Emailing_linky
73
Typ produktu
26
Typ inštitúcie
17
18
19
20
21
22
69
Určené pre
30
31
32
33
34
35
37
Ročník
1
Obsah
58
64
65
66
67

PDF články

MODERNÉ TRENDY V PONÍMANÍ DYSORTOGRAFIE

MODERNÉ TRENDY V PONÍMANÍ DYSORTOGRAFIE


Oproti starším rokom a starším výskumom, v ktorých prevládal názor že pri dyslexii a dysortografii i..

3,00 €

ČO JE POTREBNÉ VEDIEŤ O PORUCHE POZORNOSTI A O HYPERAKTIVITE

ČO JE POTREBNÉ VEDIEŤ O PORUCHE POZORNOSTI A O HYPERAKTIVITE


Obsahom hárku je 23 tvrdení, ktoré sú charakteristické pre dieťa s hyperaktivitou a poruchou pozorno..

3,00 €

ČO JE POTREBNÉ VEDIEŤ O DYSKALKÚLII

ČO JE POTREBNÉ VEDIEŤ O DYSKALKÚLII


Dyskalkúlia je špecifická vývinová porucha učenia s výraznejšie narušenou vnútornou štruktúrou vlôh ..

3,00 €

ČO JE POTREBNÉ VEDIEŤ O DYSGRAFII

ČO JE POTREBNÉ VEDIEŤ O DYSGRAFII


Dysgrafia je vývinová porucha písania, ktorej podstatou nie je zmyslové alebo pohybové postihnutie, ..

3,00 €

ČO ČÍTAŤ SO ŽIAKMI NA 2. STUPNI ZŠ

ČO ČÍTAŤ SO ŽIAKMI NA 2. STUPNI ZŠ


Mimočítanková literatúra dopĺňa a rozširuje vedomosti žiaka z oblasti literatúry, preto tvorí neodde..

5,00 €

ČO ČÍTAŤ SO STREDOŠKOLÁKMI

ČO ČÍTAŤ SO STREDOŠKOLÁKMI


Najdôležitejšou zložkou štúdia literatúry je osobná živá skúsenosť s umeleckým textom. V konkurencii..

5,00 €

ČO ČÍTAŤ S DEŤMI NA 1. STUPNI ZŠ

ČO ČÍTAŤ S DEŤMI NA 1. STUPNI ZŠ


Mimočítankové čítanie tvorí neoddeliteľnú súčasť vyučovania čítania na 1. stupni základnej školy a z..

5,00 €

AKO ZISTÍM, ŽE MÁM V TRIEDE DIEŤA S DYSORTOGRAFIOU?

AKO ZISTÍM, ŽE MÁM V TRIEDE DIEŤA S DYSORTOGRAFIOU?


Prostredníctvom pozorovacieho hárku získa učteľ informácie o tom, či sa v jeho triede nachádza dieťa..

3,00 €

AKO ZISTÍM, ŽE MÁM V TRIEDE DIEŤA S DYSLEXIOU?

AKO ZISTÍM, ŽE MÁM V TRIEDE DIEŤA S DYSLEXIOU?


Súčasťou tohto článku je orientačný dotazník, ktorý hodnotí oblasti charakteristické pre dieťa s dys..

3,00 €

AKO ZISTÍM, ŽE MÁM V TRIEDE DIEŤA S DYSKALKÚLIOU?

AKO ZISTÍM, ŽE MÁM V TRIEDE DIEŤA S DYSKALKÚLIOU?


Pozorovací hárok skúma, do akej miery má dieťa narušené – čím viac kladných odpovedí pri jednotlivýc..

3,00 €

AKO ZISTÍM, ŽE MÁM V TRIEDE DIEŤA S DYSGRAFIOU?

AKO ZISTÍM, ŽE MÁM V TRIEDE DIEŤA S DYSGRAFIOU?


Orientačný pozorovací hárok pomáha učiteľovi upriamovať pozornosť na oblasti správania, ktoré sú typ..

3,00 €

AKO PRACOVAŤ S DEŤMI S DYSORTOGRAFIOU

AKO PRACOVAŤ S DEŤMI S DYSORTOGRAFIOU


Odhaliť v triede dysortografika nie je pre učiteľku základnej školy veľmi zložité. Dôvodom sú veľmi ..

3,00 €

AKO PRACOVAŤ S DEŤMI S DYSLEXIOU

AKO PRACOVAŤ S DEŤMI S DYSLEXIOU


V prvých rokoch školskej dochádzky je pani učiteľka pre dieťa najväčšou autoritou, a preto jej posto..

3,00 €

AKO PRACOVAŤ S DEŤMI S DYSKALKÚLIOU

AKO PRACOVAŤ S DEŤMI S DYSKALKÚLIOU


Dieťa s vývinovou poruchou učenia, či už ide o poruchu čítania, písania, alebo aj poruchu matematick..

3,00 €

AKO PRACOVAŤ S DEŤMI S DYSGRAFIOU

AKO PRACOVAŤ S DEŤMI S DYSGRAFIOU


Univerzálne metódy a odporúčania, ktoré by pomohli všetkým deťom s poruchami učenia, neexistujú. Exi..

3,00 €

Zobrazenie 76 až 90 z 122 (9 stránok)