Emailing_linky
73
Typ produktu
26
Typ inštitúcie
17
18
19
20
21
22
69
Určené pre
30
31
32
33
34
35
37
Ročník
1
Obsah
58
64
65
66
67

PDF články

EVIDENCIA POKLADNICE A EVIDENCIE SÚVISIACE S POKLADNIČNÝMI OPERÁCIAMI

EVIDENCIA POKLADNICE A EVIDENCIE SÚVISIACE S POKLADNIČNÝMI OPERÁCIAMI


Vedenie pokladničnej agendy je rozsiahla a náročná pracovná činnosť, ktorá vyžaduje prehľad vo viace..

9,00 €

DOKUMENTÁCIA V ŠKOLSKEJ KNIŽNICI

DOKUMENTÁCIA V ŠKOLSKEJ KNIŽNICI


Cieľom článku je oboznámiť školské knižnice s právnymi predpismi a metodickými materiálmi, ktoré upr..

13,00 €

DOBROVOĽNÍCKA ČINNOSŤ V ŠKOLSTVE

DOBROVOĽNÍCKA ČINNOSŤ V ŠKOLSTVE


Môže škola platiť nemocenské poistenie za dobrovoľníka? Je škola povinná viesť evidenciu dobrovoľník..

5,00 €

DIEŤA V KONFLIKTOCH

DIEŤA V KONFLIKTOCH


Cieľom článku je podať čitateľovi základy z teórie konfliktov, popísať správanie dieťaťa v konflikte..

9,00 €

DIÁRIUM RIADITEĽKY MATERSKEJ ŠKOLY

DIÁRIUM RIADITEĽKY MATERSKEJ ŠKOLY


Riaditeľka materskej školy plní počas celého školského roka celý rad rôznych úloh, ktoré vyplývajú n..

7,00 €

DAROVACIA ZMLUVA, "SPONZORING" A ZÁMENNÁ ZMLUVA

DAROVACIA ZMLUVA, "SPONZORING" A ZÁMENNÁ ZMLUVA


Ďalším zo spôsobov nakladania s majetkom škôl alebo školských zariadení alebo nadobúdania majetku do..

7,00 €

CELODENNÝ JEDÁLNY LÍSTOK PRE ŽIAKOV STREDNEJ ŠKOLY

CELODENNÝ JEDÁLNY LÍSTOK PRE ŽIAKOV STREDNEJ ŠKOLY


Zariadenia školského stravovania v súlade s § 139 školského zákona zabezpečujú školské stravovanie a..

3,00 €

BOZP Z POHĽADU PRÁVNYCH PREDPISOV PRE ŠKOLY

BOZP Z POHĽADU PRÁVNYCH PREDPISOV PRE ŠKOLY


Koľko žiakov pripadá na jedného pedagogického zamestnanca počas akcie mimo sídla školy? Koľko žiakov..

7,00 €

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI


Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v školskej jedálni sa úplné odlišuje od bezpečnosti a ochrany..

9,00 €

ALTERNATÍVNA PEDAGOGICKÁ KONCEPCIA MARIE MONTESSORI A MOŽNOSTI JEJ VYUŽITIA

ALTERNATÍVNA PEDAGOGICKÁ KONCEPCIA MARIE MONTESSORI A MOŽNOSTI JEJ VYUŽITIA


Cieľom príspevku je poukázať na význam aplikácie prvkov alternatívnej pedagogickej koncepcie Marie M..

5,00 €

AKO ZISTÍM, ŽE MÁM V TRIEDE DIEŤA S PORUCHOU POZORNOSTI A HYPERAKTIVITOU

AKO ZISTÍM, ŽE MÁM V TRIEDE DIEŤA S PORUCHOU POZORNOSTI A HYPERAKTIVITOU


V článku prinášame informácie o problémoch, ktoré sa vyskytujú pri hyperaktivite (napr.: dieťa s ADD..

3,00 €

VÝVIN ORTOGRAFICKÝCH SCHOPNOSTÍ U DETÍ

VÝVIN ORTOGRAFICKÝCH SCHOPNOSTÍ U DETÍ


Deti pri písaní využívajú základné korešpondencie hláska – písmeno, o ktorých sa učia v priebehu prv..

3,00 €

VYUŽITIE SKUPINOVEJ PRÁCE AKO AKTÍVNEJ METÓDY UČENIA SA

VYUŽITIE SKUPINOVEJ PRÁCE AKO AKTÍVNEJ METÓDY UČENIA SA


Skutočné učenie nie je pasívna aktivita nalievania informácii a faktov do malých hláv detí, ale vzru..

7,00 €

UČEBNÉ POMÔCKY A POMÁHAJÚCE POSTUPY V ETICKEJ VÝCHOVE

UČEBNÉ POMÔCKY A POMÁHAJÚCE POSTUPY V ETICKEJ VÝCHOVE


V sociálnej integrácii jednotlivca zohráva dôležitú úlohu rozvoj osobných a sociálnych kompetencií. ..

7,00 €

TVORIVÉ PÍSANIE NA HODINÁCH SLOVENSKÉHO JAZYKA NA 1. STUPNI ZŠ

TVORIVÉ PÍSANIE NA HODINÁCH SLOVENSKÉHO JAZYKA NA 1. STUPNI ZŠ


Písanie bez zaradenia do zmysluplného kontextu je len mechanická činnosť, ktorá je pre deti často ne..

5,00 €

Zobrazenie 46 až 60 z 122 (9 stránok)