• INKLUZÍVNA ŠKOLA

INKLUZÍVNA ŠKOLA

WEBINÁR
Podpora školy pri budovaní inkluzívnej kultúry a rešpektovaní rôznorodosti detí a žiakov.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    83,00 €

ks

Popis

Ak má byť inkluzívne vzdelávanie úspešným, je nevyhnutné pracovať na vytváraní profesionálneho prostredia, s ktorým súvisí aj profesionalizácia pedagógov. Úlohou manažmentu každej školy je podporovať a skvalitňovať inkluzívne vzdelávanie. Inklúzia v škole predstavuje sústavné úsilie a prispôsobovanie výchovno-vzdelávacieho prostredia a procesov neustále sa meniacej diverzite všetkých aktérov v školskom prostredí.
Publikácia Inkluzívna škola je určená všetkým, ktorí pracujú so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Pedagogickým a odborným zamestnancov ponúka aktuálne informácie o možnostiach a výzvach inklúzie a tipy na úspešnú kooperáciu.

  • Zorientuje riaditeľov škôl v problematike inkluzívneho vzdelávania na všetkých stupňoch vzdelávania v regionálnom školstve.
  • Prináša informácie o presných legislatívnych postupoch pri výchove a vzdelávaní detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
  • Poskytuje rady a metodické postupy, ako pracovať a hodnotiť žiakov s jednotlivým druhom ŠVVP, nevynímajúc nadaných žiakov a študentov.
  • Prostredníctvom komplexne rozpracovaných tém pomôže školám pri nastavení inkluzívneho prostredia, realizácii edukačného procesu a poskytovaní podporných opatrení. 

ODBORNÁ GARANCIA


Editorka: Mgr. Jarmila Chudá

Autori:                              
Mgr. Ivana Belovičová
PhDr. Anna Böhmerová
PhDr. Marek Havrila, PhD.
Mgr. Magdaléna Jakubíková
PaedDr. Mária Ježíková
Mgr. Izabela Kadlečíková
PaedDr. Zuzana Kadlečíková, PhD.
Mgr. Stanislava Kiková
Ing. Ingrid Konečná Veverková
doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD.
PaedDr. Veronika Kušnírová, PhD.
Mgr. Katarína Ľahká
PaedDr. Alena Mateašíková
Mgr. Jana Mičíková
JUDr. Ing. Lucia Pivarníková
ThLic. PaedDr. Mgr. Oľga Pivarníková
PaedDr. Daša Sitková, PhD.
PhDr. Eva Smiková, PhD.
Mgr. Jarmila Strechová
RNDr. Bc. Mária Takáčová
Mgr. Barbora Vodičková, PhD.


OBSAH


A Infoservis
A 1 Aktuality
A 1.1 Legislatívny prehľad účinnej a pripravovanej legislatívy v oblasti školstva
A 1.2 Regionálny úrad školskej správy

B Právne a iné predpisy
B 1 Zákony a vyhlášky
B 1.1 Povinné predprimárne vzdelávanie a dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
B 1.2 Systém poradenstva a prevencie

C Inkluzívne prostredie
C 1 Financovanie
C 1.1 Zmeny vo financovaní regionálneho školstva od 1. januára 2022
C 1.2 Financovanie pedagogických asistentov
C 2 Podmienky edukácie
C 2.1 Kreovanie inkluzívnej klímy v školách a v školských zariadeniach
C 2.2 Kompenzačné a špeciálne učebné pomôcky pre žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v základnej škole
C 2.3 Materiálno-technické podmienky práce školského špeciálneho pedagóga

D Edukačný proces
D 1 Materská škola
D 1.1 Včasná intervencia v materskej škole vo vzťahu k špecifickým ťažkostiam detí
D 2 Základná škola
D 2.1 Tvorba individuálneho vzdelávacieho programu
D 2.2 Pedagogické diagnostikovanie a autoevalvácia učiteľov vo vzťahu k edukácii žiakov so špecifickými edukačnými potrebami v základnej škole
D 3 Stredná škola
D 3.1 Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti u žiakov s dyslexiou
D 3.2 Maturitná skúška žiakov so zdravotným znevýhodnením

E Poradenstvo a prevencia
E 1 Školský podporný tím
E 1.1 Postavenie koordinátora školského podporného tímu v škole
E 1.2 Kompetencie a vlastnosti inkluzívne orientovaného pedagóga
E 2 Podporné opatrenia
E 2.1 Ako žiakov v škole motivovať
E 2.2 Konzultácie s rodičmi  


Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Periodicita aktualizácie min. 4x ročne
Typ produktu publikácia s aktualizáciami
Počet strán 444
Formát A5

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Periodicita aktualizácie min. 4x ročne
Typ produktu publikácia s aktualizáciami
Počet strán 444
Formát A5

Súvisiace produkty

PROJEKT INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE 3

PROJEKT INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE 3

Brožúra Projekt INKLÚZIA v materskej škole 3 prináša cenné informácie nielen pre pedagógov materskýc..

22,00 €

HODNOTENIE V MATERSKEJ ŠKOLE

HODNOTENIE V MATERSKEJ ŠKOLE

• Prináša komplexné informácie o procese hodnotenia z troch pohľadov, a to z pohľadu školy, učiteľa ..

83,00 €

INTERKULTÚRNE KOMPETENCIE

INTERKULTÚRNE KOMPETENCIE

Žiaci všetkých vekových kategórií sú čoraz častejšie v osobnom aj verejnom živote vystavení rôznym k..

22,00 €

PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA V MATERSKEJ ŠKOLE

PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA V MATERSKEJ ŠKOLE

Pedagogická diagnostika vytvára pedagógom príležitosť na spoznávanie dieťaťa a poskytuje im spätnú v..

22,00 €

AKTIVITY PRE ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ 1

AKTIVITY PRE ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ 1

Kniha Aktivity pre školský klub detí 1 obsahuje konkrétne námety na aktivity vo výchovnej činnosti s..

22,00 €

AKTIVITY PRE ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ 2

AKTIVITY PRE ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ 2

Kniha Aktivity pre školský klub detí 2 obsahuje konkrétne námety na aktivity vo výchovnej činnosti s..

22,00 €

LOGOPÉDIA VČAS – OTÁZKY A ODPOVEDE

LOGOPÉDIA VČAS – OTÁZKY A ODPOVEDE

  „Rodič, ktorý vie nielen to, ČO má doma trénovať, ale porozumie aj tomu, AKO a PREČO, sa o..

22,00 €

PEDAGOGICKÝ ASISTENT V MATERSKEJ ŠKOLE

PEDAGOGICKÝ ASISTENT V MATERSKEJ ŠKOLE

Čoraz častejšie stretávame v triedach materských škôl deti, ktoré sú tzv. náročnejšie vo vzťahu k vý..

22,00 €

PROJEKT INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE 1

PROJEKT INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE 1

Brožúra má za cieľ byť praktickým teoretickým poradcom pre riaditeľov, pedagógov a odborných podporn..

22,00 €

PROJEKT INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE 2

PROJEKT INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE 2

Cieľom brožúry je priniesť metodické usmernenia, ako pristupovať k deťom vyžadujúcim si zvýšenú pozo..

22,00 €

INKLÚZIA – PESTRÉ AKTIVITY PRE DETI

INKLÚZIA – PESTRÉ AKTIVITY PRE DETI

INKLÚZIA – pestré aktivity pre deti obsahuje podrobne rozpracované aktivity a hry (vrátane výkonovýc..

22,00 €

POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V PRAXI

POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V PRAXI

Prvýkrát sa na Slovensku zavádza povinné predprimárne vzdelávanie detí vo veku od 5 rokov a jeho imp..

22,00 €

KÝM SA STANEM ŠKÔLKAROM

KÝM SA STANEM ŠKÔLKAROM

Brožúra vypĺňa prázdne miesto v pedagogike raného detstva. Prináša oporné body ukazujúce, ktorými sm..

11,00 €

ŠKÔLKAR

ŠKÔLKAR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky schválilo pod č. 2022/12170:9-A22..

10,00 €