Typ produktu
26
Typ inštitúcie
17
18
19
21
22
69
Určené pre
30
31
32
33
34
35
37
Ročník
1
Oblasť
42
Obsah
58
64
65
66
67

PDF články

ROZVOJ OSOBNÝCH A SOCIÁLNYCH KOMPETENCIÍ ŽIAKOV

ROZVOJ OSOBNÝCH A SOCIÁLNYCH KOMPETENCIÍ ŽIAKOV


Keď chceme našich žiakov pripraviť na plnohodnotný život v spoločnosti, musia sa naučiť poznávať živ..

6,00 €

PREVENCIA ŠIKANOVANIA V ŠKOLE

PREVENCIA ŠIKANOVANIA V ŠKOLE


Riešenie šikanovania je zložité, ťažké, dlhotrvajúce a má vážne následky pre všetkých zúčastnených. ..

8,00 €

ORIENTAČNÉ HRY PODPORUJÚCE INTEGROVANÉ VYUČOVANIE PREDMETOV

ORIENTAČNÉ HRY PODPORUJÚCE INTEGROVANÉ VYUČOVANIE PREDMETOV


Príspevok približuje problematiku projektovej výchovy a vyučovania, ponúka niekoľko konkrétnych prík..

10,00 €

KONFLIKTY V ŠKOLE A STRATÉGIA ICH RIEŠENIA

KONFLIKTY V ŠKOLE A STRATÉGIA ICH RIEŠENIA


Cieľom tohto textu je ukázať, že existuje viacero stratégii ako konfliktom predchádzať, a keď vznikn..

10,00 €

INTERAKTÍVNE VYUČOVANIE A UČENIE SO SKÚSENOSŤOU

INTERAKTÍVNE VYUČOVANIE A UČENIE SO SKÚSENOSŤOU


V príspevku Vám okrem teoretických informácii, čo rozumieme pod interaktívnou metódou a interaktívny..

8,00 €

DIEŤA S PORUCHOU SPRÁVANIA – RODIČ ODMIETA ODBORNÉ VYŠETRENIE

DIEŤA S PORUCHOU SPRÁVANIA – RODIČ ODMIETA ODBORNÉ VYŠETRENIE


Pri zistení, že na zvládnutie rušivého správania žiaka nestačia obvykle používané pedagogické metódy..

4,00 €

DIDAKTICKÁ HRA AKO PROSTRIEDOK ROZVOJA ŽIAKA

DIDAKTICKÁ HRA AKO PROSTRIEDOK ROZVOJA ŽIAKA


Učiteľ môže didaktické hry vo vyučovacom procese využívať pri vysvetľovaní, pri overovaní, pri upevň..

10,00 €

ASISTENT UČITEĽA

ASISTENT UČITEĽA


Zvládanie výchovno-vzdelávacieho procesu v triede s dieťaťom so špecifickými poruchami správania je ..

4,00 €

AKO VYTVORIŤ ČO NAJLEPŠIU ATMOSFÉRU V TRIEDE, V KTOREJ JE ŽIAK SO ŠPECIFICKOU PORUCHOU UČENIA?

AKO VYTVORIŤ ČO NAJLEPŠIU ATMOSFÉRU V TRIEDE, V KTOREJ JE ŽIAK SO ŠPECIFICKOU PORUCHOU UČENIA?


Pedagóg pri vytváraní pracovnej atmosféry v triede je tlačený z viacerých strán. Musí spojiť nároky ..

4,00 €

AKO SPRÁVNE VYTVORIŤ DOBRÉ VZDELÁVACIE PROGRAMY PRE DETI S PORUCHAMI UČENIA?

AKO SPRÁVNE VYTVORIŤ DOBRÉ VZDELÁVACIE PROGRAMY PRE DETI S PORUCHAMI UČENIA?


Každý žiak, ktorý má diagnostikovanú špecifickú poruchu učenia, je žiakom so špeciálnymi výchovno-vz..

6,00 €

AKO SA ĽUDIA UČIA, AKO UČIA UČITELIA A ČI JE POTREBNÉ NAUČIŤ SA UČIŤ

AKO SA ĽUDIA UČIA, AKO UČIA UČITELIA A ČI JE POTREBNÉ NAUČIŤ SA UČIŤ


Schopnosť učiť sa učiť sa znamená poznať a pochopiť svoje myšlienkove postupy, schopnosť uplatňovať ..

10,00 €

AKO MOTIVOVAŤ ŽIAKA S PORUCHAMI UČENIA ŠKOLSKÝM HODNOTENÍM?

AKO MOTIVOVAŤ ŽIAKA S PORUCHAMI UČENIA ŠKOLSKÝM HODNOTENÍM?


Hodnotenie v tom najširšom zmysle je vlastne porovnávaním, rozlišovaním lepšieho a horšieho výkonu. ..

4,00 €

AKO EFEKTÍVNE VYSVETĽOVAŤ NOVÉ UČIVO

AKO EFEKTÍVNE VYSVETĽOVAŤ NOVÉ UČIVO


Každé dieťa potrebuje aktívne a predovšetkým efektívne poznávať a vnášať poznatky do svojho vlastnéh..

8,00 €

AKÉ SÚ KĽÚČOVĚ SCHOPNOSTI UČITEĽA NA PRÁCU S DEŤMI SO ŠPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENIA A POZORNOSTI?

AKÉ SÚ KĽÚČOVĚ SCHOPNOSTI UČITEĽA NA PRÁCU S DEŤMI SO ŠPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENIA A POZORNOSTI?


Pri práci s deťmi s poruchami učenia a pozornosti je prvou a najdôležitejšou úlohou podporovať ich n..

4,00 €

AGRESÍVNE SPRÁVANIE ŽIAKOV VOČI UČITEĽOM

AGRESÍVNE SPRÁVANIE ŽIAKOV VOČI UČITEĽOM


V článku sa dozviete nielen to, aké sú Vaše kompetencie v prípade agresívneho správania žiakov voči ..

10,00 €

Zobrazenie 121 až 135 z 143 (10 stránok)