Typ produktu
26
Typ inštitúcie
17
18
19
21
22
69
Určené pre
30
31
32
33
34
35
37
Ročník
1
Oblasť
42
Obsah
58
64
65
66
67

PDF články

APLIKÁCIA ZÁKONA O DOTÁCIÁCH OD 1. AUGUSTA 2021

APLIKÁCIA ZÁKONA O DOTÁCIÁCH OD 1. AUGUSTA 2021


Pomôcka pre vedúce a vedúcich školských jedální pri dotáciách na obedy vs. daňový bonus pre rodičov...

6,00 €

PRACOVNÉ NÁPLNE ZAMESTNANCOV ŠKOLSKÝCH JEDÁLNÍ

PRACOVNÉ NÁPLNE ZAMESTNANCOV ŠKOLSKÝCH JEDÁLNÍ


V súlade s nariadením vlády Slovenskej republiky č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pr..

6,00 €

ODPORÚČANIA LEKÁRA, AKO SA STRAVOVAŤ, KEĎ MÁM CHORÝ ŽLČNÍK A PANKREAS

ODPORÚČANIA LEKÁRA, AKO SA STRAVOVAŤ, KEĎ MÁM CHORÝ ŽLČNÍK A PANKREAS


Odporúčania k stravovaniu v prehľadnom dokumente ku všetkým diétam s obmedzením tukov podľa klinické..

10,00 €

AKÁ JE PREVENCIA A LIEČBA VYSOKÉHO CHOLESTEROLU A INÝCH PORÚCH METABOLIZMU TUKOV?

6,00 €

FORMY PRACOVNO-PRÁVNYCH VZŤAHOV RIADITEĽOV ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

FORMY PRACOVNO-PRÁVNYCH VZŤAHOV RIADITEĽOV ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ


Osobitné postavenie riaditeľa školy/školského zariadenia, najmä v organizáciách s právnou subjektivi..

6,00 €

ELEMENTÁRNE ASERTÍVNE SPÔSOBILOSTI

ELEMENTÁRNE ASERTÍVNE SPÔSOBILOSTI


Viete, ako trénovať asertivitu? Nakoľko sa orientujete v nácviku asertívnych postupov a techník?..

6,00 €

UPLATŇOVANIE TECHNÍK TIME MANAŽMENTU

UPLATŇOVANIE TECHNÍK TIME MANAŽMENTU


Ako zabezpečiť, aby sa na nič nezabudlo a žiadna z oblastí sa nezanedbala?..

6,00 €

TVORIVOSŤ V MANAŽOVANÍ ŠKOLY

TVORIVOSŤ V MANAŽOVANÍ ŠKOLY


Riadenie a vedenie ľudí je jednou z najdôležitejších činností, ktoré umožňujú, aby výrobná aj nevýro..

15,00 €

TIME MANAŽMENT V PRÁCI UČITEĽA A RIADITEĽA ŠKOLY

TIME MANAŽMENT V PRÁCI UČITEĽA A RIADITEĽA ŠKOLY


Jednotlivec si musí veľmi starostlivo vyberať, ktoré situácie, informácie, udalosti majú prednosť pr..

15,00 €

PRÁVNE NÁSLEDKY NEVYPLATENIA PLATU A NÁROKOVATEĽNÝCH ZLOŽIEK ZAMESTNÁVATEĽOM

PRÁVNE NÁSLEDKY NEVYPLATENIA PLATU A NÁROKOVATEĽNÝCH ZLOŽIEK ZAMESTNÁVATEĽOM


Škola ako zamestnávateľ je povinná hradiť zamestnancovi všetky nárokovateľné platby v plnej výške a ..

6,00 €

EVIDENCIA PRACOVNÉHO ČASU S DÔRAZOM NA DÔLEŽITÉ OSOBNÉ PREKÁŽKY V PRÁCI V ZMYSLE § 141 ZÁKONNÍKA PRÁCE A NA DOVOLENKY

EVIDENCIA PRACOVNÉHO ČASU S DÔRAZOM NA DÔLEŽITÉ OSOBNÉ PREKÁŽKY V PRÁCI V ZMYSLE § 141 ZÁKONNÍKA PRÁCE A NA DOVOLENKY


Zamestnávateľ má povinnosť viesť evidenciu práce nadčas a pracovnej pohotovosti bez ohľadu na to, či..

8,00 €

DÔLEŽITÉ OSOBNÉ PREKÁŽKY V PRÁCI V ZMYSLE § 141 ZÁKONNÍKA PRÁCE

DÔLEŽITÉ OSOBNÉ PREKÁŽKY V PRÁCI V ZMYSLE § 141 ZÁKONNÍKA PRÁCE


Ak nastanú prekážky v práci na strane zamestnanca alebo zamestnávateľa, vtedy vznikajú pre obe stran..

6,00 €

ASERTIVITA A MANAŽÉR ŠKOLY

ASERTIVITA A MANAŽÉR ŠKOLY


Asertivita sa prejavuje komplexne vo verbálnej i neverbálnej komunikácii a v činnosti. Pre manažéra ..

6,00 €

AKO ZVLÁDAŤ PSYCHICKÚ ZÁŤAŽ PEDAGÓGA

AKO ZVLÁDAŤ PSYCHICKÚ ZÁŤAŽ PEDAGÓGA


Pracovná záťaž predstavuje faktor, ktorý pôsobí zaťažujúco na organizmus človeka pri práci. V závisl..

6,00 €

ZDRAVÉ A NEZDRAVÉ TUKY

ZDRAVÉ A NEZDRAVÉ TUKY


Tuky sú významným zdrojom energie. Viete sa zorientovať, ktoré tuky sú pre náš organizmus prospešné?..

10,00 €

Zobrazenie 1 až 15 z 143 (10 stránok)