RAABE Akadémia
91
92
102 2
103 2
Jazyk
52
83 4
84
98
Typ produktu
23 4
24 1
99
26
27
28 1
29 1
78 4
89
86 1
Jazyková úroveň
45
46
Typ inštitúcie
17 +254
18 +593
79 +128
19 +166
20 +0
21 +46
22 +68
69 +66
Určené pre
30 5
31
32
33
34 11
35 2
37
Ročník
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
93
94
95
96
Oblasť
40
42 1
Obsah
76
57
58
59
60
87
77
74
61
71
88
62
90
63
70
64
81
65
72
66
67
68
80
85
100
82

ŠkolstvoÚPSVaR JEDÁLEŇ 2

ÚPSVaR JEDÁLEŇ 2


Tento vzdelávací balík je určený záujemcom z radov vedúcich školských jedální a ostatným pracovníkom..

200,00 €

ÚPSVaR JEDÁLEŇ 1

ÚPSVaR JEDÁLEŇ 1


Tento vzdelávací balík je určený záujemcom z radov vedúcich školských jedální a ostatným pracovníkom..

100,00 €

ŠKOLA A STRAVOVANIE

ŠKOLA A STRAVOVANIE


Aké sú povinnosti vedúcej školskej jedálne? Kde môžu vedúce školských jedální hľadať informácie o le..

124,00 €

PRAX ZVEREJŇOVANIA ZMLÚV, FAKTÚR A OBJEDNÁVOK

PRAX ZVEREJŇOVANIA ZMLÚV, FAKTÚR A OBJEDNÁVOK


Zverejňovanie povinných údajov v Centrálnom registri zmlúv a na webovom sídle bez porušenia GDPR...

28,00 €

HYGIENA V ZARIADENIACH ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA

HYGIENA V ZARIADENIACH ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA


Podmienky prevádzky – prevencia – nevyhnutná dokumentácia v jednej ucelenej brožúre určenej pre mate..

28,00 €

NUTRIČNÁ GRAMOTNOSŤ PRE ŠKOLSKÉ JEDÁLNE

NUTRIČNÁ GRAMOTNOSŤ PRE ŠKOLSKÉ JEDÁLNE


Ako docieliť zdravú stravu a výživu u detí a žiakov..

22,00 €

VZORY DOKUMENTOV PRE ŠKOLSKÉ JEDÁLNE V MATERSKÝCH A ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH

VZORY DOKUMENTOV PRE ŠKOLSKÉ JEDÁLNE V MATERSKÝCH A ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH


Vnútorné školské predpisy na USB kľúči pre školské jedálne. Pracujte s garantovanými vzormi dokument..

19,00 €

POTRAVINOVÁ A NUTRIČNÁ GRAMOTNOSŤ

POTRAVINOVÁ A NUTRIČNÁ GRAMOTNOSŤ


3 KNIHY = 1 CENA! Farebná trojdielna publikácia, ktorá zrozumiteľným jazykom spracováva problematiku..

57,00 €

ORGANIZÁCIA REŽIMU ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA

ORGANIZÁCIA REŽIMU ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA


Vzdelávací program pre vedúce a vedúcich stravovacích zariadení vo všetkých druhoch škôl...

80,00 €

HYGIENA ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA

HYGIENA ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA


Vzdelávací program pre vedúce a vedúcich stravovacích zariadení vo všetkých druhoch škôl...

80,00 €

DIÉTNE STRAVOVANIE DETÍ V ZARIADENIACH ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA

DIÉTNE STRAVOVANIE DETÍ V ZARIADENIACH ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA


Aplikácia v praxi – jedálne lístky – schválené receptúry v jednej ucelenej brožúre určenej pre mater..

28,00 €

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ


Školská jedáleň - praktický sprievodca úspešným riadením zariadenia školského stravovania. Obsahuje ..

83,00 €

Zobrazenie 1 až 12 z 12 (1 stránok)