉHO HRDINY – LÍNÝ UČITEL

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

40,00 €

PREDČITATEĽSKÁ GRAMOTNOSŤ PRE UČITEĽOV MATERSKEJ ŠKOLY

PREDČITATEĽSKÁ GRAMOTNOSŤ PRE UČITEĽOV MATERSKEJ ŠKOLY

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

150,00 €

ZÁSADNÉ ZMENY V ROZHODOVANÍ RIADITEĽOV MATERSKÝCH ŠKÔL PO 1. 1. 2021

ZÁSADNÉ ZMENY V ROZHODOVANÍ RIADITEĽOV MATERSKÝCH ŠKÔL PO 1. 1. 2021

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

40,00 €

JAK UČIT DOBŘE A EFEKTIVNĚ – LÍNÝ UČITEL

JAK UČIT DOBŘE A EFEKTIVNĚ – LÍNÝ UČITEL

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

40,00 €

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ PRE PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV 2. STUPŇA ZŠ

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ PRE PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV 2. STUPŇA ZŠ

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

150,00 €

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ PRE PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV STREDNEJ ŠKOLY

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ PRE PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV STREDNEJ ŠKOLY

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

150,00 €

PRÍRODOVEDNÁ GRAMOTNOSŤ PRE UČITEĽOV 2. STUPŇA ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

PRÍRODOVEDNÁ GRAMOTNOSŤ PRE UČITEĽOV 2. STUPŇA ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

150,00 €

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ PRE PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV 1. STUPŇA ZŠ

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ PRE PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV 1. STUPŇA ZŠ

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

150,00 €