Emailing_linky
73
Typ produktu
26
Typ inštitúcie
17
18
19
20
21
22
69
Určené pre
30
31
32
33
34
35
37
Ročník
1
Obsah
58
64
65
66
67

PDF články

TVORBA TESTOV A ICH VYUŽITIE V ŠKOLSKEJ PRAXI

TVORBA TESTOV A ICH VYUŽITIE V ŠKOLSKEJ PRAXI


Didaktický test je druh skúšky, kde testovaný subjekt vykonáva určitú aktivitu s cieľom prezentovať ..

7,00 €

RADY PRI ZAKLADANÍ A TVORBE ŠKOLSKÉHO ČASOPISU

RADY PRI ZAKLADANÍ A TVORBE ŠKOLSKÉHO ČASOPISU


Najnevyhnutnejšou podmienkou vzniku školského časopisu je vôľa tvoriť. Ďalšou nemenej dôležitou je u..

7,00 €

PREJAVY DYSORTOGRAFIE V ŠKOLE

PREJAVY DYSORTOGRAFIE V ŠKOLE


Pri dysortografii sa objavujú poruchy sluchového vnímania a rozlišovania. Deti nepočujú správne to, ..

3,00 €

PEDAGOGICKÁ RADA V MATERSKEJ ŠKOLE

PEDAGOGICKÁ RADA V MATERSKEJ ŠKOLE


Vďaka spracovanej téme získate informácie o postavení pedagogickej rady, jej členoch, funkciách, kto..

5,00 €

KOMUNIKÁCIA, KOMUNIKAČNÁ SCHOPNOSŤ, NARUŠENÁ KOMUNIKAČNÁ SCHOPNOSŤ

KOMUNIKÁCIA, KOMUNIKAČNÁ SCHOPNOSŤ, NARUŠENÁ KOMUNIKAČNÁ SCHOPNOSŤ


Tak ako je pre človeka samozrejmosťou a nevyhnutnosťou dýchanie, tak je pre neho samozrejmosťou aj k..

3,00 €

ČO JE POTREBNÉ VEDIEŤ O DYSLEXII

ČO JE POTREBNÉ VEDIEŤ O DYSLEXII


Dyslexia – neschopnosť osvojiť si čítanie – je celoživotným hendikepom, ktorý nepriaznivo ovplyvňuje..

3,00 €

ČÍTANIE A PRÍČINY PORÚCH ČÍTANIA

ČÍTANIE A PRÍČINY PORÚCH ČÍTANIA


Schopnosť človeka čítať predstavuje jednu zo základných podmienok pre prijímanie poznatkov. Táto sch..

3,00 €

AKO ZEFEKTÍVNIŤ VÝUČBU CUDZÍCH JAZYKOV

AKO ZEFEKTÍVNIŤ VÝUČBU CUDZÍCH JAZYKOV


Trieda s rozdielnou úrovňou žiakov predstavuje pre učiteľa závažný problém, ktorý mu do veľkej miery..

7,00 €

AKO PRACOVAŤ S DEŤMI S PORUCHOU POZORNOSTI A HYPERAKTIVITOU

AKO PRACOVAŤ S DEŤMI S PORUCHOU POZORNOSTI A HYPERAKTIVITOU


Dieťa s ADD/ADHD potrebuje mať istotu, že ho dospelý chápe a má ho rád. No zároveň je dôležité posta..

4,00 €

PSYCHOHYGIENA UČITEĽA

PSYCHOHYGIENA UČITEĽA


Povolanie učiteľa patrí nepochybne k náročným profesiám. Na jednej strane má byť učiteľ humanistický..

9,00 €

PREJAVY DYSLEXIE V ŠKOLE

PREJAVY DYSLEXIE V ŠKOLE


Dyslexia sa u detí v škole môže prejavovať rôznymi spôsobmi, či už na začiatku, alebo aj počas plnen..

3,00 €

PREJAVY DYSGRAFIE V ŠKOLE

PREJAVY DYSGRAFIE V ŠKOLE


Dyslexia sa u detí v škole môže prejavovať rôznymi spôsobmi, či už na začiatku, alebo aj počas plnen..

3,00 €

PREJAVY A DIAGNOSTIKA NARUŠENEJ KOMUNIKAČNEJ SCHOPNOSTI

PREJAVY A DIAGNOSTIKA NARUŠENEJ KOMUNIKAČNEJ SCHOPNOSTI


Článok prináša konkrétne východiská, ktoré môžu pedagógovi pomôcť pri určovaní toho, ktoré prejavy ž..

3,00 €

PORUCHY UČENIA V KONTEXTE NARUŠENEJ KOMUNIKAČNEJ SCHOPNOSTI

PORUCHY UČENIA V KONTEXTE NARUŠENEJ KOMUNIKAČNEJ SCHOPNOSTI


Súčasťou kategorizácie narušenej komunikačnej schopnosti podľa fenomenoligického hľadiska sú špecifi..

3,00 €

PORUCHY A NARUŠENIE MATEMATICKÝCH SCHOPNOSTÍ

PORUCHY A NARUŠENIE MATEMATICKÝCH SCHOPNOSTÍ


V rámci matematických schopností dieťaťa a ich narušenia rozoznávame 6 základných narušení: kalkusté..

3,00 €

Zobrazenie 61 až 75 z 122 (9 stránok)