Typ produktu
26
Typ inštitúcie
17
18
19
21
22
69
Určené pre
30
31
32
33
34
35
37
Ročník
1
Oblasť
42
Obsah
58
64
65
66
67

PDF články

VÝVINOVO ORIENTOVANÁ DRAMATOTERAPIA V MATERSKEJ ŠKOLE (OD 2 DO 3 ROKOV DIEŤAŤA)

VÝVINOVO ORIENTOVANÁ DRAMATOTERAPIA V MATERSKEJ ŠKOLE (OD 2 DO 3 ROKOV DIEŤAŤA)


V období od 2 do 3 rokov spoločne dieťa a pedagóg experimentujú s novými podnetmi, ktorých je stále ..

10,00 €

VOĽBY DO RADY ŠKOLY

VOĽBY DO RADY ŠKOLY


Kedy dochádza k opakovanej voľbe rady školy? Môže člen volebnej komisie kandidovať vo voľbách do rad..

8,00 €

VIAZANIE UZLOV

VIAZANIE UZLOV


Vzdelávacia aktivita, ktorá napĺňa výkonové štandardy podľa ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v mater..

6,00 €

VARÍME SI SAMI

VARÍME SI SAMI


Vzdelávacia aktivita, ktorá napĺňa výkonové štandardy podľa ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v mater..

6,00 €

ÚMRTIE BLÍZKEJ OSOBY (VYROVNÁVANIE SA SO STRATOU)

ÚMRTIE BLÍZKEJ OSOBY (VYROVNÁVANIE SA SO STRATOU)


Ako sa vyvíja chápanie smrti u detí, aké sú reakcie dieťaťa na úmrtie blízkej osoby? Námety na cviče..

8,00 €

ÚČASŤ ZÁSTUPCOV ZAMESTNANCOV PRI SKONČENÍ PRACOVNÉHO POMERU

ÚČASŤ ZÁSTUPCOV ZAMESTNANCOV PRI SKONČENÍ PRACOVNÉHO POMERU


Kedy má zamestnávateľ povinnosť prerokovať skončenie pracovného pomeru so zástupcom zamestnancov? Ak..

4,00 €

TRIEDNY UČITEĽ, JEHO POSTAVENIE A POVINNOSTI V PRÁVNYCH PREDPISOCH

TRIEDNY UČITEĽ, JEHO POSTAVENIE A POVINNOSTI V PRÁVNYCH PREDPISOCH


Pomoc triednym učiteľom v zorientovaní sa v právnych predpisoch, ktoré sa ich týkajú a vymedzujú ich..

8,00 €

TIEŇOVÁ FANTÁZIA

TIEŇOVÁ FANTÁZIA


Aktivita vhodná pre Školský klub detí. Esteticko-výchovná oblasť výchovy. ..

4,00 €

TEN LITTLE FINGERS

TEN LITTLE FINGERS


Aktivita vhodná pre Školský klub detí. Vzdelávacia oblasť výchovy – anglický jazyk. ..

4,00 €

TECHNICKÉ VZDELÁVANIE V MATERSKÝCH ŠKOLÁCH

TECHNICKÉ VZDELÁVANIE V MATERSKÝCH ŠKOLÁCH


O tom, prečo sa do predprimárneho vzdelávania zaviedla vzdelávacia oblasť Človek a svet práce a čo z..

10,00 €

STROMY A ICH LISTY

STROMY A ICH LISTY


Vzdelávacia aktivita, ktorá napĺňa výkonové štandardy podľa ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v mater..

6,00 €

ŠTÁTNE SYMBOLY V ŠKOLÁCH

ŠTÁTNE SYMBOLY V ŠKOLÁCH


Aké povinnosti má škola v súvislosti s používaním štátnych symbolov? Na akom mieste majú byť umiestn..

6,00 €

SOCIÁLNO-PATOLOGICKÉ JAVY V PROSTREDÍ MATERSKEJ ŠKOLY

SOCIÁLNO-PATOLOGICKÉ JAVY V PROSTREDÍ MATERSKEJ ŠKOLY


Článok o tom, ako porozumieť problémovému správaniu detí a ako ho primerane riešiť...

10,00 €

SEMENÁ A PLODY

SEMENÁ A PLODY


Rozvíjanie základy manuálnych a technických zručností. Aktivita vhodná pre Školský klub detí. Prípra..

4,00 €

SEBAHODNOTENIE KVALITY ŠKOLY – ÁNO ALEBO NIE?

SEBAHODNOTENIE KVALITY ŠKOLY – ÁNO ALEBO NIE?


Cieľom príspevku je predovšetkým poukázať na prínos sebahodnotenia pre školu ako poskytovateľovi a u..

6,00 €

Zobrazenie 31 až 45 z 143 (10 stránok)