Emailing_linky
73
Typ produktu
26
Typ inštitúcie
17
18
19
20
21
22
69
Určené pre
30
31
32
33
34
35
37
Ročník
1
Obsah
58
64
65
66
67

PDF články

SOCIÁLNO-PATOLOGICKÉ JAVY V PROSTREDÍ MATERSKEJ ŠKOLY

SOCIÁLNO-PATOLOGICKÉ JAVY V PROSTREDÍ MATERSKEJ ŠKOLY


Článok o tom, ako porozumieť problémovému správaniu detí a ako ho primerane riešiť...

9,00 €

SEMENÁ A PLODY

SEMENÁ A PLODY


Rozvíjanie základy manuálnych a technických zručností. Aktivita vhodná pre Školský klub detí. Prípra..

3,00 €

SEBAHODNOTENIE KVALITY ŠKOLY – ÁNO ALEBO NIE?

SEBAHODNOTENIE KVALITY ŠKOLY – ÁNO ALEBO NIE?


Cieľom príspevku je predovšetkým poukázať na prínos sebahodnotenia pre školu ako poskytovateľovi a u..

5,00 €

REVÍZIA A VYRAĎOVANIE KNIŽNIČNÉHO FONDU V ŠKOLSKEJ KNIŽNICI

REVÍZIA A VYRAĎOVANIE KNIŽNIČNÉHO FONDU V ŠKOLSKEJ KNIŽNICI


Cieľom článku je oboznámiť školské knižnice s postupom vykonávania revízie a vyraďovania knižničného..

5,00 €

REČOVÉ PREDPOKLADY NA ÚSPEŠNÉ ČÍTANIE

REČOVÉ PREDPOKLADY NA ÚSPEŠNÉ ČÍTANIE


Obsah článku je zameraný na posúdenie školskej zrelosti a jazykových schopností detí. Reč dieťaťa v ..

3,00 €

PRÍČINY A TERAPIA NARUŠENEJ KOMUNIKAČNEJ SCHOPNOSTI

PRÍČINY A TERAPIA NARUŠENEJ KOMUNIKAČNEJ SCHOPNOSTI


O základných príčinách narušenej komunikačnej schopnosti a o spôsoboch jej terapie. ..

3,00 €

PRERADENIE NA INÚ PRÁCU

PRERADENIE NA INÚ PRÁCU


Kedy je možné preradiť zamestnanca na inú prácu? Kedy je nutná predchádzajúca dohoda so zamestnancom..

3,00 €

PRACOVNÉ NÁPLNE ZAMESTNANCOV ŠKOLSKÝCH JEDÁLNÍ

PRACOVNÉ NÁPLNE ZAMESTNANCOV ŠKOLSKÝCH JEDÁLNÍ


V súlade s nariadením vlády Slovenskej republiky č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pr..

5,00 €

POZNÁVAME ÚTVARY

POZNÁVAME ÚTVARY


Vzdelávacia aktivita, ktorá napĺňa výkonový štandard podľa ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v maters..

7,00 €

POSTAVENIE MATERSKEJ ŠKOLY V ŠKOLSKOM ZÁKONE

POSTAVENIE MATERSKEJ ŠKOLY V ŠKOLSKOM ZÁKONE


Materská škola, ktorá školským zákonom nadobudla status školy, podporuje osobnostný rozvoj detí v ob..

7,00 €

PORUCHY PRÍCHYLNOSTI

PORUCHY PRÍCHYLNOSTI


Cieľom článku je oboznámiť so vzťahovou väzbou ako nevyhnutnou podmienkou prežitia, popisuje poruchy..

9,00 €

PODPORA SPOTREBY MLIEKA A MLIEČNYCH VÝROBKOV

PODPORA SPOTREBY MLIEKA A MLIEČNYCH VÝROBKOV


Nariadenie vlády SR č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych vý..

5,00 €

PEŤKO IDE DO ŠKOLY

PEŤKO IDE DO ŠKOLY


Vzdelávacia aktivita, ktorá napĺňa výkonové štandardy podľa ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v mater..

5,00 €

OKOLO MAČIEK JE VEĽA MUZIKY

OKOLO MAČIEK JE VEĽA MUZIKY


Vzdelávacia aktivita, ktorá napĺňa výkonové štandardy podľa ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v mater..

5,00 €

ODMEŇOVANIE PRÁCE NADČAS

ODMEŇOVANIE PRÁCE NADČAS


Ktoré právne predpisy upravujú odmeňovanie práce nadčas pedagogických zamestnancov? Ako určiť plat z..

5,00 €

Zobrazenie 16 až 30 z 122 (9 stránok)