Emailing_linky
73
Typ produktu
26
Typ inštitúcie
17
18
19
20
21
22
69
Určené pre
30
31
32
33
34
35
37
Ročník
1
Obsah
58
64
65
66
67

PDF články

MOŽNOSTI VYUŽITIA HRY V TERAPII

MOŽNOSTI VYUŽITIA HRY V TERAPII


Cieľom článku je oboznámiť so základnými rovinami terapie hrou v predškolskom veku a poukázať na hru..

9,00 €

MOST

MOST


Práca s rôznym materiálom, rozvoj jemnej motoriky, manipulačné zručnosti, konštrukčné hry. Aktivita ..

3,00 €

MODEL CESTY

MODEL CESTY


Vzdelávacia aktivita, ktorá napĺňa výkonové štandardy podľa ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v mater..

5,00 €

MATERSKÁ ŠKOLA VS. ZRIAĎOVATEĽ

MATERSKÁ ŠKOLA VS. ZRIAĎOVATEĽ


O tom, ako je možné udržať si so zriaďovateľom dobré a korektné vzťahy...

9,00 €

LOGOPÉD A JEHO SPOLUPRÁCA S MATERSKOU ŠKOLOU

LOGOPÉD A JEHO SPOLUPRÁCA S MATERSKOU ŠKOLOU


Cieľom článku je oboznámiť sa s náplňou práce logopéda, aké sú výhody poskytovania logopedickej star..

5,00 €

KONTROLNÁ ČINNOSŤ RIADITEĽA ŠKOLY V OBLASTI BOZP

KONTROLNÁ ČINNOSŤ RIADITEĽA ŠKOLY V OBLASTI BOZP


Prehľad povinností, na ktoré by riaditeľ školy v tejto súvislosti nemal zabudnúť. ..

7,00 €

KÔŇ MÔŽE BYŤ AJ MODRÝ

KÔŇ MÔŽE BYŤ AJ MODRÝ


Vzdelávacia aktivita, ktorá spĺňa výkonové štandardy podľa ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v maters..

3,00 €

KALENDÁR UKRYTÝ V ROZPRÁVKE

KALENDÁR UKRYTÝ V ROZPRÁVKE


Upevnenie poznatkov získaných na vyučovaní. Aktivita vhodná pre Školský klub detí. ..

7,00 €

HYPERPROTEKTÍVNA VÝCHOVA A JEJ DÔSLEDKY NA SPRÁVANIE DIEŤAŤA

HYPERPROTEKTÍVNA VÝCHOVA A JEJ DÔSLEDKY NA SPRÁVANIE DIEŤAŤA


Cieľom článku je ukázať na príčiny, prejavy a dôsledky hyperprotektívnej výchovy a ponúknuť odporúča..

7,00 €

HYGIENICKÉ POŽIADAVKY NA PIESKOVISKÁ, ZDRAVOTNÉ RIZIKÁ Z PIESKU A PREVENCIA

HYGIENICKÉ POŽIADAVKY NA PIESKOVISKÁ, ZDRAVOTNÉ RIZIKÁ Z PIESKU A PREVENCIA


V jarných a letných mesiacoch aktuálne vystupuje do popredia problematika detských pieskovísk, keďže..

5,00 €

HYGIENICKÉ NORMY A POŽIADAVKY V PROSTREDÍ ZÁKLADNÝCH A STREDNÝCH ŠKÔL ....

HYGIENICKÉ NORMY A POŽIADAVKY V PROSTREDÍ ZÁKLADNÝCH A STREDNÝCH ŠKÔL ....


Aké sú povinnosti fyzických a právnických osôb, ktoré prevádzkujú zariadenie pre deti a mládež? Na č..

3,00 €

HRY A AKTIVITY VHODNÉ NA PREVENCIU ŠIKANOVANIA V MATERSKEJ ŠKOLE

HRY A AKTIVITY VHODNÉ NA PREVENCIU ŠIKANOVANIA V MATERSKEJ ŠKOLE


V článku ponúkame pedagógom viaceré typy aktivít zamerané na prevenciu rôznych prejavov nevhodného s..

7,00 €

EVIDENCIA POKLADNICE A EVIDENCIE SÚVISIACE S POKLADNIČNÝMI OPERÁCIAMI

EVIDENCIA POKLADNICE A EVIDENCIE SÚVISIACE S POKLADNIČNÝMI OPERÁCIAMI


Vedenie pokladničnej agendy je rozsiahla a náročná pracovná činnosť, ktorá vyžaduje prehľad vo viace..

9,00 €

DOKUMENTÁCIA V ŠKOLSKEJ KNIŽNICI

DOKUMENTÁCIA V ŠKOLSKEJ KNIŽNICI


Cieľom článku je oboznámiť školské knižnice s právnymi predpismi a metodickými materiálmi, ktoré upr..

13,00 €

DOBROVOĽNÍCKA ČINNOSŤ V ŠKOLSTVE

DOBROVOĽNÍCKA ČINNOSŤ V ŠKOLSTVE


Môže škola platiť nemocenské poistenie za dobrovoľníka? Je škola povinná viesť evidenciu dobrovoľník..

5,00 €

Zobrazenie 31 až 45 z 119 (8 stránok)